Copy
Nieuwsbrief | SVI Volleybal | Oktober 2015
View this email in your browser
NIEUWSBRIEF | NAJAAR 2015
Inmiddels is het seizoen weer begonnen. De eerste wedstrijden zijn alweer gespeeld en ook de recreatiepoot van de vereniging is weer volop aan het trainen. Tijd dus om jullie op de hoogte te stellen van een aantal belangrijke zaken. 

Kascontrole seizoen 2013-2014

Afgelopen september heeft de kascontrole commissie bestaande uit de aanstaande nieuwe penningmeester Ger Nieudorp en Geerte Griffioen de kascontrole gedaan voor de begroting van het seizoen 2013/2014. De kascontrole commissie heeft met enkele op en aanmerkingen de begroting en financiële afwikkeling voor het seizoen 2013-2014 goedgekeurd. In de link onder deze alinea vinden jullie het verslag van de kascontrole en de definitieve cijfers over 2013-2014. Tenzij iemand bezwaar maakt, gaan wij ervan uit dat de penningmeester hierdoor is gedechargeerd.
De kascommissie zal zich de komende maand bezighouden met de begroting en financiële afwikkeling van het seizoen 2014/2015.
Uiteraard zullen wij jullie over de uitslag hiervan ook weer berichten.

Link Verslag Kascommissie 
 

Nieuws vanuit het bestuur

Nieuwe organisatiestructuur SVI Volleybal
Het is een tijdje stil geweest rondom de vorming van de nieuwe organisatiestructuur van SVI volleybal. Dit heeft te maken gehad met de opstartperikelen van het nieuwe bestuur, de seizoenstart en enkele andere bestuurlijke zaken die eerst aandacht behoeften. Maar sinds deze week is er weer meer aandacht voor het vormen van de nieuwe organisatie. Bestuur gaat op korte termijn de 3 groepen (volleybal, commercieel en facilitair) die gevormd zijn opnieuw benaderen en deze voorzien van een werkpakket. De bedoeling is dat deze groepen het werkpakket oppakken en een plan van aanpak per werkgroep gaan maken. Per werkgroep zal ook in ieder geval één bestuurslid aanschuiven om mee te denken/helpen met de werkgroep. Uiteindelijk moet daar dan de nieuwe organisatie uit tevoorschijn komen. Deadline voor het concept hiervoor is januari 2016.
Materiaal SVI en
Sporthal Zwolle-Zuid

Afgelopen seizoen zijn we als club op tal van fronten geconfronteerd met stuk gaan van materiaal van zowel onszelf (ballen en flesjes), als van de Sporthal Zuid (netten, antennes, spelmateriaal). Vaak werden de defecten geconstateerd door het beheer van de Sporthal en werd het bestuur van SVI geconfronteerd met een rekening hiervoor. Ook is het een aantal keren voor gekomen dat er rotzooi achter is gebleven in de hal of in de kleedkamers nadat SVI Volleybal gebruik had gemaakt van de Sporthal Zuid. We willen jullie dan ook vragen om enkele stelregels hiervoor te hanteren:
1.Ga met respect om met het materiaal en maak niet moedwillig zaken kapot.
2.Indien er zaken kapotgaan (wat gewoon af en toe gebeurd), meldt dit dan gelijk bij de vertegenwoordiger van de hal, die op dat moment aanwezig is (kantine).
3.Ruim je eigen rotzooi op. Afval hoort in de prullenbakken.
4.Laat de kleedkamers na gebruik netjes achter (geen lege shampooflessen in de douche en dergelijke).
Door bovenstaande regels na te leven maken en houden we de Hal leefbaar en de relatie met de Sporthal Zuid goed. Wij als bestuur doen een dringend verzoek op jullie medewerking hierin. 
 
Verbeteren interne communicatie
Tijdens de algemene ledenvergadering de behoefte neergelegd om de centrale communicatie binnen SVI te verbeteren. Nu werken we al sinds enige jaren met teammailadressen en sinds dit jaar worden ook voor de recreantenteams mailadressen aangemaakt, waardoor zij beter geïnformeerd kunnen worden. Tevens is de mogelijkheid toegevoegd om per lid meerdere mailadressen toe te voegen, ideaal bij een twee ouder gezin. Het aanmaken hiervan is intussen afgerond.

De mailadressen worden jaarlijks opnieuw aangemaakt en zijn dus in ieder geval bij aanvang van het seizoen up-to-date. Om de communicatielijnen strak te houden is het noodzakelijk dat tussentijdse mutaties worden doorgegeven aan de webmaster. Hiervoor is op de website een formulier ontworpen. Het is aan de leden, of ouders/verzorgers van de leden, zelf om tussentijdse wijzigingen door te geven.

Eventuele vragen kunnen worden gesteld via webmaster@svivolleybal.nl
 Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website