Copy
Officiële mededeling van SGHA
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Nieuwsbrief November 2015

Voorwoord

Beste SGHA-ers,

De tijd vliegt en wij zitten alweer in de maand november en dat is een drukke
maand met veel wedstrijden en activiteiten.
De club is volop in beweging. De sponsorcommissie legt de laatste hand aan een nieuw sponsorplan, de penningmeester werkt aan de begroting, er wordt een W-cursus gegeven etc.
Maar bovenal wordt er volop getraind en zijn er natuurlijk de wedstrijden. Sportief gezien wordt er naar behoren gepresteerd en lijkt het er op dat de selecties dames en heren zich op het hogere niveau moeten kunnen handhaven, maar het seizoen is nog lang.
De meisjes Eredivisie hebben het lastig, maar dat was bekend gezien het jeugdige team. Toch is de progressie al merkbaar. Wij staan achter jullie!
Op vrijdag 11 december is er de ALV tussen de breedtesport- en de
selectietraining in. Wij rekenen weer op een goede opkomst, want de vereniging maak je met z'n allen!
De grote club actie is afgerond en wij hebben als vereniging een veel beter resultaat dan vorig jaar. Bedankt voor jullie bijdrage!
Rest mij nog te zeggen dat wij hopen op goede sportieve resultaten tot de winterstop en wij wensen jullie veel waterpoloplezier!

Groet,

Namens het bestuur,
Herjan Reuten, voorzitter

 

Oliebollenzwemmen

Het oliebollenzwemmen gaat dit jaar weer door! Het vrij zwemmen zal plaatsvinden op 29 december as. vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in Swimfun te Joure. Het verzamelen start om 18.45 uur en de kosten zijn €3,- per persoon als je via SGHA meedoet. Iedereen is welkom met aanhang!
Ook is bij deze activiteit weer de oliebollenverkoop en een verloting in de hal. Er kan na deze activiteit gezellig worden na gezeten tot 22.30 uur.
    
 

Vrijwilligersborrel SGHA goes 007

Op 19 december aanstaande organiseert de activiteitencommissie een vrijwilligersborrel in ’t Hert te Joure. Meer informatie en uitnodigingen volgen!

Algemene Leden Vergadering

Op vrijdagavond 11 december is de Algemene Leden Vergadering van SGHA. Vanaf 20:00 uur is iedereen van harte welkom in de zaal boven de tribune/sporthal. Zet deze datum in de agenda!

Verkorte scheidsrechter cursus voor oud-scheidsrechters!

Binnenkort start de scheidsrechter cursus bij SGHA! Deze cursus wordt betaald door SGHA. Naast deze cursus is er ook een verkort traject voor oud-scheidsrechters. Bent u een oud-scheidrechter en wilt u weer graag fluiten? Meld u dan aan bij Fera Oldenziel voor deze verkorte cursus!

Het SGHA Selectiepunt Sponsoractie

Veel sportverenigingen hebben problemen hun begroting sluitend te maken. Sponsoren zijn hard nodig. Dat geldt zeker ook voor SGHA. Het idee: veel bedrijven in de onmiddellijke omgeving van clubs maken in toenemende mate gebruik van flexkrachten, zoals uitzendkrachten. Via een sponsorovereenkomst tussen het Sponsorplan en de club komt een flink deel van de daarbij gerealiseerde marge ten goede aan de club. Dit kan oplopen tot duizenden euro’s op jaarbasis. En als beloning voor deelname ontvangt de sponsor ook nog eens 10% korting op de betaalde marge!

SelectiePunt is specialist in Strategische PersoneelsPlanning. Wij helpen organisaties en kandidaten met het realiseren van de juiste balans tussen vast en flex. Het integrale dienstenpakket bestaat uit werven, selecteren, ZZP bemiddelen, uitzenden, detacheren en payrollen. Strategische PersoneelsPlanning van SelectiePunt is voor werknemers, werkgevers of zzp’er, goed te definiëren als: De juiste mens op de juiste plaats in iedere werkvorm. Fatima Moreira de Melo en Andy van der Meijde zijn initiatiefnemers van dit sponsorplan en de gezichten ervan. Jan Mensink beveelt het in de waterpolowereld van harte aan. Clubs als GZC Donk en Schuurman BZC Borculo doen reeds mee met het sponsorplan in de waterpolowereld. Maar ook veel amateur voetbalclubs, betaald voetbalclubs, hockeyclubs en Golfclubs doen mee aan het sponsorplan.   Het SelectiePunt Sponsorplan Onderdeel van het lokaal ondernemerschap is het zoeken naar mogelijkheden om lokale (amateur) sportverenigingen financieel te ondersteunen. Een voor alle betrokken partijen gunstige vorm hiervan is het SelectiePunt Sponsorplan. Hierbij treedt de lokale vestiging van SelectiePunt niet alleen zelf op als sponsor van de vereniging, maar ze kanaliseert ook sponsormogelijkheden voor derden die de sportvereniging een warm hart toedragen.

 Simpel gezegd komt het sponsorplan hierop neer: Voor elk verloond uur dat onder de sponsorovereenkomst valt, verplicht het Sponsorplan zich om 30% van de commerciële marge aan de vereniging af te staan. Daarnaast ontvangt de sponsor als inlenende partij, ook nog eens 10% korting op de commerciële marge. In totaal levert het Sponsorplan dus 40% op. Daarbij geldt als uitgangspunt dat de propositie naar de inlener minimaal even goed is als de huidige. Het ligt voor de hand om bij inleners in eerst instantie te denken aan leden van de vereniging die in hun bedrijfsvoering op regelmatige basis gebruik maken van flexibele arbeid. Noodzakelijk is dit echter niet. In principe kan iedere organisatie die dat wil de vereniging steunen via het Sponsorplan.

Werking Het Sponsorplan is volledig transparant. Er wordt gewerkt met een Loonkosten Factor van 1,685. Het bedrag dat overblijft tussen de prijs die de inlener bij zijn huidige leverancier betaalt en het bruto uurloon maal de Loonkosten Factor is de bruto marge waarmee binnen het Sponsorplan wordt gewerkt. 60% daarvan is ter dekking van operationele kosten, zoals kosten van franchisenemers en werving en selectiekosten, salaris- en planadministratie, voorfinanciering van salarissen, marges en marketing kosten. 40% is beschikbaar voor de vereniging en sponsoren. Dit laatste wordt in onderling overleg tussen Vereniging, Inlener en SelectiePunt afgesproken.

Rekenvoorbeeld Een flexkracht, vaak uitzendkracht, heeft een bruto uurloon van bijvoorbeeld € 10,-. De bruto loonkosten bedragen dan € 16,85 per uur. Stel de huidige prijs die de inlener daarvoor betaalt is € 20,35. De bruto marge vanuit het Sponsorplan is dan € 3,50. Bij een 30-10 verdeling betekent dat € 1,05 per verloond uur voor de vereniging. Als de flexkracht gemiddeld 34 uur per week werkt en 50 weken per jaar, betekent dat een bedrag van € 1785,- per flexkracht per jaar voor de vereniging. De besparing voor de sponsor bedraagt dan € 595,- per flexkracht per jaar. Deelnemende bedrijven mogen er ook voor kiezen hun besparing als extra sponsor bedrag via het plan aan de club te doneren.

Voor informatie: Email: sanderbathoorn@selectiepunt.nl

Gezocht!

Voor de commerciële commissie is SGHA nog op zoek voor leden die in deze commissie willen. Wil je graag in een commissie en lijkt de commerciële kant jou iets? Meld je dan aan bij het bestuur!

Nieuw PR-lid

Sinds kort hebben wij een nieuw PR lid gevonden, namelijk Stephanie Hoiting. Vanaf ingang van dit seizoen neemt zij een aantal PR taken voor haar rekening. Te weten: het contact met de pers, social media, publicatie over wedstrijden en toernooien/evenementen. Dit houdt concreet het volgende in: Stephanie stuurt wedstrijduitslagen en -verslagen naar de pers. Van aanvoerders wordt verwacht dat de wedstrijdenverslagen eerst naar haar gestuurd worden. De verslagen worden daarna door Stephanie aangepast en op de website geplaatst. We zien namelijk graag één lijn in berichtgeving door SGHA. 
Facebook en Twitter zijn grotendeels in beheer van Stephanie. Zij zorgt voor o.a. wedstrijdaankondigingen op de SGHA Facebook pagina. Onlangs kregen we de tip om meer te doen met berichtgeving over de jeugd en breedtesport. Deze tip hebben we ter harte genomen en hier gaan we zeker iets mee doen. 

Zijn er dingen die je graag gepubliceerd ziet op Facebook, in de nieuwsbrief of de website van SGHA, stuur dan even een mailtje naar Pr@sgha.nl. Heb je andere tips, vragen, of dingen die je nog kwijt wilt dan horen wij dit graag!

Share
Tweet
Forward
SGHA wordt ondersteund door:
Copyright © 2015 SGHA, Alle rechten voorbehouden.


Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen    Inschrijving bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp