Copy
Bekijk deze e-mail in je browser
 
NIEUWSBRIEF
Dinsdag 16 juli  2019
 
Tweet Tweet
Forward Forward
Positief over persoonsgerichte zorg
Huisartsenpraktijken van Zorggroep RCH in Midden-Brabant hebben zich een jaar extra ingezet voor persoonsgerichte zorg. De resultaten zijn positief. Het fysieke en sociale welzijn van de patiënten is beter geworden. En zorgverleners zeggen dat hun werk leuker is geworden. LEES VERDER
 
Vergoeding stageplaats
Bij huisartsen zijn voldoende stageplekken essentieel voor de aanwas van nieuw personeel. Voor de praktijkbegeleiding en de stagevergoeding is een tegemoet-koming mogelijk. Ook regionale initiatieven voor meer en betere stageplaatsen kunnen een financiële ondersteuning krijgen.
LEES VERDER

 
1-meting (Ont)regelmonitor
Inmiddels zijn er diverse maatregelen genomen om de administratieve lastendruk terug te dringen, nadat zorgverleners meededen aan een nulmeting van de VvAA. Maar hebben die het gewenste effect? Doe mee aan de 1-meting van de (Ont)regelmonitor om daarachter te komen. LEES VERDER 
 
Regeling regieverpleegkundige
Onder verpleegkundigen is veel onrust ontstaan over de nieuwe functie regieverpleegkundige. Er komt een overgangsregeling voor verpleegkundigen die zich als regieverpleegkundige willen registreren, maar nog niet over alle wettelijk benodigde kwalificaties beschikken voor dit nieuwe beroep. LEES VERDER
 
Doorgeslagen marktwerking
In sommige gevallen in de wijkverpleging, de langdurige zorg en ondersteuning leidt teveel marktwerking ertoe dat individuele belangen voorop staan. Daardoor komt de noodzakelijke samenwerking niet tot stand. Ook wordt de zorg teveel als verdienmodel gezien, aldus minister De Jonge. LEES VERDER
 
Copyright © 2014, Zorgenz, All rights reserved.