Copy
Officiële mededeling van SGHA
Bekijk deze nieuwsbrief in uw browser

Nieuwsbrief juni 2014

Van de nieuwe voorzitter Herjan Reuten


Beste SGHA-ers,

Officieel ben ik per 1 juni jl. voorzitter van SGHA, maar ik heb de maand mei benut om de voorbereidende werkzaamheden te starten.
Nu kende ik SGHA al als (oud) speler, commissielid, bestuurslid ,trainer en vanuit het WONN, maar toch moet je je er weer even goed in verdiepen.
De hernieuwde kennismakingsgesprekken met de diverse geledingen leverden mij veel energie op. Ik tref een vereniging aan met ambitie en volop beweging en dat is mooi.
Met het aanstellen van Jan Mensink als technisch adviseur geef je als SGHA nadrukkelijk aan wat je als vereniging wilt en dat is doorgroeien naar de top van het Nederlandse waterpolo. Dit is niet een proces van enkele jaren, maar een continu proces dat de komende jaren stap voor stap tot zichtbare verbetering zal gaan leiden.
Dit moeten wij met z'n allen doen en het ontwikkelen van SGHA is alleen maar te verwezenlijken als de groei gelijk op gaat met zowel de verbetering van het niveau van het waterpolo, van de organisatie en de financiën.
Hierbij speelt de breedtesport ook een belangrijke rol. Zonder breedtesport geen prestatiesport!
Wij willen prestaties neerzetten met de selectieteams en tegelijkertijd met een hoop gezelligheid binnen de vereniging. Bij SGHA moet je je thuis voelen als lid, ouder en supporter of sponsor!
Tijdens het Sportstadtoernooi op zaterdag 20 september geven wij de aftrap van hoe wij dit met z'n allen gestalte gaan geven. De informatie hierover volgt.
Wij zitten nu vlak voor de zomerstop en langzamerhand komen wij in de vakantiestemming en in de tijd van de toernooien. De jongste jeugd doet mee aan de mini Pompebled Kriich, de iets oudere jeugd doet mee aan ons eigen Stiennen Fliercuptoernooi, de breedtesport heeft al een toernooi gehad bij de Walvisch en de selectieteams maken zich op voor o.a. Moby Dick en Ter Apel.
Ik wens iedereen namens het bestuur van SGHA veel plezier en een goede vakantie en na de vakantie gaan wij fris en met veel energie verder met het uitbouwen van SGHA!

Heb je vragen? Meld het via het contactformulier op de website bij het desbetreffende kaderlid, commissielid of bestuurslid (zie overzicht organisatie SGHA op de vernieuwde website).
Volg het nieuws op de website, in de nieuwsbrieven en op Facebook en Twitter (wij kunnen trouwens nog wel nieuwe volgers/vrienden gebruiken op Facebook en Twitter, dus nodig je vrienden en bekenden uit om SGHA te volgen).

Wij hebben er zin in!

Allen bedankt voor jullie inzet in het afgelopen seizoen!

Herjan Reuten

Stiennen Flier Cup 28 t/m 29 juni


In het weekend van 28 en 29 juni wordt weer het Stiennen Flier Cup toernooi gehouden in Leek. Hier worden de wedstrijden op velden buiten gespeeld. Het toernooi is voor de jeugd onder de 13 en de 15 jaar. Op het toernooi zullen verschillende vrijwilligers aanwezig zijn, alvast bedankt voor het aanmelden.  Graag zien we alle SGHA’ers in Leek verschijnen bij dit fantastische evenement!

Trainerscursus Jan Mensink


Inmiddels is de waterpolocursus die SGHA in samenwerking met Jan Mensink organiseert voor trainers van SGHA maar ook voor geïnteresseerde trainers van andere clubs, in volle gang. Vooralsnog horen we alleen enthousiaste reacties.

SGHA start eigen waterpoloschool

Met ingang van augustus 2014 start SGHA met haar eigen waterpoloschool. Met een eigen waterpoloschool kunnen we als vereniging meer "waterpolo" bieden aan onze jeugd. Naast de reguliere trainingen gaan we een plusprogramma bieden aan onze talentvolle kinderen. De waterpoloschool is niet een vervanging voor onze eigen jeugdopleiding maar vormt een aanvulling hier op. Het biedt extra mogelijkheden voor wie dat wil.

Waterpoloschool3

De eerste fase zal bestaan uit een plusprogramma voor onze meisjes en jongens onder 17 en de jeugd die qua ontwikkeling bij deze groep kan aansluiten.

De KNZB en WFN (Waterpolo Federatie Nederland) hebben besloten dat er geen competitie meer zal zijn voor deze categorie binnen de WOC’s (Waterpolo Opleiding Centra). Om deze kinderen niet tussen wal en schip te laten vallen starten wij dus met ingang van het nieuwe seizoen met ons eigen programma voor deze groep. Het past ook prima in de door technisch
adviseur, Jan Mensink, uitgezette technische en tactische lijn voor de gehele club.

In de praktijk zal dat betekenen dat we voor onze meiden en jongens onder 17 doordeweeks extra trainingsmogelijkheden zullen bieden. Ook gaan we themasessies, trainingskampen en uitjes naar een waterpolo event organiseren. Uiteraard behoort ook het spelen van wedstrijden op zondag, hierbij. Voor meer informatie kunnen jullie terecht bij onze selectietrainers Ymkje Broersma (heren) en Sander Bathoorn (dames).

GEZOCHT: aanvulling voor dames 3!


In het komend seizoen 2014-2015 komen er 4 damesteams. Dit komt door de grote uitbreiding van de damesselectie.Het voormalige dames 3 team wordt het nieuwe dames 4 team, hierdoor komt er in het derde team plaats vrij voor de dames die breedtesport willen spelen. Nu wordt er nog aanvulling gezocht voor het dames 3 team. Als je het leuk vind om fanatiek breedtesport te spelen, kun je je aanmelden voor dit team.

SGHA Sportstad toernooi 20 september


Op 20 september as. wordt er in Sportstad Heerenveen het SGHA Sportstad toernooi gehouden. Deze dag staat in het teken van clubgevoel en saamhorigheid en wordt verenigingsbreed getrokken. Overdag zullen er diverse wedstrijden in toernooivorm gespeeld worden door alle senioren teams van SGHA. Voor de jeugd is er een programma in de sporthal. We sluiten de dag af met een feestavond. Deze datum dus alvast in de agenda zetten, programma volgt!!

Sponsoring en ondersteuning van SGHA:


Voor het nieuwe seizoen zoekt SGHA nog ondersteuning en sponsoring. Het aantal leden van de Vrienden van SGHA stijgt gestaag daarom wordt er nog gezocht naar mensen die bij de Vrienden van SGHA willen. Als u hier meer informatie over wilt kunt u contact opnemen met Sander Bathoorn. Er zijn al een leuk aantal balsponsoren maar er kan altijd nog een sponsor voor de ballen bij! Als er interesse voor de balsponsoren is kan er contact worden opgenomen met Herjan Reuten. Voor de sponsoren van SGHA zijn er al een aantal gesprekken met (mogelijke) sponsoren. Als er interesse is om SGHA te sponsoren kunt u contact opnemen met de sponsorcommissie van SGHA.
 
Jannes Schuiling is de voorzitter van de sponsorcommissie en de nieuw op te richten SGHA bedrijven club geworden. Wij heten Jannes van harte welkom!
Op zaterdag 20 september tijdens het Sportstadtoernooi komt de bedrijven club van SGHA voor het eerst bijeen.

Scheidsrechtercursus


Binnenkort begint er weer een scheidsrechtercursus. Wil jij of weet jij iemand die scheidsrechter wil worden, meld je dan aan!
Share
Tweet
Forward
SGHA wordt ondersteund door:
Copyright © 2014 SGHA, Alle rechten voorbehouden.


Ik wil deze nieuwsbrief niet meer ontvangen    Inschrijving bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp