Copy
In deze nieuwsbrief vindt u de volgende informatie:
 
Verkoop sociale huurwoningen aan beleggers en gevolgen voor kwaliteit
De verkoop van sociale huurwoningen door corporaties aan beleggers en overige partijen buiten de sector neemt sinds 2013 sterk toe. Werden in 2013 nog 2.000 woningen verkocht, in 2014 is dit opgelopen tot 6.000 woningen. Bron: Sectorbeeld 2015 Autoriteit woningcorporaties.
De woningvoorraad van de corporaties blijkt een interessant beleggingsobject. Voor minister Blok is dit nog maar het begin. Het aanbod sociale huurwoningen is volgens de ramingen van het ministerie 500.000 groter dan de doelgroep.De huurprijs van de verkochte woningen zal aanzienlijk toenemen. Beleggers kunnen de gemiddelde huurprijs immers met maximaal 2,5% plus de inflatie verhogen. De vraag is wat de effecten van de verkoop zullen zijn op de kwaliteit van deze huurwoningen. Particuliere verhuurders hebben immers geen goed track record op het gebied van kwaliteit van hun bezit. Zo blijkt uit cijfers van het ministerie BZK dat in 2012 meer dan 70% van de particuliere huurwoningen een energielabel D of slechter hebben. Voor de corporatiewoningen ligt dit ruim 10% lager.Voor de particuliere huursector ligt er ook voor de verduurzaming nog een aanzienlijke opgave. De vraag is of de recente energieprestatievergoeding ook beleggers in de huursector zal aanzetten om te investeren in deze woningen.
Webtool Moeten en Willen voor bestaande bouw
Tijdens de bijeenkomst van het Kennisplatform Moeten en Willen op 11 mei in Den Haag  is de webtool Moeten en Willen voor bestaande bouw gedemonstreerd. De tool geeft technisch beheerders, bouwkundig makelaars en onderhoudsmanagers online praktische informatie voor de aansturing en bewaking van het dagelijks en planmatig onderhoud. De methode Moeten en Willen is ontwikkeld in samenwerking met Woningstichting Haag Wonen en TU-Delft. De tool geeft op basis van prestatie-eisen en voorbeelden inzicht in het onderhoud dat wettelijk verplicht is (Moeten) en onderhoud dat leidt tot extra kwaliteit boven het wettelijk verplichte niveau (Willen). Gebruikers kunnen zelf voorbeelden aandragen en elkaar feedback geven over de toepassing van Moeten en Willen.

 

De tool biedt voor iedere organisatie de mogelijkheid eigen beleidskeuzen voor extra kwaliteit toe te voegen en te voorzien van voorbeelden. Deze informatie kan online worden gedeeld binnen de eigen organisatie, met leveranciers en huurders. Zie www.moetenenwillen.nl
Introductie Martijn van Diepen
Vanaf 1 februari 2016 is Martijn van Diepen werkzaam bij DWVB. Martijn heeft gedurende 8 jaar als technisch detacheerder gewerkt, waarvan de laatste 2 jaar met een eigen bureau. Dit bureau is gespecialiseerd in de toepassing van BIM.

Binnen DWVB richt hij zich op het ontwikkelen, ondersteunen en onderhouden van de Webtool Moeten en Willen. Daarnaast verzorgt hij de PR en communicatie van DWVB.
Pop-hub Groenwoudseweg Nijmegen
Stichting De Nijmeegse School (DNS) ontwikkelt een plan voor het verbouwen van het voormalige pand van Doornroosje aan de Groenewoudseweg 322 in Nijmegen tot een Pop-hub. DNS is een initiatief van onder andere De Staat. De Pop-hub biedt faciliteiten voor studio’s, AIR mogelijkheden kantoortjes en overnachtingsfaciliteiten voor bands. Voor de exploitatie wordt een vastgoed-investeringsmij opgericht die het pand verhuurt aan stichting De Nijmeegse School.

DWVB B.V. heeft op basis van het schetsontwerp onderhoudsscenario’s samengesteld voor het pand na verbouwing. Het schetsontwerp wordt de komende maanden verder uitgewerkt door architect Bo Kristiaan Janssen.

Dalende bedrijfslasten corporaties en ontwikkelingen technisch beheer
De netto bedrijfslasten van de corporaties per verhuurbare eenheid zijn in 2014 met 2,6% gedaald. Bron: Sectorbeeld 2015 Autoriteit woningcorporaties (Aw). Deze daling wordt vooral veroorzaakt door lagere personeelslasten. Het personeelsbestand kromp met ruim 1.600 fte ten opzichte van 2013. Volgens de prognose van Aw zullen de netto bedrijfslasten de komende jaren verder dalen.
De onderhoudslasten per verhuurbare eenheid zijn in 2014 echter gestegen. Deze stijging zet zich volgens de prognose de komende jaren door.De dalende trend van de bedrijfskosten gaat gepaard met de introductie van nieuwe concepten en organisatiemodellen. Een hiervan is de ontwikkeling van de regiecorporatie. Deze organisatie richt zich uitsluitend op de kerntaken voor vastgoedstrategie, beleid voor verhuur, leefbaarheid, verwerving en verkoop en de financiële continuïteit. Werkzaamheden voor het verhuren en onderhouden worden ingekocht en aangestuurd. In dit model passen concepten als prestatiegericht onderhoud, ketensamenwerking en regisserend opdrachtgeverschap. Tot de kerntaak behoren het portefeuille- en assetmanagement.

Ook in het concept van de regiecorporatie is het essentieel vast te stellen welke prestaties voor het onderhouden van de woningen moeten worden geleverd. De publicatie Regiecorporatie 2.0 geeft hiervoor een belangrijke aanzet.

Om de prestaties en de efficiëntie te beoordelen heeft DWVB B.V. de Management Letter Technisch Beheer ontwikkeld (MLTB). In de eerstkomende  DWVB nieuwsbrief wordt de  MLTB verder toegelicht. 
www.dwvb.nl