Copy
Invisible(s)

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


New Class, New Project, New Tour!

Cristina starts the new year joining artist and professor Arturo O’Farrill at UCLA (University of California, Los Angeles) for his groundbreaking Cross Cultural Perspectives Class (January 14th). A few days later, on January 17th at UNC Chapel Hill, violinist and composer Mazz Swift and Cristina will be premiering their new and exciting project Invisible(s) –take a look to the project here. Invisible(s) features an amazing combination of stories and music, with compositions by Cristina and Mazz and four new pieces by Michi Wiancko, Alisa Rose, Dana Lyn and Octavio Vázquez, commissioned by Cristina specifically for this project.


At the end of January the Cristina Pato QUARTET with Julien Labro, Mauricio Zottarelli and Edward Perez will be on tour in Florida, with shows at Tallahassee (January 30) and Gainesville (February 1).


Also in January Cristina will start teaching her new class at NYU as part of her duties as the KJC Chair in Spanish Culture and Civilization. The class, Invisible Music of Northern Spain, is open to both undergraduate and graduate students of the NYU community.


Year In Review
 


And take a look to the video we created to recap Cristina's journey in 2019. With footage from NYU, RTVE, Chautauqua Institution, UCSB, CRTVG and others...

An amazing year of teaching, learning and performing! Wishing you all the very best for 2020!

{GALEGO}


Nova clase, novo proxecto, nova xira!

Cristina comeza o novo ano xuntándose co artista e profesor Arturo O’Farrill na UCLA (Universidade de California, Los Angeles) para a súa pioneira clase Perspectivas Interculturais (14 de xaneiro). Uns días máis tarde, o 17 de xaneiro na UNC Chapel Hill, a violinista e compositora Mazz Swift e mais Cristina estrearán o seu novo e emocionante proxecto Invisible(s) –bótalle unha ollada ao proxecto aquí. Invisible(s) presenta unha apaixonante combinación de historias e música, con composicións de Cristina e Mazz amais de catro novas pezas de Michi Wiancko, Alisa Rose, Dana Lyn e Octavio Vázquez, encargadas por Cristina específicamente para este proxecto.


A finais de xaneiro, o Cristina Pato QUARTET con Julien Labro, Mauricio Zottarelli e Edward Perez estarán de xira por Florida, con actuacións en Tallahassee (30 de eneiro) e Gainesville (1 de febreiro).


Tamén en xaneiro, Cristina comezará a impartir a súa nova clase na NYU como parte dos seus compromisos como catedrática Juan Carlos I de Cultura e Civilización Española. A clase, Invisible Music of Northern Spain, está aberta a estudantes tanto de grao coma de posgrao da comunidade da NYU.


Unha ollada ao 2019
 


E bótalle unha ollada ao vídeo que creamos no que recapitulamos a viaxe de Cristina no 2019. Con imaxes da NYU, RTVE, a Chautauqua Institution, UCSB, CRTVG e outros...

Un ano incrible cheo de ensino, aprendizaxe e actuacións! Desexámosvos o mellor para este 2020!

{ESPAÑOL}


Nueva clase, nuevo proyecto, nueva gira!

Cristina comienza el nuevo año juntándose con el artista y profesor Arturo O’Farrill en la UCLA (Universidad de California, Los Angeles) para su pionera clase Perspectivas Interculturales (14 de enero). Unos días más tarde, el 17 de enero en la UNC Chapel Hill, la violinista y compositora Mazz Swift y Cristina estrenarán su nuevo y emocionante proyecto Invisible(s) –échale un vistazo al proyecto aquí. Invisible(s) presenta una apasionante combinación de historias y música, con composiciones de Cristina e Mazz así como cuatro nuevas piezas de Michi Wiancko, Alisa Rose, Dana Lyn y Octavio Vázquez, encargadas por Cristina específicamente para este proyecto.


A finales de enero, el Cristina Pato QUARTET con Julien Labro, Mauricio Zottarelli y Edward Perez estarán de gira por Florida, con actuaciones en Tallahassee (30 de enero) y Gainesville (1 de febrero).


También en enero, Cristina comenzará a impartir su nueva clase en la NYU como parte de sus compromisos como catedrática Juan Carlos I de Cultura y Civilización Española. La clase, Invisible Music of Northern Spain, está abierta a estudiantes tanto de grado como de posgrado de la comunidad de la NYU.


Un vistazo al 2019Y échale un vistazo al vídeo que creamos en el que recapitulamos el viaje de Cristina en el 2019. Con imágenes de la NYU, RTVE, la Chautauqua Institution, UCSB, CRTVG y otros...

Un año increible lleno de enseñanza, aprendizaje y actuaciones! Os deseamos lo mejor para este 2020!

· Latest Videos | Últimos Videos ·

Cristina Pato 2019 Year in Review
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2020 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp