Copy
Tanderuis vzw Nieuwsbrief.
Bekijk deze mail in uw browser.

Tanderuis vzw nieuwsbrief

't een en 't ander

Oktober 2015 – nº 3

 

AUTISME EN PRIKKELVERWERKING

Inhoud

Tanderwoord


Beste,

We zijn reeds toe aan de 3de editie van onze nieuwsbrief! De tijd staat niet stil, we leven in woelige tijden met heel veel nieuwe ontwikkelingen, zowel binnen de zorg (integrale jeugdhulp, zorgvernieuwingstendens binnen VAPH, vermarkting van de zorg …), binnen het onderwijs (o.a. M-decreet) als maatschappelijk gezien (liberalisering, schaalvergroting, informatisering, besparingen…). Tanderuis vzw zoekt zijn unieke plek in een zorglandschap dat momenteel een totale metamorfose ondergaat. In functie van deze zoektocht naar een gerechtvaardigde eigen plaats in dit snel veranderende zorglandschap hebben we een strategisch plan 2016-2020 ontwikkeld. Dit plan beschrijft in zes strategische doelstellingen hoe het begeleidingsaanbod van Tanderuis vzw er zal uitzien in de komende 4 jaar. Dit plan kan thuisbegeleiders en gebruikers de noodzakelijke houvast bieden voor de nabije toekomst. In de volgende nieuwsbrieven willen we onze toekomstperspectieven delen met jullie en zullen we hier uitvoerig op terug komen.

Het centrale thema in onze derde nieuwbrief is “autisme en zintuiglijke prikkelverwerking”. We weten dat mensen met autisme zintuiglijke informatie op een bijzondere manier verwerken. Zeg maar anders dan dat mensen zonder autisme dit doen. Dit levert vaak moeilijkheden op in ons samen leven met mensen met autisme. Dat ervaren thuisbegeleiders dagelijks in hun praktijk. In het dossier “prikkelverwerking” willen we onze kennis hierover delen en gaan we dieper en concreet in op de gevolgen van deze specifieke wijze van zintuiglijke informatieverwerking en geven we ideeën over hoe we hier constructief kunnen mee omgaan.

In onze derde editie van ’t één en tander staat de adolescentenwerking als specifiek werkingsaspect in de kijker. Het adolescententeam stelt zichzelf op socratische wijze voor. Door middel van passende vragen komt de lezer tot een beter inzicht in het doel van thuisbegeleiding, de dromen over de nabije toekomst en de ondersteunende werkingsaspecten van het adolescententeam. Net voor de uitgave van deze nieuwsbrief werd dit team versterkt met 2 nieuwe thuisbegeleiders. Ook zij worden aan jullie voorgesteld.

Passend bij het centrale thema van deze nieuwsbrief en bij de voorstelling van het adolescententeam beschrijft de mama van Len het beginnende pubergedrag van haar zoon Len in de column.

Tanderuis vzw werkt nauw samen met de thuisbegeleidingsdiensten autisme in de andere provincies. Zo organiseerden we op 11 september onze driejaarlijkse ontmoetingsdag in de Artesis-Plantijn Hogeschool te Antwerpen. Dit is een gezamenlijke vormingsdag waar thuisbegeleiders zich verdiepen in verschillende thema’s rond autisme. Naar aanleiding van die dag schreven we ook een perstekst met als titel “Gespecialiseerde kennis en laagdrempelig hulpaanbod, geen evidente combinatie in hedendaags zorglandschap”.


Bij de links en weetjes blikken we fier terug op de geslaagde benefietavond van 23 september in CC Nova te Wetteren waar we met 343 aanwezigen geboeid keken naar de schitterende film ‘Simple Simon’. U kan mee genieten van enkele sfeerbeelden. En als u deze editie heeft gemist … geen nood, er wordt al stevig gewerkt aan de organisatie van een nieuwe filmvoorstelling…

In de rubriek ASStheek gaan we dieper in op het onderdeel snoezeltheek, waar het thema sensorische prikkelverwerking eveneens centraal staat. U kan er via een link ook de specifieke nieuwsbrief raadplegen. Onze ASStheek is zeker een bezoekje waard!

Nieuw in onze nieuwsbrief is de rubriek ‘wetenschappelijke studies’. In deze rubriek kondigen we relevant wetenschappelijk onderzoek aan. Soms kan je hier ook actief aan deelnemen. Neem alvast een kijkje.

Voor de vele plannen die Tanderuis vzw maakt is de steun van sponsors onontbeerlijk geworden. De komende weken focussen we op Music for Life. Muziekzender Studio Brussel lanceert deze unieke actie reeds voor de derde maal. Tanderuis vzw is hierbij terug een mogelijk goed doel dat je kan steunen door zelf een actie op te zetten in de warmste week of door deel te nemen aan één van de lopende acties ten voordele van Tanderuis. Een actie die bijzondere aandacht verdient is de zwemmarathon op zaterdag 21 november georganiseerd door S&R De Meerminnen te Beveren.
Een snelle en heel makkelijke manier om Tanderuis te steunen, is stemmen in kader van de ING solidarity award. Meer uitleg hierover in onze rubriek ‘sponsoring’.

Tot slot zal je vaste rubrieken tegenkomen zoals: administratieve weetjes, nieuws van onze contactpersonen en onze activiteitenkalender.

Ik wens jullie veel leesgenot!– Danny Aelvoet, directeur Tanderuis vzw
 

Thema: autisme en prikkelverwerking


In de recente DSM-5, duikt de sensorische (zintuigelijke) prikkelverwerking op als een nieuw mogelijk kenmerk van autisme.
Sensorische prikkelverwerking is een moeilijk woord voor alle zintuiglijke informatie die wij als mensen ervaren vanuit onze omgeving of ons eigen lichaam en verwerken. Mensen met autisme verwerken sensorische informatie op een andere manier dan mensen zonder autisme doen. Mensen zonder autisme zijn in staat om onbewust allerlei prikkels te filteren.

eljart

Bij autisme werkt deze filter minder of is zelfs afwezig (Bogdoshina, 2013). Hierdoor worden mensen met autisme sneller overspoeld door prikkels. Ook kan het zijn dat prikkels op een andere manier worden waargenomen waardoor deze informatie onbetrouwbaar wordt. Dit maakt het moeilijk prikkels uit de omgeving en uit het eigen lichaam te begrijpen.
Bij kinderen met autisme zie je vaak een over- of onder gevoeligheid voor bepaalde prikkels of een ongewone belangstelling in de zintuiglijke aspecten van de omgeving (bv. ongewone belangstelling voor schaduwen of aanraking van bepaalde structuren).

In ons dossier 'Autisme en zintuigelijke prikkelverwerking' gaan we hier dieper op in, bekijken we de diverse signalen die hierop kunnen wijzen en geven we tenslotte enkele tips om hiermee om te gaan. Klik op onderstaande button om dit dossier in te kijken.
Bekijk ons volledige dossier 'Autisme en zintuigelijke prikkelverwerking'

In de kijker: adolescentenwerking


De begeleidingsgesprekken vanuit de adolescentenwerking worden vaak gestoeld op vragen die aan de jongere met autisme worden gesteld. Vragen om de jongere ertoe aan te zetten na te denken over bepaalde zaken, vragen om het gesprek richting te geven, vragen om de jongere beter te leren kennen, … Hoog tijd om ook dit adoteam eens op dezelfde manier aan een vragenvuur te onderwerpen!

Waar krijg je een kick van?

Als thuisbegeleider in de ado-werking werken we steeds op 2 sporen, nl. die van de ouders en die van de jongere met autisme. Het gebeurt nog al eens dat de rails van die 2 sporen niet meer “sporen”….
De jongere krijgt een uitgesproken andere mening dan die van de ouders, zijn kamer wordt verboden terrein, zijn kleine zus krijgt het hard te verduren, zijn goeie vriend wordt geruild voor facebookcontacten en andere wifi-vrienden,... Het lijkt alsof er iemand anders zijn intrede gedaan heeft in het gezin en de ouders zijn ‘de draad kwijt’..
In thuisbegeleiding vinden we het belangrijk de ouders en de jongere naar elkaar te laten luisteren, zodat er opnieuw contact ontstaat. Als ik er -dankzij de inzet van de ouders en de jongere- tijdens een gesprek in slaag de sporen weer min of meer te laten ‘sporen’… dan geeft mij dat een ontzettende kick!

Hoe ziet de ADO-werking er binnen 5 jaar uit?

Wanneer men ons binnen 5 jaar de vraag stelt: “Hoe zit het bij jullie met de wachtlijst?”
Dan antwoorden wij: “Euhm, een wachtlijst, wat was dat ook alweer...?”
Utopie? Misschien wel. Maar alleszins een mooi doel om naar te streven.
Op dit moment krijgen ouders bij de aanmelding de boodschap dat de thuisbegeleiding pas binnen een 3tal jaar kan worden opgestart. Geen leuke boodschap als je op zoek bent naar hulp!
Bij de aanmelding de boodschap kunnen geven dat de thuisbegeleiding vrij snel zal kunnen opgestart worden klinkt bijgevolg als muziek in de oren.
 
Binnen de Ado-werking willen we ook een stapje verder gaan dan enkel thuisbegeleiding. We hebben reeds onze succesvolle vrijetijdswerkingen; Tabassco en de hobbyclubs. Maar we doen er graag nog een schepje bovenop. We gaan namelijk de uitdaging aan om terug kampen en weekends te organiseren! Binnen een aantal jaar stellen onze ouders spontaan de vraag aan mekaar of hun zoon of dochter dit jaar mee gaat op kamp of weekend met Tanderuis, want dit is toch één van de hoogtepunten van het jaar!
Met de juiste ondersteuning, genieten van activiteiten op maat, wie zou daar niet voor tekenen?!
Véél werk en grote uitdagingingen, met vooral véél motivatie en inzet van het Ado-team!!

Wanneer deed je voor het laatst weer iets voor de eerste keer?

Daar hoef ik niet lang over na te denken: tijdens het laatste individuele gesprek met een jongere. Thuisbegeleiding bij adolescenten met autisme is voortdurend maatwerk. We gaan immers aan de slag met zeer bijzondere zorgvragen en dat moet bovendien op een specifieke manier gebeuren.
Om onze gesprekken vorm te geven, maken we gebruik van een specifieke gespreksstijl (de socrautische methode). Met die methodiek brengen we jongeren door middel van vragen verschillende stappen verder in hun denkproces. Achteraf hoor je ouders dan wel eens verbaasd vragen ‘Heeft hij dat allemaal verteld?!’. Onze gespreksstijl maakt het mogelijk om hun associatieve denken om te buigen van een valkuil naar een sterkte.
Daarnaast maken we bij heel wat jongeren gebruik van materiaal dat we zelf ontwikkeld hebben. Het kan daarbij gaan om invullijsten, stellingen, sorteeropdrachten, spelen,… Bestaande materialen passen we wel eens aan om beter aan te sluiten bij onze doelgroep (bv. Een bestaand spel ontdoen van afbeeldingen die kunnen afleiden). We houden ten allen tijde rekening met de leeftijd, de intelligentie, de persoonlijkheid en de denkstijl van de jongere in kwestie.
Doordat de jongeren onderling zo sterk kunnen verschillen, moeten we telkens opnieuw overwegen wat we zullen aanbieden en op welke manier we dat zullen doen. Dat maakt onze job zo boeiend, afwisselend en uitdagend. 

Waar ben je trots op?

Onze vrijetijdswerkingen Tabassco en de Hobbyclubs uiteraard!!!
Tabassco “een jongerenwerking met pit”, werd zo’n 8 jaar geleden opgestart voor jongeren waarvoor de stap naar georganiseerde vrijetijdsbesteding toch wel zeer groot is.
Jaarlijks organiseren wij een 6-tal activiteiten die telkens doorgaan in de schoolvakanties. Het activiteitenaanbod is gevarieerd. Zo hebben we onze gezelschapsspelen met wafelenbak, gaan we geocachen, een uitstap naar zee of een pretpark, bowling, filmnamiddag, rarara- spelen, badmintonnen, muurklimmen, volksspelen….
Tijdens deze activiteiten hebben we als begeleiders oog voor het ‘zich goed voelen’ van de jongere. We ondersteunen hen,waar nodig, in het aangaan van sociale contacten met de andere deelnemers, proberen de activiteit zoveel mogelijk op maat van de jongere te maken en kunnen jongeren zelfs individueel begeleiden tijdens deze activiteiten. We merken ook echt dat jongeren uitkijken naar de volgende activiteit.
In april dit jaar ging de 50ste Tabassco activiteit door en we willen hier nog lang met doorgaan!!!
Het einde van de thuisbegeleiding betekende ook het einde van deelname aan Tabassco….maar daar wisten we in het adoteam wel een oplossing voor. In januari 2015 werd grote broer “Hobbyclub"geboren. Jongeren kunnen momenteel kiezen voor gezelschapsspelen of crea en komen steeds in hun vertrouwde groepje (max. 6 deelnemers) terecht. Dat deze formule een succes is mogen we alvast zeggen. Ondertussen zijn er reeds 2 hobbyclubs gezelschapsspelen en 1 hobbyclub crea. En ook nu liggen er al plannen klaar om nieuwe hobbyclubs te organiseren.

Hoe gaan jullie tewerk?

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wat zit er aan de binnenkant?
In de ado- werking zetten we sterk in op het bereiken van een vertrouwensband in de eerste fase van en gedurende de begeleiding.
Aan de hand van een oprechte interesse in het denken en de belevingswereld van onze jongeren en met aandacht voor hun tempo, trachten we samen met hen een beeld te schetsen van hetgeen zich in hun hoofd afspeelt, alsook van hetgeen ze beleven en ervaren in de complexe wereld om zich heen.
We gaan met hen op pad om hun denken en beleving te verwoorden en te sorteren. Dit wordt samengevat in ‘hun spiegel’, hun eigen kijk op zichzelf. Op die manier kunnen de jongeren, in hun unieke zijn en anders denken, beter begrepen worden door hun omgeving, alsook wordt hierbij getracht om de wereld rondom hen beter begrijpbaar en vatbaar te maken.
Het is een eerste aanzet om, vanuit de opgroeiende adolescent, hun sterktes in beeld te krijgen en op basis daarvan handvatten aan te reiken om de moeilijkheden en valkuilen, waarmee ze in hun leven geconfronteerd worden, te overwinnen of toch de confrontatie durven en leren aangaan.
“Soms is het beter dat je jezelf een spiegel voorhoudt, en je laat verrassen door wat je ziet.”

Wat maakt de adowerking zo ontzettend bijzonder?

“Ik denk er Anders over”: de leuze van het adoteam, want adolescenten met autisme denken er vaak anders over. Anders dan ouders (wat eigen is aan de leeftijd van pubers), maar vaak ook anders dan leeftijdsgenoten (wat eigen is aan het autisme). Binnen de adolescentenwerking vertrekken we vanuit het proberen begrijpen van dit anders denken, om zo tot verandering te komen van de jongere en/of de omgeving.
Het adoteam is ontzettend Dynamisch. Er zit swung in, er zit muziek in, … Het bruist er van energie en goesting om met jongeren en hun gezin aan de slag te gaan.
In alle bescheidenheid durven we zeggen dat we een Ondernemend team zijn. De afgelopen jaren stampte ons team verschillende initiatieven uit de grond: Tabassco, groepsbegeleiding voor ouders, hobbyclubs, methodieken rond gezinsgesprekken, … en ook in de toekomst zullen we niet stilstaan!

We proudly present

Nieuws heet van de naald! Op 15 oktober mocht het adolescententeam 2 nieuwe collega’s verwelkomen. Wij zijn ontzettend blij met deze kersverse uitbreiding van ons adolescententeam. Welkom, Jolien en Tess!!!

Column


Jo is de mama van Len, een kerel van 13 met ASS en dyslexie die stilaan begint te puberen. In elke nieuwsbrief laten we haar aan het woord.

Oh jee, onze puber krijgt zijn langverwachte beugel...en wat hebben we ons hier allemaal al weken op voorhand zenuwachtig over gemaakt. Het ergste scenario in gedachten, want al van kleins af merken we z'n overgevoeligheid op voor pijn, lijkt het of hij achteraan het rijtje stond tijdens het uitdelen van de pijngrens.
Zoals 'de prinses op de erwt' voelt hij z'n etiketjes aan z'n kledij overal doorprikken, ervaart hij de haardroger als 'gloeiend heet' en bestaan z'n nagels uit een andere materie dan die van ons wanneer hij het tijdens 't knippen ervan, uitschreeuwt van de pijn.
Al z'n zintuigen lijken hypergevoelig, wat al vaak tot verdriet en woedeaanvallen heeft geleid.
Reeds van bij de geboorte weigerde onze huilbaby te slapen wanneer de omgevings-temperatuur wat te koud werd ervaren en krijste hij de hele nacht door omdat z'n wiegje te veel bewoog. Onze fotoalbum herinnert ons er aan dat hij ook absoluut géén fan was van petjes en mutsen op z'n hoofd.
Toen we hem als kleine kleuter voor de eerste keer meenamen naar de cinema voor de film “Plop en het vioolavontuur” zagen we de hele voorstelling traantje na traantje over z'n wangen rollen door de overweldiging van de meeslepende beelden en muziekfragmenten.
Na elke schooldag bracht hij uren op z'n springbal door, van de ene kant van ons huis naar de andere kant, om al hetgeen hem overprikkeld had die dag een plekje te geven en weer tot rust te kunnen komen. Heel wat tics hebben we de revue zien passeren, van het kuchje tot stotteren bij het begin van een zin, van knoopjes draaien in z'n lange haren, tot gaatjes maken in z'n knuffelbeertjes.
Gevoelig ook, voor lichtjes. Gevaarlijk veel oog voor 'bling bling'. Zo bleef hij op een keer, tijdens het oversteken, in het midden van de straat staan omdat hij een een blinkend snoeppapiertje zag liggen. In de plaats van het op te rapen, bukte hij zich om het daar ter plekke nader te bekijken! En dan te bedenken dat hij steeds het maximum behaalde voor de lessen verkeer.
Op 7-jarige leeftijd geraakte hij gefascineerd door mooie, blinkende edelstenen met hun specifieke kleuren en betekenissen, niet toevallig dat jaar ook een hype. Zijn verzamelwoede zette zich voort tijdens ons weekendje Center Parcs, waar ze duidelijk ook weet hadden van deze stenenrage. Met de kinderclub organiseerden ze de activiteit 'edelstenen zoeken' op het strandgedeelte, aan het meer.
Toen de zoektocht ten einde was, maar de gedachten van de zoon nog steeds uitgingen naar 'eventueel achtergebleven, niet gevonden' stenen, liepen we terug naar onze bungalow, ik met de zoon op kop...papa met de kleine zus zeker 10 minuutjes achter. En terwijl ik de bungalow binnenging, besliste de zoon vlak vóór de deur braaf op papa en zus te wachten. Toen ik na 5 minuten een kijkje ging nemen aan de voordeur kwamen papa en zus er net aangelopen....MAAR...waar was Len??? Op dat moment gaan er honderden gedachten door je heen, en niet allemaal mooi geordend, maar kriskras door elkaar...de ene gedachte nog donkerder dan de andere. En donker werd het al tijdens het zoeken...Elke minuut leek er tien te duren. Ik sprong op de fiets en heb toen de helft van de medewerkers én medebezoekers gemobiliseerd om mee op zoek te gaan naar onze kleine jongen. 30 minuten doodsangsten hebben we doorstaan tot ik iemand aan de overkant van het park hoorde roepen dat er een jongen, die uiterlijk voldeed aan alle kenmerken van onze zoon, aan het strandgedeelte bij het meer zat.
Stenen had hij niet meer gevonden, maar hij was toch blij dat hij ons had teruggevonden!
Tja...de reclameslogan ”Center Parcs....even heeelemaal weg” kreeg toen voor ons toch een andere betekenis.
Ondertussen zit onze schat in het 2e jaar van het middelbaar onderwijs en heeft hij zo z'n trucjes aangeleerd om z'n overgevoeligheden de baas te kunnen. Op de bus, op weg van en naar de school steekt hij z'n oortjes in, verbonden aan z'n gsm, zodat hij geen last heeft van het geroezemoes. Ook een ontspannend badje kan de drukte en overprikkeling van de dag meestal wegnemen.
En nu...heeft hij dus al een beugel nodig.
Dinsdag was het zo ver. Een uur lang liet hij zich, mét open mond maar zónder oooeeh's of aaaauw's, het 'gevreesde foltertuig' aanmeten door de orthodontist en haar assistente.
En de vrees die we hadden....op de toppen van onze tenen moeten lopen i.f.v. het bewaren van de huiselijke vrede...woedeaanvallen à volonté...werd onmiddellijk weggelachen door zoonlief die, na een blik in de spiegel met z'n mond vol blokjes mét blauwe elastiekjes, luid verkondigde dat hij z'n glimlach al veel mooier vond.
Oef, het mag al eens meezitten...

Links en weetjes

Onze zeedag op 4 juli 2015 was alweer zeer geslaagd! Het was puur genieten, spelen en ravotten met elkaar. Ouders konden ook deze keer echt ‘samenkomen’ en ervaringen uitwisselen op een ongedwongen manier. Bekijk de foto's...
Op 23 september organiseerden we een benefiet filmavond in CC Nova te Wetteren.
De uitverkochte zaal was gevuld met een groep van sympathisanten, ervaringsdeskundigen, collega’s, vrienden,... Samen keken we naar de schitterende film Simple Simon. Na afloop zorgden Marijke Pinoy en haar zoon Titius voor een boeiende nabespreking. Bekijk foto's
Een van de ouders die bij ons begeleiding geniet, schrijft een superleuke blog heeft waar je lief en leed kan volgen. Lees de blog...
Je kan ons nog steeds volgen op Facebook. Daar vind je nieuws ‘heet van de naald’ maar ook nog zoveel meer! Zo houden we je op de hoogte van interessante gebeurtenissen en publicaties. Naar onze facebook-pagina...
Op de website van de vereniging Participate kun je terecht voor heel wat informatie en vragen over autisme, waaronder ook prikkelverwerking. 
Ook het AutismeTV kanaal op YouTube biedt een schat aan informatie. Je kan er interessante filmpjes vinden over heel wat onderwerpen aangaande autisme.
Ook bij het sporten hebben mensen met autisme heel wat prikkels te verwerken. Hier vind je ervaringen en tips terug:
  • Welke mogelijkheden zijn er om te sporten in verenigingsverband als je autisme hebt? In dit filmpje van autismeTV staan tips die ook terug te vinden zijn in het boek "game over, start opnieuw".

ASStheek: snoezeltheek


Een van de 4 onderdelen van onze ASSTheek is de Snoezeltheek. Onze snoezeltheek, alias Snoezelhuis, doet dienst als demonstratieruimte, proef- en ontdekkingsruimte, een plaats waar men tot rust kan komen. We helpen u een beeld te scheppen van hoe een snoezelruimte thuis, in een kinderdagverblijf of school kan opgebouwd worden en welke materialen hiervoor gebruikt kunnen worden. We willen personen met autisme laten proeven van verschillende zintuiglijke prikkels. Een bezoek aan het Snoezelhuis kan informatie opleveren om later binnen een individueel proces een persoonlijk sensorisch profiel op te maken. 
De snoezeltheek kan alleen gebruikt worden op afspraak en in aanwezigheid van een thuisbegeleider. Cliënten kunnen zich hiervoor rechtsreeks tot hun individuele thuisbegeleider richten. Niet-cliënten kunnen een aanvraag indienen via outreach
Bekijk een filmpje van ons Snoezeltheek
Onze ASStheek wordt steeds aangevuld met nieuwe materiaal. De nieuwe aanwinsten vind je steeds terug in de ASStheek nieuwbrief. Deze maand staat ze in het teken van sensorische waarneming.
 
Lees hier de ASStheek nieuwsbrief

Wetenschappelijke studies


Videomateriaal gezocht van kinderen tussen 0 en 3 jaar.
Heb jij video’s gemaakt van uw kind toen het jonger was dan drie jaar, en ben je bereid om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek?
Voor een nieuwe studie naar de vroege kenmerken van autisme(spectrumstoornis) is de Universiteit Gent op zoek naar video’s van kinderen met ASS, kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of verstandelijke beperking, en normaal ontwikkelende kinderen. Meer info vind je op http://users.ugent.be/~pwarreyn/ of bij Petra.Warreyn@ugent.be
 

Oproep

Op 1 september is het M-decreet en het type 9 onderwijs in werking getreden. In onze volgende nieuwsbrief richten we onze aandacht op het onderwijs. Heb jij ervaringen die je wil delen met onze lezers? Neem dan contact op met Marijke:
 m.vercauteren@thuisbegeleidingautisme.be

Sponsors


Voor een vzw als Tanderuis is de steun van sponsors onontbeerlijk voor het realiseren van diverse projecten. We bedanken dan ook volgende sponsors voor hun bijdrage in het afgelopen kwartaal:

Vriendenkring  BNP Paribas Fortis, Inner Wheel Oudenaarde, Rotasoc  ca - mededeling Rotary Club Aalter, zakenkantoor De Koning, Cortina nv, Lions Club Lokeren, Lions Club Dendermonde, Cera cvba Leuven, Rotary Club Lokeren, NVSG - ANAH, Zonta Club Aalst, Vrije Basisschool Meerbeke, gemeente Lochristi, gemeente Zomergem, De Boevere bvba, Bornimmo Vastgoed bvba, Beligent nv, Unilin Industries bvba, Vercruysse nv, IC-verzekeringen, Forrez bvba, Bouwcentrum Leus, KBC Bank, Garage Willy nv, Rotary regio Wetteren, Uitgeverij Lannoo, Sint Joris - jiehaproject, 68 gezinnen.

Wilt u zelf Tanderuis steunen? Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een attest voor belastingaftrek.


Ons rekeningnummer:
IBAN: BE98 7370 3501 2393
BIC: KREDBEBB

Ook dit jaar dingt Tanderuis vzw mee naar een ING Solidarity Award. Per provincie schenkt ING 1000 euro aan de top 5 van verenigingen die de meeste online stemmen verzameld hebben. 

Breng hier je stem uit. Vergeet je stem niet te bevestigen met Facebook Connect via de link die je in een mail krijgt toegestuurd! Stemmen kan tot 10 november.

Project in de kijker: Music for Life

 

Ook dit jaar organiseert muziekzender Studio Brussel de actie Music for Life ten voordele van Vlaamse vzw’s. Iedereen die dat wenst kan een goed doel uitkiezen en een actie opzetten om geld in te zamelen. 

Music For Life is er dit jaar van 18 tot en met 24 december 2015, opnieuw in De Schorre in Boom. De week voor Kerstmis wordt zo opnieuw de Warmste Week van het jaar. Net als vorig jaar kun je Tanderuis kiezen uit de lijst van vzw's om te steunen. Tussen 23 november en 24 december 2015 kun je jouw actie laten doorgaan. Je kan nu reeds je actie registreren via http://musicforlife.stubru.be/nieuwe-actie
Bekijk onze flyer Music for Tanderuis
Hieronder enkele acties, groot en klein, die reeds lopen. Misschien kunnen ze u insprireren om zelf een actie op te zetten tvv Tanderuis vzw.

ZWEMMARATHON

S&R De Meerminnen te Beveren organiseert in het kader van Music for Life op zaterdag 21 november van 8u tot 20u haar jaarlijkse zwemmarathon waarvan de opbrengst integraal naar Tanderuis vzw gaat. Tanderuis is zeer verheugd met dit initiatief en we ondersteunen dit op alle mogelijke manieren.

Alle details, het deelnameformulier en het sponsorformulier kan je terugvinden via onze site: http://goo.gl/YYpMjp 

Lees alle info ivm de zwemmarathon

FALL HAS FALLEN

Op het provinciaal domein Puyenbroeck te Wachtebeke wordt op 20 december 2015  door ‘Fall Has Fallen’ een indoor kerstmarkt voor het goede doel georganiseerd. Dit benefietevenement, waar je tussen 10 en 20u gratis terecht kan, schenkt haar inkomsten integraal aan een gelote VZW met een goed doel. Ook wij zullen met de vrijwilligerswerking van Tanderuis vzw daar deel van uitmaken.
In het kader van MFL zullen we verschillende artikels  te koop aanbieden. We nodigen u alvast uit om een bezoekje te brengen aan onze stand!

POPJES FOR LIFE

Onze klusjesman Kristiaan organiseert net als vorig jaar de actie ‘Popjes for Life’. U kan de creatieve zelfgemaakte houten popjes kopen in verschillende modellen en grootte. De prijzen starten vanaf 20 euro. Bij interesse kan u zich wenden tot onze medewerkers of ons secretariaat.

JACUZZI FOR LIFE

PPO-medewerker Hannah organiseert 'Jacuzzi for Life'. Vrienden en collega's kunnen haar jacuzzi en verwarmde lounge voor een avondje huren tvv Tanderuis.

WINTERTOCHT

Wandelclub Groep 't Singel uit Lembeke organiseert op 20 december een wintertocht (+/- 5km) door de mooie Lembeekse bossen. Iedere deelnemer krijgt onderweg een opwarmertje en daarna een lekker pakketje mee naar huis. Ze hopen veel volk te mogen verwelkomen!

Administratie


Bereikbaarheid
Algemene vragen of informatie kan je steeds verkrijgen op het secretariaat van Tanderuis vzw. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar tussen 9u en 12u30 op het nummer: 09.228.18.33.
Op andere tijdstippen kan u steeds een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Laat je gegevens zeker na, dan nemen we contact met u op.
U kan ook een e-mail sturen naar tanderuis@thuisbegeleidingautisme.be.
 
Administratieve wijzigingen

Contactpersonen


Onze cel contactpersonen blijft uw aanspreekpunt binnen Tanderuis vzw.
 

Vragen

Hebt u vragen met betrekking tot de wachtlijst, procedures,… aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:
  • Auke is uw aanspreekpunt voor vragen in verband met de adolescentenwerking (12-18 jr) en de vroegbegeleiding (vanaf geboortejaar 2011).
  • Marijke is uw aanspreekpunt voor vragen in verband met de kinderwerking (4-12 jr) en de volwassenenwerking (18-65 jr).


Contact

Wij zijn op dinsdag- en donderdagvoormiddag telefonisch bereikbaar op het nummer: 09.339.15.76
Of op volgende e-mailadressen:
  • Auke: a.dalm@thuisbegeleidingautisme.be
  • Marijke: m.vercauteren@thuisbeleidingautisme.be


Aanmelden

In verband met de aanmeldingen geven we u graag nog de volgende informatie mee:
  • aanmeldingen worden enkel donderdagvoormiddag (9u - 12u30) telefonisch geregistreerd;
  • aanmeldingen kunnen niet via mail;
  • aanmeldingen dienen door de ouders of de betrokken persoon met autisme zelf te gebeuren.
Tijdens het telefoongesprek wordt er een informatiegesprek gepland. Een moment waarop we enerzijds uw zorgvragen beluisteren en registreren, anderzijds geven wij u relevante informatie over onze dienst en het werkingsaspect waarop uw aanmelding betrekking heeft.

Activiteitenkalender

Ook de komende maanden heeft Tanderuis heel wat activiteiten voor je in petto. Raadpleeg de activiteitenkalender op onze site om de meest recente informatie te lezen.
Website
Website
Facebook
Facebook
Email
Email
Like Prikkelverwerking, adolescentenwerking, oproep,... on Facebook

Copyright © 2015 Tanderuis vzw, Alle rechten voorbehouden.


uitschrijven    uw gegevens aanpassen 

Email Marketing Powered by Mailchimp