Copy
Culture and Social Responsibility in the Bach Project and Beyond - A Conversation with Cristina Pato and Yo-Yo Ma

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


Lectures and Concerts at Harvard and NYU

 

NYU

On Thursday March 5th, Cristina will be hosting her last lecture as part of her duties as the King Juan Carlos Chair in Spanish Culture and Civilization at NYU. This time, she is inviting Yo-Yo Ma to join her for a conversation entitled “Culture and Social Responsibility in the Bach Project and Beyond — How Can Culture Help to Make the Invisible Visible?” (see flyer above). Cristina’s path as an artist, educator and cultural citizen has been deeply impacted by her work alongside Yo-Yo Ma and Silkroad during the last fourteen years, and she is incredibly excited about engaging Yo-Yo, the humanist, into a conversation about cultural collaboration, social responsibility and about the lessons learned throughout the process of creating and developing the groundbreaking Bach Project, for which Cristina served as independent producer in Barcelona.


HARVARD

On Friday March 6th, Cristina will go back to Harvard University for a lecture at the Observatorio del Español of the Instituto Cervantes at Harvard University. Cristina will be presenting her lecture “Transcending Disciplines: an Artist’s Journey to Cultural Sustainability” as part of the International Women’s Day celebrations of the Observatorio.

Teaching and LearningBefore March, Cristina is excited to join forces with Silkroad at Oberon on February 19th for a show inspired by Silkroad’s multi-year collaboration with students and teachers at Lame Deer Junior High on the Northern Cheyenne Indian Reservation in Montana, apart from visiting Hofstra University invited by the Department of Romance Languages and Literature on February 20th

Cristina is also teaching her new class for NYU, Invisible Music of Northern Spain and publishing her popular weekly column for La Voz de Galicia “The Art of Restlessness”.  And she has just published a short fiction story as part of the Catalogue of the exhibit Invisible Emigrants, commissioned by James D. Fernández and Luis Argeo.

 

Next StopsIt looks like March and April are going to be very Symphonic... On March 25th Cristina will join Baltimore Symphony Orchestra conducted by Marin Alsop for a concert of Osvaldo Golijov’s Rose of the Winds at Kennedy Center along with Kayhan Kalhor, David Krakauer and Michael Ward-Bergeman.

Right after that, she will join Columbus Symphony for the groundbreaking gaita concerto “Widows of the Living and of the Dead” composed by Octavio Vazquez and commissioned by Cristina Pato for her groundbreaking Gaita and Orchestra Commissioning Project. on March 27 and 28 at 7:30PM, at the Ohio Theatre. This concerto will also be performed in April with BoCo Symphony (Boston Conservatory Orchestra) on April 19th at 3PM, at Mechanics Hall in Worcester, MA.

{GALEGO}


Conferencias e concertos en Harvard e NYU


NYU

O xoves 5 de marzo, Cristina acolle a súa derradeira conferencia pública como titular da cátedra Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española na NYU. Desta volta, Cristina convida a Yo-Yo Ma a unirse a ela nunha conversa titulada “Culture and Social Responsibility in the Bach Project and Beyond — How Can Culture Help to Make the Invisible Visible?” (ver o flyer arriba). O traballo de Cristina xunto a Yo-Yo Ma e Silkroad durante os últimos catorce anos, ten impactado profundamente o seu camiño como artista, educadora e cidadá cultural, e está moi emocionada de involucrar a Yo-Yo, o humanista, nunha conversa sobre colaboración cultural, responsabilidade social e as leccións aprendidas ao longo do proceso de creación e desenvolvemento do innovador Bach Project, para o que Cristina ten exercido como produtora independente en Barcelona.


HARVARD

O venres 6 de marzo, Cristina retorna á Universidade de Harvard para dar unha conferencia no Observatorio del Español do Instituto Cervantes na Universidade de Harvard. Cristina presentará a súa conferencia “Transcendendo Disciplinas: A Viaxe dunha Artista cara a Sostibilidade Cultural” no marco das celebracións do Día Internacional da Muller do Observatorio.

Ensino e AprendizaxeAntes de marzo, Cristina está encantada de unir forzas co Silkroad no Oberon o 19 de febreiro, para unha actuación inspirada pola colaboración multianual de Silkroad cos estudantes e profesores do Instituto de Lame Deer,  na Reserva Cheyenne do Norte, en Montana, ademáis de visitar a Universidade Hofstra, convidada polo Departamento de Linguas Romances e Literatura, o 20 de febreiro.

Cristina está tamén a impartir a súa nova clase para a NYU, Invisible Music of Northern Spain e publicando a súa popular columna semanal para La Voz de Galicia “A arte da inquedanza”. Tamén acaba de publicar un relato curto de ficción como parte do catálogo da exposición Emigrantes invisibles, encargada por James D. Fernández e Luis Argeo.

 

Próximas ParadasSemella que marzo e abril van ser moi sinfónicos… O 25 de marzo, Cristina uniráse á Baltimore Symphony Orchestra dirixida por Marin Alsop para interpretar Rose of the Winds de Osvaldo Golijov no Kennedy Center xunto con Kayhan Kalhor, David Krakauer e Michael Ward-Bergeman.

E xusto despois, uniráse á Columbus Symphony para interpretar o innovador concerto de gaita “Viúvas de vivos e mortos” composto por Octavio Vazquez e encargado por Cristina para o seu proxecto pioneiro Gaita and Orchestra Commissioning Project o 27 e 28 de marzo, no Ohio Theatre. Este concerto tamén vai ser interpretado en abril coa BoCo Symphony (Boston Conservatory Orchestra), o 19 de abril ás 15:00, no Mechanics Hall en Worcester, MA.

{ESPAÑOL}


Conferencias y conciertos en Harvard y NYU

 

NYU

El jueves 5 de marzo, Cristina acoge su última conferencia pública como titular de la cátedra Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española en la NYU. Esta vez, Cristina ha invitado a Yo-Yo Ma a unirse a ella en una conversación titulada “Culture and Social Responsibility in the Bach Project and Beyond — How Can Culture Help to Make the Invisible Visible?” (ver el flyer arriba). El trabajo de Cristina junto a Yo-Yo Ma y Silkroad durante los últimos catorce años, ha impactado profundamente su camiño como artista, educadora y ciudadana cultural, y está muy emocionada de involucrar a Yo-Yo, el humanista, en una conversación sobre colaboración cultural, responsabilidad social y las lecciones aprendidas a lo largo del proceso de creación y desarrollo del innovador Bach Project, para el que Cristina ha ejercido como productora independiente en Barcelona.


HARVARD

El viernes 6 de marzo, Cristina regresa a la Universidad de Harvard para dar una conferencia en el Observatorio del Español del Instituto Cervantes en la Universidad de Harvard. Cristina presentará su conferencia “Transcendiendo Disciplinas: El Viaje de una Artista hacia la Sostenibilidad Cultural” en el marco de las celebraciones del Día Internacional de la Mujer del Observatorio.

Enseñanza y AprendizajeAntes de marzo, Cristina está encantada de unir fuerzas con Silkroad en el Oberon el 19 de febrero, para una actuación inspirada por la colaboración multianual de Silkroad con los estudiantes y profesores del Instituto de Lame Deer, en la Reserva Cheyenne del Norte, en Montana, ademáis de visitar la Universidad Hofstra, invitada por el Departamento de Lenguas Romances y Literatura, el 20 de febrero.

Cristina continúa también impartiendo su nueva clase para la NYU, Invisible Music of Northern Spain y publicando su popular columna semanal para La Voz de Galicia “A arte da inquedanza”. También acaba de publicar un relato corto de ficción como parte del catálogo de la exposición Emigrantes invisibles, encargada por James D. Fernández y Luis Argeo.

 

Próximas ParadasParece que marzo y abril van a ser muy sinfónicos… El 25 de marzo, Cristina se unirá a la Baltimore Symphony Orchestra dirigida por Marin Alsop para interpretar Rose of the Winds de Osvaldo Golijov en el Kennedy Center junto con Kayhan Kalhor, David Krakauer y Michael Ward-Bergeman.

Y justo después, se unirá a la Columbus Symphony para interpretar el innovador concierto de gaita “Viúvas de vivos e mortos” compuesto por Octavio Vazquez y encargado por Cristina para su proyecto pionero Gaita and Orchestra Commissioning Project el 27 y 28 de marzo, en el Ohio Theatre. Este concierto también va a ser interpretado en abril con la BoCo Symphony (Boston Conservatory Orchestra), el 19 de abril a las 15:00, en el Mechanics Hall en Worcester, MA.

· Latest Videos | Últimos Videos ·

Cristina Pato 2019 Year in Review
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2020 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp