Copy
Aktivnosti vijeća GK Spinut u prvoj polovici 2017. godine
View this email in your browserSpinutski eBilten

Broj #5  07.08.2017.


Pregled aktivnosti u prvoj polovici 2017. godine

Uvodnik

U ovo vruće kolovoško ljeto odlučili smo osvrnuti se na rad vijeća GK Spinut tijekom prvih pola 2017. godine kako bi procijenili radimo li dobro, ispunjavamo li zadane ciljeve prema Programu te kako bi poboljšali rad vijeća.

Iznimno smo zadovoljni ostvarenim aktivnostima iz Plana društvenih aktivnosti, komunikacijom prema građanima i službama te konačno završenim natječajem za prostore kotara.

Plan manjih komunalnih zahvata nije ostvaren u skladu s očekivanjima, čemu je prvenstveni razlog nepostojanje proračuna Grada Splita, time i kotarskoga proračuna. Željno očekujemo izglasavanje proračuna kako bi krenuli s realizacijom.

Kažite nam vaše mišljenje o radu vijeća, pošaljite nam primjedbe, prijedloge i sve o čemu razmišljate kako bi Spinut postao bolje mjesto za život svih nas. Pišite na vijecegkspinut@gmail.com.

Vaše vijeće Gradskog kotara Spinut.Sadržaj

Važni događaji

Sjednice kotarskoga vijeća

Dječje aktivnosti
Sportske aktivnosti
Plesne aktivnosti
Društvena događanja 
     Humanitarne akcije
     Tribine, savjetovanja, radionice i predavanja
     Obilježavanje Dana kotara Spinut
Sastanci

Infrastrukturni radovi
    Prometna infrastruktura
    Komunalna infrastruktura

Intervencije "vijećnika u ophodnji" (kronološki)
Intervencije "po obavijesti građana" (kronološki)

Održavanje kotarskih prostora

Aktivnosti iz Programa rada vijeća GK Spinut za 2017. godinu
    Plan društvenih aktivnosti
    Plan manjih komunalnih zahvata

Zadaci za raspravu na vijeću za jesen

Dodatni dokumenti
Izvori podataka

 

Važni događaji

Događaji koji su obilježili prvu polovicu 2017. godine su:

20. travanj: Izlet GK Spinut i Udruge Tulipani u Kaštel Lukšić

13. svibanj: Održane dječje igre Spinuta u suradnji s OIP Spinut, HVK Gusar i Udrugom Tulipan. Popratila nas je i HRT; događaj, lijepljenje plakata, poziv u Slobodnoj Dalmaciji, video vijača, fotogalerija i izvještaj Županijska panorame HRT

19. svibanj: Završetak natječaja za davanje prostora GK Spinut na korištenje na određeno razdoblje

27. svibanj: 3. Spinutska biciklijada; događaj, lijepljenje plakata, fotogalerija i nagrade

28. svibanj: Radionica čarobnjaka Caspera; događaj i fotogalerija

31. svibanj: Dan kotara i Župe Pohođenja Blažene Djevice Marije Spinut; fotogalerija.Sjednice kotarskoga vijeća

17. sjednica 15.02.2017. 18. sjednica 31.03.2017. 19. sjednica 05.05.2017. + Kućni red GK Spinut20. sjednica 21.06.2017.Dječje aktivnosti

Radionice Udruge Tulipani održavale su se od siječnja do svibnja u prostorima GK Spinut. Ukupno je održano 7 radionica: Ljubav, Leptirići, Maškare, Princeza, Lampioni, Uskrsna radionica i Proljeće.

Udruga je organizirala Uskrsne igre, izlet u Kaštel Lukšić te Mađioničarsku radionica čarobnjaka Caspera.

Dana 13. svibnja 2017. održane su dječje igre Spinuta u suradnji s OIP Spinut, HVK Gusar i Udrugom Tulipan. Popratila nas je i HRT; događaj, poziv u Slobodnoj Dalmaciji, video vijača, fotogalerija i izvještaj Županijska panorame HRT.Sportske aktivnosti

Podržali smo Sportske igre mladih te donirali opremu za turnir na male branke "Dani Spinuta". Organizirali smo 3. Spinutsku biciklijadu; događaj, lijepljenje plakata, fotogalerija i nagrade.
 

Plesne aktivnosti

Stalne plesne aktivnosti Plesnog Studija Salsa upotpunjene su tečajem Zumbe za početnike, vikend plesnom radionicom Flamenca, proslavom i radionicom Svjetskog dana plesa te radionicom Tanga.
 

Društvena događanja

Humanitarne akcije

Sudjelovali smo u podijeli Božićnih bonova grada Splita za nezaposlene, umirovljenike i korisnike zajamčene minimalne naknade, organizirali smo uskrsnu humanitarnu akciju vijeća potrebitim sugrađanima te provodimo humanitarnu akcija "Plastičnim čepovima do skupih lijekova".
 

Tribine, savjetovanja, radionice i predavanja

Održano je pet (5) radionica psiho drame i predavanja psihologinje Ljubice Uvodić-Vranić: "Ljubav. Ima li što važnije na cilom svitu?", predavanje  "Muško-ženska prijateljstva", "Ljubomora", "Manipulacija" i  "Što nam znači otac?".

Liga za prevenciju ovisnosti održala je predavanja i radionice u 10 modula Neurolingvističkog programiranja (NLP; praktičarski trening) te su održane dvije radionice izrade sapuna hladnim postupkom.

Dvadesetog travnja započeli smo s tečajem informatike za građane.
 

Obilježavanje Dana kotara Spinut
31.5. Dan kotara i Župe Pohođenja Blažene Djevice Marije Spinut; fotogalerija.

 

Sastanci

Održani su sastanci s MUPom u svezi sigurnosti u GK Spinut MUP, rasprava s predstavnicima Grada i kotareva na temu "Uklanjanje arhitektonskih barijera u kotarevima" na inicijativu Savjeta mladih Grada Splita, razgovor s ravnateljem Obrtno-tehničke škole, dva sastanka s vodstvom Odreda izviđača pomoraca Spinut te sastanak s direktorom javnog gradskog poduzeća Split Parking u svezi problematike parkiranja i projekata u GK Spinut.
 

Infrastrukturni radovi

Prometna infrastruktura

Napravljen je pješački prijelaz u Plančićevoj ulici, jedno mjesto za vozilo invalida u Matoševoj ulici, te radi promjene mjesta stanovanja uklonjeno je parkirno mjesto s pravom pristupačnosti u Rendićevoj ulici.

Komunalna infrastruktura

Postavljen je stup u Boninoj 8, popravljeno je rasvjetno tijelo u Teslinoj kod Arheološkog muzeja i dva stupa u Jobovoj.
 

Intervencije "vijećnika u ophodnji" (kronološki)

14.1. Puknuće cijevi nakon odleđivanja u Teslinoj ulici
2.2. Ugašena rasvjeta na igralištu OŠ Spinut
4.2. Komunalni nered, otpad i šut u Rendićevoj ulici
5.2. Dopis Parkovima i Nasadima - skinut segment ograde dječjeg igrališta Karamanova
10.3. Popravak rasvjete u Teslinoj ulici
13.3. Rasvjeta u Berislavićevoj i Matoševoj - dopis SEMu javna rasvjeta
14.4. Prijava člana Vijeća za Prevenciju o uništenom košu i betonskoj žardinjeru u Teslinoj
16.4. SMSovi i telefonski pozivi radi HEPova kabela provizora Berislavića 23
13.6. Obavijest o pomaknutoj rešetci u Rendićevoj 45, telefonski kontakt prema predstavniku suvlasnika
19.6. SMS Obavijest koncesionaru za skupljanje lešina

Intervencije "po obavijesti građana" (kronološki)

29.1. Obavijest o prestanku rada rasvjete na igralištu OŠ Spinut
31.1. Intervencija vijeća kotara po obavijesti radi granja koje je ometalo kretanje pješacima u Gajevoj 2
5.2. Dopis komunalnom redaru - glomazni otpad u Bakotićevoj ulici
9.3. Zahvala građanke za uklanjanje opasne konstrukcije na igralištu OŠ Spinut
22.4. Obavijest komunalcima o okrenutoj betonskoj žardinjeri u Teslinoj ulici i iščupanom metalnom košu
28.4. Obavijest građanke o građevinskom otpadu u Rendićevoj 39/41, kontakt prema komunalcu
8.5. Obavijest o početku stavljanja štekata u Karamanovoj 1, kafić Spin, email komunalnom redaru
10.5. Obavijest građanke o dva uništena stupa Kaštelanska 2
21.5. Obavijesti građanke prema Školama, Službama i Komunalcu u svezi grmlja na pročelju OŠ, Fakulteta i Gimnazija
8.6. Dojava građanke o škovacama na površini za istrčavanje pasa, email Čistoći i Parkovima i Nasadima
11.6. Telefonska i SMS komunikacija radi gniježđenja galebova u Gajevoj ulici
14.6. Obavijest o građevinskim radovima Rendićeva 24 - kontakt predstavnice suvlasnika i građanke
16.6. Email prijava u svezi bučne šahte ZrinskoFrankopanska
19.6. Obavijest još jednog građanina o šahti u ZrinskoFrankopanskoj
24.6. Akcija uklanjanja glomaznog otpada Rendićeva-Kaštelanska

 

Održavanje kotarskih prostora

Prijava štete na zgradi kotara uslijed potresa i kontrola prostora nakon obavijesti o mogućem curenju vode u skladištu poduzeća Tommy.

