Copy

ENGLISH - GALEGO - ESPAÑOL 

{ENGLISH}


Special Tribute Concert for CRTVG


CRTVG (Galician Public Television) invited Cristina Pato and Rosa Cedrón (voice and cello) to create a unique concert in San Domingos de Bonaval, as a way to pay tribute to Galician society during these complex times. Cristina and Rosa curated and performed a repertoire that traveled through some of the greatest classics of Galician music and literature, as well as other works from the universal repertoire. An intimate concert in which the two artists wanted to share the range of sensations and emotions experienced during these times and to show the incredible power of music in our lives.

The concert, originally aired on June 6th, was the most watched program on CRTVG that day. It was recorded without an audience and following strict security protocols. You can also watch it HERE

#SongsOfComfort

Academic LifeThis semester Cristina continued with her academic life online, teaching her own class at NYUInvisible Music of Northern Spain” and joining Prof. James P. Honan and Prof. Michael Uy at Harvard University for guest lectures connected to Silkroad’s work.

Cristina’s tenure as the KJC Chair in Spanish Culture and Civilization at NYU started in the Fall of 2019 and ended in May 2020. Apart from teaching, during this academic year she curated and designed five public events using the idea of “invisibility” as a way of connecting the dots between the disciplines she’s worked with over the years, and to address important conversations about the role of the arts in cultural memory, diversity and migration.

The picture above is from her last public event at NYU (March 5th), when Cristina invited her mentor and friend, Yo-Yo Ma, to talk about culture and social responsibility… Here you have the full program Cristina designed for NYU Take a look!


 

Next (Virtual) StopsAlthough most of the performing season has been either cancelled or postponed due to the pandemic, Cristina Pato and Mazz Swift are creating a special online session of their Invisible(s) Project for Chautauqua Institution

Cristina is also joining a new series of virtual talks hosted by the Ambassador of Spain in the US, Santiago Cabanas. “Un café con…” features conversations with Spanish influencers living in the U.S, like José Andrés and Antonio Banderas, organized by the Cultural Office of the Embassy of Spain.


Cristina’s writing life continues with her weekly contributions to the fourth most read Spanish newspaper La Voz de Galicia. You can read her acclaimed columns (translated into English) here.

Cristina is about to embark in the writing of her first novel, a story about the invisible dignity and nobility happening at the margins of society… Stay tuned!

 

{GALEGO}

 

Concerto especial para a CRTVG 


A CRTVG (Corporación Radio e Televisión de Galicia) convidou a Cristina Pato e Rosa Cedrón (voz e violonchelo) a crear un concerto único en San Domingos de Bonaval, como forma de render homenaxe á sociedade galega nestes tempos tan complexos. Cristina e Rosa seleccionaron e interpretaron un repertorio que viaxa a través dalgúns dos grandes clásicos da música e da literatura galegas, así coma outras obras do repertorio universal. Un concerto íntimo no que as dúas artistas quixeron compartir o abano de sensacións e emocións vividas nestes tempos, e amosar o incrible poder da música nas nosas vidas.

Este concerto, emitido o 6 de xuño, foi o líder de audiencia na súa franxa horaria. Gravouse sen audiencia e seguindo estritos protocolos de seguridade. Podes velo AQUÍ.

#SongsOfComfort

Vida AcadémicaEste semestre Cristina continuou coa súa vida académica en liña, impartindo a súa propia clase en NYU "Invisible Music of Northern Spain" e uníndose ás clases do profesor James P. Honan e do profesor Michael Uy na Universidade de Harvard para falar do traballo de Silkroad.

A posición de Cristina na Cátedra de Cultura e Civilización Española da Universidade de Nova York (King Juan Carlos Chair, NYU) comezou no outono de 2019 e rematou en maio de 2020. Ademais da docencia, durante este curso académico deseñou e organizou cinco eventos públicos empregando a idea da "invisibilidade" como xeito de conectar as disciplinas coas que traballou ao longo dos últimos anos, e abordar importantes conversas sobre o papel das artes na memoria cultural, a diversidade e a migración.

A imaxe de arriba é do seu último evento público na NYU (5 de marzo), no que Cristina invitara ao seu mentor e amigo, Yo-Yo Ma, a falar sobre cultura e responsabilidade social... Aquí tes o programa completo que Cristina deseñou para a NYU Bota unha ollada!


