Copy

Nieuwsbrief                   december 2014    

  Met aandacht voor:

Geen goede weergave? Lees deze nieuwsbrief op internet.

Kees van de Burght schenkt schilderijen

 
 

Boerderijenstichting zeer verheugd

Poppendamme

Over Kees van de Burght

Kees van de Burght maakte alle fases van de Tweede Wereldoorlog mee. Hij was woonachtig in het Walcherse Vlissingen, vlakbij de scheepswerf De Schelde, die door de Duitsers werd gebruikt als werf voor de Kriegsmarine. De geallieerde luchtmacht bombardeerde bijna wekelijks de Scheldewerf en de omgeving. Daarom moesten de kinderen Van de Burght al snel geëvacueerd worden naar het platteland van Walcheren.

Zo kwamen de jongens Van de Burght terecht in Aagtekerke, in Oost- en Westkapelle en in Arnemuiden en omgeving. Meestal verbleven ze op afgelegen boerderijen
daar liep je het minste gevaar. Daar heeft Kees ook de inundatie meegemaakt met alle dramatische gevolgen vandien.

Schoonheid Walcherse hoeves

Tijdens die barse oorlogsjaren heeft de met schilderstalent begaafde jongeman grote waardering en sympathie gekregen voor de mooie, oude Walcherse boerderijen en hun bewoners. Al vroeg is Kees die schoonheid gaan vastleggen op doek en in beeld (dat laatste wat mensen betreft).

Zodoende is er een historisch overzicht ontstaan van oude, soms al lang verdwenen, boerderijen. Nu de kunstenaar hoogbejaard is, wil hij graag die historische schat aan geschilderde boerderijen doorgeven aan het nageslacht, opdat die ongeschonden bewaard blijft. Daarom heeft hij zijn schilderijen en beeldjes geschonken aan Boerderijenstichting Zeeland. De stichting heeft die schenking zeer dankbaar aanvaard. De komende tijd zullen de schilderijen op diverse plaatsen geëxposeerd worden.
Valkhof

Boekpresentatie Hoge hoeves op gelaagd land

 


Nieuwste boek Gerard Smallegange gaat over
Zeeuwse land dat laag na laag op zee gewonnen is
 

Vorming van Zeeland

Eind november werd het nieuwste boerderijenboek van Gerard Smallegange gepresenteerd: Hoge hoeves op gelaagd land. Een boek over het Zeeuwse land dat laag na laag op de zee gewonnen is. Het ritme van eb en vloed, laag en hoog, heeft Zeeland gevormd. Ieder stukje, iedere polder die veroverd was op de zee, werd ontgonnen en bebouwd met boerderijen.

Totdat de zee bij stormramp de dijken beukte en het land en de hoeves overspoelde en vernielde. Dan begonnen de Zeeuwen weer opnieuw, legden hogere dijken aan, bouwden nieuwe boerderijen. Die boerderijen werden steevast op de hoogste punten in de lage polders gebouwd: op kreekruggen, oude schapenstelles, restanten van dijen. In bonte stoet, van noord naar zuid, trekken de hoge hoeves en hun bewoners voorbij.

Geslaagde bijeenkomst

De boekpresentatie was feestelijk. De middeleeuwse kerk van Nisse vormde het mooie decor van de bijeenkomst en zat vol met boerderijliefhebbers, donateurs van Boerderijenstichting Zeeland en belangstellenden.
Interview door Jan van Damme (PZC) met schrijver
De muren van de wandelkerk waren getooid met schilderijen van historische, Walcherse boerderijen. De hoogbejaarde schilder, Kees van de Burght, was aanwezig en was zichtbaar in zijn nopjes. Hij kreeg het eerste exemplaar van het boek uit handen van de schrijver. 
Kunstenaar Kees van de Burght krijgt eerste boek
Johanna Boogerd-Quaak, voorzitter van Boerderijenstichting Zeeland, kreeg het tweede exemplaar. Als dank, volgens Gerard Smallegange, voor alle hulp en samenwerking van bestuurders en donateurs bij het verzamelen van gegevens over boerderijen en landschappen. Het "Trio Smallegange", bestaande uit echtgenote Joke en kinderen Reinier en Marieke tenslotte, zongen tussen de toespraken en een interview door, de sterren van de hemel met zeer toepasselijke liederen. 
Het tweede exemplaar is voor Johanna Boogerd

't Hof gemaakt: geslaagd of niet?

 

Wij zijn benieuwd naar uw mening
 

Zeeuwse boerderijen op televisie

In de vorige nieuwsbrief werd de dertiendelige televisieserie 't Hof gemaakt al aangekondigd. De serie van Omroep Zeeland gaat over hergebruik van Zeeuwse, historische boerderijen en is in overleg met Boerderijenstichting Zeeland tot stand gekomen. Intussen is de serie in volle gang, met bijna elke week een voorbeeld van een boerderij die een nieuwe bestemming gekregen heeft. 

Wat vindt u ervan?

Wellicht hebt u al een aflevering van 't Hof gemaakt gezien. Gaat u er elke week voor zitten of zapt u juist naar een andere zender als u het toevallig tegenkomt? Als u één keer of vaker gekeken hebt, wat vond u er dan van? Wij horen het graag van u! Stuur uw reactie naar ja.pleijte@scez.nl. Hartelijk dank! En mocht het u tot nu toe ontschoten zijn, dan kunt u gemiste afleveringen altijd nog terug kijken.

Uitzenddata gewijzigd

Door wijzigingen in de programmering van Omroep Zeeland, zullen de uitzendingen van
't Hof gemaakt langer doorlopen. Op de website van
Omroep Zeeland vindt u actuele informatie. 

Alle voorspoed voor het nieuwe jaar!

 

Sponsoren en belangstellenden: bedankt voor 2014!
 

"Onze huidige historische hoeves staan bovenop een reeks van oudere exemplaren, grotendeels weggeslagen door de zee"


Bovenstaand citaat is van Gerard Smallegange. Zeeland is een land van zee en gelaagd land zoals zo treffend is beschreven in de boeken van Smallegange. Op dit land treffen we veel bijzondere historie aan in de vorm van boerderijen, die op zichzelf bouwkundige cultuurhistorie paren aan cultuurhistorisch landschap. Het is deze samenhang die het Zeeuwse landschap mede vorm geeft. Cultuurhistorie komt steeds hoger op de politieke agenda als belangrijk voor de aantrekkingskracht van Zeeland.
 


Veel wordt daarbij gevraagd van eigenaren, particulieren en sponsoren. De Boerderijenstichting Zeeland spreekt de wens uit dat al die private inspanningen ook in 2015 weer politieke erkenning krijgen door een nieuw te vormen provinciaal bestuur.

Daarbij danken wij alle sponsoren en geïnteresseerden in ons werk. Wij wensen een ieder voorspoed, gezondheid en een voorspoedig 2015.

Namens het bestuur van Boerderijenstichting Zeeland,
Johanna L.A. Boogerd-Quaak
 
Copyright © 2014 Boerderijenstichting Zeeland, All rights reserved.


Afmelden voor deze nieuwsbrief    Gegevens van mijn account bijwerken 

Email Marketing Powered by Mailchimp