Copy
Is deze mail niet goed leesbaar? Bekijk hem online.
spacer
                                    
VLESP FLASH
spacer
VLESP FLASH is de nieuwsbrief van het Vlaams Expertisecentrum Suïcidepreventie. Deze nieuwsbrief brengt u op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen binnen het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie, actueel onderzoek en aankomende studiedagen in binnen- en buitenland met betrekking tot de preventie van suïcide.

In deze nieuwsbrief:
spacer
Nieuws vanuit VLESP
Actueel Onderzoek
Agenda
spacer
spacer
spacer

NIEUWS VANUIT VLESP
spacer

Save the date voor het eerste VLESP Symposium!
spacer
Vrijdag 2 december organiseert VLESP voor het eerst een symposium te Gent. Samen met diverse gerenommeerde nationale en internationale sprekers - waaronder prof. Ella Arensman, prof. Keith Hawton, prof. Kees van Heeringen en Vlaams minister Jo Vandeurzen - zal VLESP die dag inzoomen op recent baanbrekend onderzoek, innovatieve preventiemethodieken en toekomstige uitdagingen in de preventie van suïcide.
Aansluitend viert de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent die dag feest in het kader van haar 20-jarig bestaan. Save the date dus! Volg onze blog en sociale media voor verdere aankondigingen.

               
spacer
spacer

Nieuwe versie 'Epidemiologisch rapport'
spacer
In Vlaanderen zijn heel wat cijfers beschikbaar over de prevalentie van geestelijke gezondheidsproblemen, suïcidegedachten, suïcidepogingen en suïcide.VLESP bundelde alle meest recente en betrouwbare cijfers en prevalentiestudies in een nieuw uitgebreid epidemiologisch rapport en plaatst deze cijfers in een nationale en internationale context. Het rapport is online raadpleegbaar op de VLESP website.
spacer
Naar het rapport
spacer
spacer

E-learningwebsite voor hulpverleners in ontwikkeling
spacer
Detectie van suïciderisico en behandeling van personen met suïcidegedachten vraagt om specifieke expertise. VLESP werkt aan een e-learning website die de deskundigheid van hulpverleners op dit vlak kan bevorderen. Deze website zal samen met de Vlaamse richtlijn voor de detectie en behandeling van suïcidaal gedrag eind maart 2017 gelanceerd worden. Voor meer informatie over deze richtlijn en de e-learningwebsite, contacteer VLESP.
spacer
spacer
spacer

ACTUEEL ONDERZOEK
[Alle aangehaalde artikels zijn op vraag beschikbaar bij VLESP.]
spacer
Nieuwe studie toont trends in suïcidepogingen in Gent
spacer
De Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent publiceerde deze maand een nieuwe studie waarin ze alle registraties van suïcidepogingen van 1987-2013 van drie Gentse ziekenhuizen onder de loep nam. De data toonden een aantal opmerkelijke trends. De prevalentie van suïcidepogingen fluctueerde in deze tijdsperiode, maar er was een significante daling te zien wanneer het jaar 2013 vergeleken werd met het jaar 1987. Deze daling bleek zich sterker voor te doen bij mannen dan bij vrouwen. Daarnaast werd bij mannen een significante stijging opgemerkt van het gebruik van alcohol vlak voor of tijdens een suïcidepoging, wat een aandachtspunt kan vormen in verdere preventie. De epidemiologische trends in deze studie geven aan dat adequate opvang en follow-up van personen na een suïcidepoging steeds belangrijker wordt in de preventie van suïcide.

Referentie: Vancayseele, N., Portzky, G., & van Heeringen, K. (2016). Increase in Self-Injury as a Method of Self-Harm in Ghent, Belgium: 1987-2013. PLoS ONE 11(6): e0156711.
spacer
Lees meer over opvang van personen na een suïcidepoging
spacer
spacer
Effectiviteit van Mindfulness Based Cognitieve Therapie
spacer
Steeds meer onderzoek gaat uit naar de werkzaamheid van Mindfulness Based Cognitieve Therapie (MBCT) in het behandelen van diverse problematieken. In de recent gelanceerde ‘Prospect’-studie zal VLESP onderzoeken of MBCT ook effectief kan zijn als interventie voor personen die denken aan suïcide. Hieronder volgen alvast enkele veelbelovende publicaties.
 
In een recente omvangrijke meta-analyse werden alle studies naar de effectiviteit van MBCT bij personen die lijden aan terugkerende depressies gebundeld. MBCT werd daarbij steeds vergeleken met reguliere zorg en andere behandelingen (waaronder ook antidepressiva). De studie toonde dat personen die MBCT hadden doorlopen een significant lager risico op herval van depressie hadden in vergelijking met patiënten die geen MBCT ontvingen (zelfs als deze laatste een andere actieve behandeling kregen), binnen een follow-up periode van 60 weken. MBCT blijkt dus een zeer effectieve behandelvorm voor personen met terugkerende depressies.

Onderzoek naar mindfulness interventies bij personen met zelfmoordgedachten is eerder nieuw. Een recente review van de eerste studies toonde dat mindfulness interventies bij deze doelgroep zorgen voor het reduceren van bepaalde beperkingen die sterk geassocieerd zijn met suïcidepogingen. Zo bleek dat deze interventies een positief effect hadden op het verbeteren van aandacht, het verbeteren van probleem-oplossende vaardigheden, en het reduceren van abnormale stressreacties. Deze review versterkt de rationale om mindfulness interventies ook bij personen met suïcidegedachten toe te passen.

Referenties:
  • Kuyken, W., Warren, F.C., Taylor, R.S., Whalley, B., Crane, C., Bondolfi, G., Hayes, R., Huijbers, M., Ma, H., Schweizer, S., Segal, Z., Speckens, A., Teasdale, J.D., van Heeringen, K., Williams, M., Byford, S., Byng, R., & Dalgleish, T.  (2016). Efficacy of Mindfulness-Based Cognitive Therapy in Prevention of Depressive Relapse: An Individual Patient Data Meta-analysis From Randomized Trials. JAMA Psychiatry. Published online April, 2016.
  • Chesin, M., Interian, A., Kline, A., Benjamin-Phillips, C., Latorre, M., & Stanley, B. (2016). Reviewing mindfulness-based interventions for suicidal behavior. Archives of suicide research. Published online March, 2016.
spacer
Beluister de podcast met prof. Willem Kuyken
spacer
spacer
Eén magische strategie voor de preventie van suïcide?
spacer
Volgens een systematische review van bijna 1800 studies naar suïcidepreventie-strategieën van 2005 tot 2015, gepubliceerd in het toonaangevende tijdschrift ‘The Lancet Psychiatry’, is er een opmerkelijk verschil in het wetenschappelijk bewijs dat voorhanden is voor de verschillende preventiestrategieën.
De bewijskracht voor het beperken van de  toegang tot dodelijke middelen (zoals het beperken van de medicatievoorraad of het beveiligen van hoge constructies en gebouwen) is  toegenomen, dit blijft één van de meest effectieve strategieën in de preventie van suïcide. Verder werd de werkzaamheid van educatieve schoolprogramma’s, medicamenteuze behandelingen en psychotherapie in het reduceren van depressie en/of suïcidaal gedrag opnieuw bevestigd. Meer onderzoek is nodig om de werkzaamheid van andere vaak voorkomende strategieën zoals deskundigheidsbevordering en telefonische en online hulp nog meer te staven.
De auteurs concluderen: "In the quest for effective suicide prevention initiatives, no single strategy clearly stands above the others. Combinations of evidence-based strategies at the individual level and the population level should be assessed with robust research designs.” Er is dus niet één magische strategie voor de preventie van suïcide, maar er zit vooral veel potentieel in het aanbieden (en onderzoeken) van een combinatie van verschillende suïcidepreventiestrategieën. Met het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie blijken we in Vlaanderen op dit vlak alvast op de goede weg.

Referentie: Zalsman, G., Hawton, K., Wasserman, D., van Heeringen, K., Arensman, E., Sarchiapone, M., ... & Purebl, G. (2016). Suicide prevention strategies revisited: 10-year systematic review. The Lancet Psychiatry. Published online June, 2016.
spacer
Lees meer over het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie
spacer
spacer
spacer

AGENDA
spacer

10/09 > Werelddag Suïcidepreventie
spacer
10 september 2016 is het opnieuw Werelddag Suïcidepreventie (WSPD). Het internationale thema dit jaar luidt: “Connect, Communicate and Care”.
De International Association for Suicide Prevention lanceert in het teken van deze dag een nieuw universeel lintje waarmee mensen over de hele wereld hun steun en solidariteit kunnen uitdrukken voor mensen met suïcidegedachten en nabestaanden. Ook in Vlaanderen wordt in aanloop naar WSPD een actie via sociale media gepland, hierover binnenkort meer.
spacer
Lees meer over World Suicide Prevention Day
spacer
spacer

20/9 - 21-9
> Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres
spacer
“Creatief in de geest, innovatief in de zorg” wordt de leidraad voor het Vlaams Geestelijke Gezondheidscongres in 2016. Het congres wil focussen op het brengen van positieve en verrassende verhalen en op het bedenken van innovatieve en creatieve strategieën voor allerlei recente ontwikkelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg. Twee symposia zullen specifiek ingaan op nieuwe online methodieken en innovatieve deskundigheidsbevordering in suïcidepreventie. Bekijk hier het voorlopige programma.
spacer
when? 20-21 september 2016
when? Antwerpen, Wilrijk Campus Drie Eiken
when? € 170
€ 140 (vóór 1 juli)
when? www.ggzcongres.be
spacer
spacer

12/10
> Studieavond "Ik ben het leven al beu..."
spacer
Op 12 oktober 2016 organiseert het Centrum ter Preventie van Zelfdoding voor de tweede keer op rij de studieavond: “Ik ben het leven al beu… over jongeren en (gedachten aan) zelfdoding” voor iedereen die meer wil weten over suïcidepreventie bij jongeren. Een verslag van de eerste boeiende studieavond lees je hier.
spacer
when? 12 oktober 2016
when? Nader te bepalen
when? € 10
when? Meer informatie
spacer
spacer

02/12
> VLESP Symposium
spacer
Zoals aangekondigd, houd alvast vrijdag 2 december vrij voor het eerste VLESP Symposium met op het programma tal van boeiende nationale en internationale sprekers. Het symposium zal doorgaan in Gent en staat open voor iedereen die mee wil denken en mee wil werken aan evidence based suïcidepreventie in Vlaanderen. Aansluitend viert de Eenheid voor Zelfmoordonderzoek van de Universiteit Gent feest in het kader van haar 20-jarig bestaan. Save the date dus!
spacer
spacer
spacer
Vragen over deze nieuwsbrief?
Contacteer VLESP
spacer
www.vlesp.be
info@vlesp.be
09 332 07 75

LEES HIER DE VORIGE EDITIES VAN DE VLESP FLASH EN ANDERE NIEUWSBRIEVEN VAN ZELFMOORD 1813
 
spacer


This email was sent to <<E-mailadres>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Zelfmoord 1813 · Paviljoenstraat 3 · Brussels, Bru 1030 · USA

Email Marketing Powered by MailChimp