Copy
asociace AMPI
Prohlédnout tento email v prohlížeči
Krásný den, 

podzim je nabitý setkáváním potravinových komunit i zemědělců na národní i mezinárodní úrovní. Neuběhly ani dva týdny od dvoudenního Ladění KPZkoALICE na Toulcově Dvoře, kde 20 účastníků diskutovalo o tom, kam a jak by měl směřovat další rozvoj národní sítě potravinových iniciativ u nás. Minulý týden proběhlo online Symposium mezinárodní sítě komunitou podporovaného zemědělství - URGENCI. A v polovině listopadu se chystá v polské Wroclawi středoevropské setkání. Na živo! Mezi třemi desítkami účastníků budou koordinátoři a členové komunit, aktivisté a zemědělci především z Maďarska, Polska a České republiky, ale i dalších evropských zemí. Nebude chybět KPZkoALICE. 

Cílem setkání je sdílet praktické zkušenosti. V každé zemi se rozvíjí potravinové komunity trochu jinak s ohledem na kulturní a historický kontext. Je obohacující se vzájemně inspirovat a je to příležitost navázat partnerskou spolupráci. Chcete být u toho? Čtěte dále...
 

Pozvánka na setkání potravinových komunit ve Wroclawi 12. - 14. 11. 2021

Jste aktivní spolutvůrce potravinové komunity nebo komunitní zahrady, ať už jako zemědělec nebo člen a chcete společně s námi ještě více rozhýbat dění? Věnujete se tématu semenaření, vzdělávání o agroekologii a spolupráci s aktéry na místní úrovni? AMPI má možnost vzít s sebou na setkání několik účastníků z České republiky. V případě zájmu se obraťte na Šárku Krčílkovou, sarkak@asociaceampi.cz, 725 290 604.

Podmínky účasti: 
  • anglický jazyk na úrovni schopnosti porozuměť a vyjádřit se (rozhodně to nemusí být Cambridge English, ale nebude k dispozici žádný překladatel)
  • touha sdílet své zkušenosti, naslouchat ostatním, diskutovat 
  • chuť inspirovat se a inspiraci šířit dál
  • zpětná vazba k setkání a písemné shrnutí toho, co ti setkání přineslo (max A4) 
  • účast na hodnocení dopadu akce - cca v únoru 2022 bychom účastníky kontaktovali ke krátkému rozhovoru
Dopravu, ubytování a stravu mají účastníci hrazené.
 
Zajímá mě program setkání
Přeji klidné dny.
Na viděnou třeba ve Wroclawi :-)

Šárka Krčílková
KPZkoALICE tým / AMPI
Naším posláním je podporovat blízký vztah lidí ke krajině, ve které žijí a která je živí. Učíme a podporujeme s radostí. 
asociace AMPI

KPZkoALICE je prostorem pro sdílení zkušeností, vzájemnou spolupráci a podporu aktérů místních potravinových iniciativ. Propojuje zemědělce a spotřebitele. Propaguje, posiluje a rozvíjí nové iniciativy v ČR a zapojuje je do celoevropského dění. Pokud vám KPZkoALICE dává smysl, podpořte její další rozvoj.

Připojte se k nám na síti

AMPI
AMPI
KPZky
KPZky
YouTube
YouTube
kpzinfo
kpzinfo
Podpořím KPZkoALICI
Chci zprávy o živém zemědělství
Share Share
Tweet Tweet
Forward Forward
Copyright © 2021 Asociace místních potravinových iniciativ, o.p.s.,


Email Marketing Powered by Mailchimp

Odhlásit odběr    Upravit možnosti přihlášení   Archiv

Vydání zpravodaje finančně podpořilo Hlavní město Praha. Informace v něm uvedené nemusejí odpovídat postojům donora a nenese za ně žádnou odpovědnost.