 

Aktivnosti iz Programa rada vijeća GK Spinut za 2017. godinu

Plan društvenih aktivnosti

Aktivnosti čiji je broj zaokružen su završene pr. (5), one s podcrtanim brojem su započete pr. 8.

(1.) Dječje igre u Gradskog kotara Spinut – održane 13.5.2017.
2. Čišćenje Marjanske parcele GK Spinut
3. Akcija "Cvjetni balkon Spinuta"
(4.) Treća biciklijada povodom Dane kotara – održana 27.5.2017
(5.) Radionice za mlađu školsku djecu – konstantno održavane; Udruga Tulipani
(6.) Humanitarne akcije darivanja za Uskrs i Božić – održana 12.4.2017.
7. Tombola za umirovljenike
8. Predstavljanje aktivnosti i projekata suvlasnika po stambenim jedinicama
(9.) Informatičke radionice za građane starije dobi – početak održavanja 20.4.2017.

Zaključak: Od devet (9) predviđenih aktivnosti u prvih pola godine završeno ih je pet (5) i započele su pripreme za jednu (1) aktivnosti.
 

Plan manjih komunalnih zahvata

Aktivnosti čiji je broj zaokružen su završene pr. (4), one s podcrtanim brojem su u pripremi pr. 2.

1. Izrada pristupne rampe prostorima Gradskog kotara Spinut, Matoševa 29
2. Obnova postojećeg pješačkog prijelaza u Jobovoj 12
3. Popravak koševa na školskom igralištu OŠ Spinut (u suradnji sa školom)
(4.) Iscrtavanje pješačkog prijelaza u Plančićevoj ulici
5. Popravak padine i izrada zida ispod Arheološkog muzeja u Plančićevoj ulici br. 2
6. Opremanje prostora za išetavanje pasa u Teslinoj ulici (rasvjeta, ograda i sprave)
7. Popravak prolaza iznad tunela na spoju Gajeve i Đorđićeve ulice
8. Iscrtavanje parkirnih mjesta na parkiralištu u Karamanovoj ulici br. 8
9. Onemogućavanje prolaza automobilima iz Tesline (Stara Teslina) prema Kaštelanskoj
10. Postavljanje ogledala i horizontalne signalizacije – Jobova kod Lidla (izlaz s parkirališta)
11. Izrada postolja za kontejnere u Rendićevoj ulici 7-11
12. Opremanje prostora za išetavanje pasa u Rendićevoj (ograda, rasvjeta i klupa)
(13.) Uklanjanje viška "bubamara" u Gajevoj ulici
14. Uklanjanje opasnog bora u Gajevoj 20
15. Popravak živice u ulici Bana Berislavića o trošku Parkova i nasada

Zaključak: Uslijed nepostojanja proračuna od petnaest (15) manjih komunalnih zahvata (brojevi po prioritetima) završena su svega dva (2) te je napravljena priprema za tri (3). Po izglasavanju proračuna Grada Splita krenut ćemo s realizacijom manjih komunalnih zahvata uz pomoć gradskih službi i javnih gradskih poduzeća.

Pored gore nabrojenih manjih komunalnih zahvata vijeće planira opremanje prostora s dodatnim klupama i koševima za smeće.

 

Zadaci za raspravu na vijeću za jesen

  • Realizacija točaka Plana manjih komunalnih zahvata; po izglasavanju proračuna
  • Završetak humanitarne akcije "Plastičnim čepovima do skupih lijekova"
  • Rasprava o projektu naplate parkiranja na području cijeloga Splita
  • Sređivanje prometne situacije uz pomoć MUPa u Spinutu
  • Program za povećanje intenziteta čišćenja javnih i održavanje zelenih površina
  • Nastavak informatičkih i organizacija robotičkih/programerskih radionica
  • Kupovina novih sjedalica za prostore kotara
  • Organizacija čišćenja zajedničkih prostora kotara
  • Raspored postavljanja novih koševa i klupa na području Spinuta

Izvori podataka

Pri izradi ovog pregleda služili smo se različitim izvorima podataka

Dodatni dokumenti

Komunikacija vijeća 
Korištenje prostora

Zapisnike sastanaka vijeća GK Spinut možete naći na službenim web stranicama www.zaspinut.com


Copyright Gradski kotar Spinut©

Copyright © 2017 Gradski kotar Spinut, All rights reserved.
 Ovo je lista ljudi dobre volje koji žive u kotaru Spinut (Split) prikupljena od strane kotarskog vijeća radi poboljšanja komunikacije s građanima. Ako je Vaš mail ovdje završio greškom, ispričavamo se, nije bilo s namjerom, kliknite na link odjave.

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp