Copy
Mulier Instituut Attendering
Bekijk deze email in je browser

Bewijs voor causale relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties nog licht


Sport en bewegen op school heeft duidelijk positieve effecten op motorische en beweegvaardigheden, fitheid, hersenstructuur en (executieve) functies van kinderen. Het wetenschappelijke bewijs voor de causale relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties is echter nog licht. Duidelijk is wel dat meer sport en bewegen op school de schoolprestaties van kinderen niet vermindert. 

Dit is een van de conclusies van het Mulier Instituut, dat op verzoek van de ministeries van OCW, onderzoek heeft verricht naar de causale relatie tussen sport en bewegen op de basisschool en leerprestaties. Deze voorstudie is in een expertmeeting besproken. Met experts op dit onderzoeksgebied is gesproken over de lacunes in het onderzoek naar de relatie tussen sport en bewegen en schoolprestaties en de wenselijke onderzoeksaccenten voor de toekomst. Lees meer...

 Collard, D., Boutkan, S., Grimberg, L., Lucassen, J. & Breedveld, K. (2014)  
Effecten van sport en bewegen op de basisschool: voorstudie naar de relatie tussen sport en bewegen op school en schoolprestaties.  
Utrecht: Mulier Instituut.

 
Tweet
Share
Forward to Friend
Bezoekadres:
Mulier Instituut
Herculesplein 269
3584 AA Utrecht
Telefoon: 030-7210220
info@mulierinstituut.nl

Postadres:
Mulier Instituut
Postbus 85445
3508 AK Utrecht
 
Copyright © Mulier Instituut. All rights reserved.