 

Próximas Paradas (virtuais)Aínda que a maior parte da tempada de actuacións foi cancelada ou aprazada por mor da pandemia, Cristina Pato e Mazz Swift están a crear unha sesión en liña especial do seu Invisible(s) Project para a Chautauqua Institution.

Cristina únese ademais a unha nova serie de charlas virtuais organizadas polo embaixador de España nos Estados Unidos, Santiago Cabanas. "Un café con..." presenta conversas con españois influentes residentes nos EUA, como José Andrés e Antonio Banderas, organizadas pola Oficina Cultural da Embaixada de España.Cristina continúa coas súas contribucións semanais ao cuarto xornal máis lido de España, La Voz de Galicia. Podes ler as súas populares columnas aquí.

E Cristina está a piques de embarcarse na escritura da súa primeira novela, unha historia sobre a invisibilidade da dignidade e a nobreza nos marxes da sociedade... Ficade atentos!

{ESPAÑOL}

 

Concierto especial para la CRTVG


La CRTVG (Corporación Radio e Televisión de Galicia) invitó a Cristina Pato y Rosa Cedrón (voz y violonchelo) a crear un concierto único en San Domingos de Bonaval, como forma de rendir homenaje a la sociedad gallega en estos tiempos tan complejos. Cristina y Rosa seleccionaron e interpretaron un repertorio que viaja a través de algunos de los grandes clásicos de la música y de la literatura gallegas, así como otras obras del repertorio universal. Un concierto íntimo en el que las dos artistas quisieron compartir el abanico de sensaciones y emociones vividas en estos tiempos, y mostrar el increíble poder de la música en nuestras vidas.

Este concerto, emitido el 6 de junio, fue el líder de audiencia en su franja horaria. Grabado sin audiencia y siguiendo estrictos protocolos de seguridad. Puedes verlo AQUÍ.

#SongsOfComfort

Vida AcadémicaEste semestre Cristina continuó con su vida académica en línea, impartiendo su propia clase en NYU "Invisible Music of Northern Spain" y uniéndose a las clases del profesor James P. Honan y del profesor Michael Uy en la Universidad de Harvard para hablar del trabajo de Silkroad.

La posición de Cristina en la Cátedra de Cultura y Civilización Española de la Universidad de Nueva York (King Juan Carlos Chair, NYU) comenzó en el otoño 2019 y finalizó en mayo de 2020. Además de la docencia, durante este curso académico diseñó y organizó cinco eventos públicos utilizando la idea de la "invisibilidad" como forma de conectar las disciplinas con las que ha trabajado en los últimos años, y abordar importantes conversaciones sobre el papel de las artes en la memoria cultural, la diversidad y la migración.

La imagen de arriba es de su último evento público en la NYU (5 de marzo), en el que Cristina había invitado a su mentor y amigo, Yo-Yo Ma, a hablar sobre cultura y responsabilidad social... Aquí tienes el programa completo que Cristina diseñó para la NYU ¡Echa un vistazo!


 

Próximas Paradas (virtuales)Aunque la mayor parte de la temporada de actuaciones fue cancelada o aplazada debido a la pandemia, Cristina Pato y Mazz Swift están creando una sesión en línea especial de su Invisible(s) Project para la Chautauqua Institution.

Cristina se une además a una nueva serie de charlas virtuales organizadas por el embajador de España en los Estados Unidos, Santiago Cabanas. "Un café con..." presenta conversaciones con españoles influyentes residentes en los EE.UU., como José Andrés y Antonio Banderas, organizadas por la Oficina Cultural de la Embajada de España.Cristina continúa con sus contribuciones semanales al cuarto periódico más leído de España, La Voz de Galicia. Puedes leer sus populares columnas aquí.

Y Cristina está a punto de embarcarse en la escritura de su primera novela, una historia sobre la invisibilidad de la dignidad y la nobleza en los márgenes de la sociedad... ¡Permaneced atentos!

· Latest Videos | Últimos Videos ·

Cristina Pato 2019 Year in Review
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Instagram
Instagram
YouTube
YouTube
Website
Website
Copyright © 2020 Cristina Pato, All rights reserved. 


This email was sent to <<Email Address>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Cristina Pato · New York City · New York, NY 10014 · USA

Email Marketing Powered by Mailchimp