Copy

společně měníme sebe i svět

Co klíčí v KPZkoALICI?

Krásný den,

starý rok si podal ruku s novým. Udělaly jsme si před svátky v našem holčičím KPZko týmu čas, abychom se společně podívaly, co všechno se v uplynulém roce událo. Když jsme si to nakreslily na časovou osu, uvědomily jsme si, jaký to byl fičák! A jak důležité je, zastavit se. Zvědomit si všechny úspěchy i nezdary. Uklidit si, ať už na stole nebo v hlavě. Prožít vděčnost. Přijmout a pustit. Slavit. Než vykročíme na další cestu... Chceme se s Tebou podělit o úrodu, kterou KPZkoALICE v roce 2021 přinesla.

Šárka, Alča a Jana 
srdce KPZkoALICE

Co se událo v KPZkoALICI v roce 2021


Webináře >>>  

Podařilo se zrealizovat 9 online setkání, kterých se účastnilo více než 300 lidí. Vznikly z nich záznamy, které zatím vidělo přes 800 diváků. Navíc jsme spolupořádali další 4 mezinárodní webináře s našimi parťáky v URGENCI. Ze zpětných vazeb vyplývá, že setkání pomáhají rozhýbat komunikaci a spolupráci mezi jednotlivci i komunitami. Jsou místem, kde lidé nachází novou motivaci, inspiraci, podporu i energii. 

Záznamy a zápisy najdeš v Knihovně nebo na AMPI youtube.

Semináře naživo >>>  

Potkat se osobně. Nejlépe spolu pobýt aspoň dva dny. Právě takhle se nejlépe proplétají sítě dobrých vztahů a spolupráce. V květnu jsme se dvěma desítkami účastníků sdíleli zkušenosti Jak tvořit životaschopné komunity. V červnu jsme se potkali na semináři Dragon dreaming a Symposiu Živé zemědělství. Podívej se na záznamy přednášek ze Symposia. Klaus Strüber tu například mluvil O novém spotřebitelství v Německu a sdílel zkušenosti Jak začít KPZ z pohledu zemědělce.

V říjnu jsme na Toulcově Dvoře společně Ladili KPZkoALICI, což rozdmýchalo diskusi a první akční kroky k ustanovení KPZkoALICE jako členské sítě v roce 2022. 

Listopad byl ve znamení mezinárodního setkání Central East European Meeting for Food Communities. O tom, co se v Polsku odehrálo, si můžeš přečíst ZDE nebo si prohlédnout fotografie.

Provázení pro KPZ nováčky >>>

Začali jsme experimentovat s mentoringem a otevřeli první podpůrnou skupinu pro KPZ nováčky s 12 účastníky. Nabídli jsme jim příležitost potkávat se online, propojit se, ptát se a sdílet. Zásobovali jsme je informacemi i pozvánkami. My sami jsme hledali, jak mentoring do budoucna v KPZkoALICI smysluplně rozvíjet. Nejvíc nás těší, že aktivita přinesla své ovoce v navázání reálné spolupráce mezi konkrétními komunitami a zemědělci.

Setkání na farmách a v komunitách >>>  

Každý rok navštívíme několik komunit nebo farem zapojených do KPZ hnutí, abychom poznali jejich realitu a posílili vztahy. Podívej se na fotografie ze setkání v uplynulém roce: Hospodářství pod Strážným Vrchem - Ekologický statek Karel Tachecí - Farma Částkov - Zahrada Vesna - Svobodný statek na soutoku - Farma Henrieta

Propagace a osvěta >>>  

Šířili jsme myšlenku KPZ, kde se dá. Vznikla například čtyřdílná série článků pro Selskou Revue o KPZ v praxi. Desítky článků, přednášek a rozhovorů má na svědomí Tomáš Uhnák. Má náš obdiv, jak tohle všechno dokáže stihnout. Jeden Tomášův článek za všechny Společně měníme potravinový režim. K osvětě ovšem přispěli i lidé v komunitách. Článek Víc než jídlo z KPZ Mezi domy nebo článek Komunitou podporované zemědělství 2.0

V projektu Food&More jsme vytvořili dvě krátká videa. První z nich ukazuje Jak vědomí spotřebitelé mění svět potravin. Druhé motivuje členy KPZ aktivnímu zapojení do komunity. Podíleli jsme se na přípravě vzdělávacích materiálů jako je e-learningový program Food Citizenship, který budeme testovat v lednu 2022, nebo Toolkit for Food Citizens. Pracujeme na jeho lokalizaci do českého prostředí.

A je toho mnohem, mnohem víc. Na našem youtube kanálu se ohromně rozrostla zásoba audiovizuálních materiálů, které jsou plně k dispozici. V mapování příběhů z komunit a farem budeme určitě pokračovat. 

Vystrčit nos ze své vlastní bubliny >>>  

S projektem KPZkoALICE jsme se dostali do programu re-generátor (Nadace Partnerství) a fundraisingového akcelerátoru FRIN. Našli jsme si mentorky: Lenku Stárkovou (Sue Ryder) - fundraising a Evu Vejvodovou (Evolucio) - sebeřízení organizací. S Markétou Vinkelhoferovou jsme začali konzultovat formální podobu a právní aspekty budoucí KPZkoALICE. Podařilo se nám propojit a spolupracovat s řadou dalších skvělých lidí z jiných než KPZ bublin. Byla to hodně náročná škola se spoustou nadšení i kotrmelců, které nám pomáhají měnit nastavení mysli a být si jistější. K nezaplacení.

KPZkoALICE má své dárce >>>  

Po kapkách se podařilo pro KPZkoALICI získat prvních 100 tisíc korun z neveřejných zdrojů. Od individuálních dárců, ale i komunit. V tom byl rok 2021 zlomový! Parťáky KPZkoALICE se stali Svobodný statek na soutoku a Výdejna chutí, kteří se rozhodli darovat procento ze svého obratu. Iniciativa Pospolí vybrala na rozvoj KPZkoALICE od svých členů téměř 9 tis. Kč. Cítíme velkou vděčnost, protože jsou to prostředky, které nám dávají trochu svobody a naději, že se podaří rozvíjet KPZkoALICI i v roce 2022, přestože garantované zdroje máme zatím jen do poloviny roku. 

Děkujeme parťákům KPZkoALICE

Nic z toho by se nepodařilo, kdybychom v tom byli sami.

Protkali jsme se s mnoha lidmi s otevřeným srdcem, kteří nám pomohli správně položenými otázkami ve správný čas. Věnovali KPZkoALICI svou pozornost a energii. Sdíleli své zkušenosti. Věnovali se rozvoji svých komunit, pěstování jídla i péči o krajinu.  

I ty patříš mezi ně!


D ě k u j e m e.

Jsme vděční za všechny a za vše, co nám uplynulý rok přinesl.

Do nového si přejeme, ať se nám společně podaří vytvořit pevnější síť vztahů, které nás všechny podrží. KPZkoALICI jako inspirativní a podpůrný prostor pro všechny zemědělce a tvůrce potravinových komunit. 

Přejeme Ti láskyplný rok 2022.

Naším posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí a která je živí. Učíme a podporujeme s radostí. 
asociace AMPI
KPZkoALICE je prostorem pro sdílení zkušeností, vzájemnou spolupráci a podporu aktérů místních potravinových iniciativ. Propojuje zemědělce a spotřebitele. Propaguje, posiluje a rozvíjí nové iniciativy v ČR a zapojuje je do celoevropského dění. Pokud Ti KPZkoALICE dává smysl, podpoř její další rozvoj.
Podpořím KPZkoALICI
Facebook
KPZkoALICE
AMPI
 © 2021 | KPZkoALICE
Tato zpráva vám dorazila, protože fandíte potravinovým komunitám a živému zemědělství. 

Napište nám: kpzkoalice@asociaceampi.cz
 
Chcete vědět, co se děje v KPZkoALICI? 
Pusťte si nás do schránky tady.

Už vás to nebaví? To nás mrzí. 
Odhlásit se můžete tady.

Ať to kolem vás kvete. 
Vydání zpravodaje finančně podpořilo Hlavní město Praha a Evropská unie. Informace v něm uvedené nemusejí odpovídat postojům donorů a nenesou za ně žádnou odpovědnost.


This email was sent to <<Emailová adresa>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s. · Na Břehu 27/766 · Praha 9 - Vysočany 19000 · Czech Republic

Email Marketing Powered by Mailchimp