Copy
Tanderuis vzw Nieuwsbrief.
Bekijk deze mail in uw browser.

Tanderuis vzw nieuwsbrief

't een en 't ander


November 2021 – nº 16

Autisme en sensorische verwerking 

Inhoud

Tanderwoord


Beste,

Dankzij de succesvolle vaccinatiecampagne in functie van de Coronapandemie en met een hele hoge vaccinatiegraad in Tanderuis (95%) kregen we terug perspectief en konden we vanaf augustus terug overgaan naar de normale werking in Tanderuis. Binnen onze kernopdracht ‘thuisbegeleiding’ zijn fysieke huisbezoeken terug mogelijk en ook de activiteiten in onze overbruggingshulp werden terug volledig open gesteld. Op 1 oktober verviel ook de mondmaskerplicht. Wel blijven we alert en zorgzaam voor ieders veiligheid. Daarom blijven we sowieso inzetten op: handhygiëne, voldoende ventilatie van de gespreksruimte (zowel op de dienst als bij huisbezoeken) en respecteren van een veilige afstand. Recent stijgen de besmettingscijfers terug vrij spectaculair.  We volgen de evolutie op de voet en zullen de richtlijnen die de overheid oplegt nauwgezet uitvoeren. Hopelijk blijft de pandemie in het najaar onder controle.

Gezien de vraag naar begeleiding nog steeds ons aanbod overstijgt blijven we ijveren voor uitbreiding van capaciteit.  De overheid kondigde uitbreidingsbeleid aan maar wil eerst de bestaande regelgeving Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH) waarbinnen het zorgaanbod van Tanderuis gevat is, hervormen.  Regionale verankering en intersectorale samenwerking zijn hierbij belangrijke elementen. Onze kerntaak thuisbegeleiding kan moeilijk regionaler georganiseerd worden dan wat we nu al doen want de begeleiding heeft plaats in de woonkamer van de cliënten thuis. Voor onze overbruggingshulp doen we inspanningen om activiteiten in verschillende regio’s van Oost-Vlaanderen te organiseren en voor onze ambulante ondersteuning willen we de komende maanden onderzoeken of regionale loketfunctie kan uitgebouwd worden. Tanderuis werkt ook reeds heel actief intersectoraal samen :
 • Vijf medewerkers zijn halftijds actief in de regionale intersectorale projecten van 1 Gezin 1 Plan.  Ze brengen hun autisme-specifieke kennis over aan hun intersectorale collega’s en laten zichzelf onderdompelen in diverse innoverende begeleidingsmethodieken in kader van krachtgericht werken.  
 • Diverse medewerkers van het volwassenenteam werken samen met VDAB om activeringstrajecten op te zetten om volwassen personen met autisme toe te leiden naar werk.  
 • Zes medewerkers zijn deeltijds actief in het intersectorale netwerk crisisbegeleiding.  Tanderuis werkt hiervoor samen met CAW De Schelp en netwerkorganisatie RADAR.  Zo wordt autisme-specifieke kennis binnengebracht in de intersectorale crisishulpverlening.
 • Tanderuis werkt ook actief samen met Pleegzorg Oost-Vlaanderen om kinderen en jongeren met autisme te laten logeren in gastgezinnen tijdens het weekend of in vakantieperiodes.
 • In ons eigen autisme-specifiek netwerk Liga Autisme Vlaanderen worden samen met reguliere partners (Afya, Jonge Helden, Sport Vlaanderen) kampen georganiseerd voor kinderen met autisme
U merkt het Tanderuis anticipeert op de komende legistieke hervormingen en hoopt hiermee ook de noodzakelijke uitbreiding van capaciteit te kunnen realiseren om beter tegemoet te komen aan de vele noden van mensen met autisme.

Het centrale thema van deze nieuwsbrief is ‘Autisme en sensorische verwerking’.   Dit thema werd ooit al eens behandeld in één van vorige nieuwsbrieven maar gezien er nieuwe wetenschappelijke theorieën groeien rond dit thema achten wij het zinvol om dit thema te hernemen.  Vooral de theorie over het voorspellende brein maakt recent veel ophef en kan een impact hebben op ons denken over en begeleiden van mensen met autisme. Wil je hier meer over weten, lees hierover verder in onze nieuwsbrief.  Aan het centrale thema van deze nieuwsbrief zijn ook enkele getuigenissen gekoppeld.  

Traditioneel vinden jullie in deze nieuwsbrief ook nog uitgebreide informatie over de activiteiten van onze Liga Autisme Vlaanderen en ons informatie- en documentatiecentrum ASStheek.

Ik wens jullie veel leesgenot !

– Danny Aelvoet, directeur Tanderuis vzw

Thema: Autisme en sensorische verwerking

Inleiding

In de recentste versie van het diagnostisch handboek (DSM V) is “hyper- of hypo-reactiviteit op zintuiglijke prikkels” mee opgenomen als diagnostisch criterium voor autisme. Termen als prikkelverwerking, sensorische verwerking, hypergevoeligheid, hypogevoeligheid, hoog sensitiviteit worden vaak door elkaar gebruikt. Het is onze intentie met dit artikel iets meer duidelijkheid te creëren wat dit specifieke diagnostische criterium bij autisme nu precies inhoudt.

Sensorische verwerking vanuit 2 perspectieven. 

Om prikkelverwerking of sensorische verwerking bij autisme te begrijpen, is het eerst en vooral belangrijk om te begrijpen hoe sensorische verwerking gebeurt. De wetenschap hierrond staat niet stil. Wetenschappers proberen continu te begrijpen hoe het menselijk brein werkt. Dit zorgt ervoor dat er regelmatig nieuwe inzichten verschijnen over hoe we denken, informatie verwerken, etc. Deze nieuwe inzichten bouwen verder op voorgaande inzichten, maar soms spreken ze eerdere theorieën ook (deels) tegen. Hierbij is ook sprake van een overgangsperiode, waarbij nieuwe theorieën moeten uitgetest en onderzocht worden om na te gaan of ze de oude theorieën kunnen vervangen.

Dit is exact wat er gaande is in het onderzoek naar sensorische verwerking bij mensen met autisme. Al jarenlang bekijken we sensorische verwerking vanuit de theorie van ‘input-verwerking-output’, waarbij de informatie die via de zintuigen binnenkomt centraal staat. Deze theorie staat hieronder beschreven bij ‘Het ABC van de sensorische verwerking’. Nu is het zo dat de meest recente wetenschappelijke inzichten het brein een meer actieve rol toekennen. De theorie van ‘input-verwerking-output’, waar ons brein passief reageert op prikkels, wordt vervangen door een theorie waarbij het brein gebeurtenissen en prikkels voorspelt nog voor er sprake is van waarneming of input. Dit is de theorie van het voorspellend brein (zie verder in de nieuwsbrief). 

We zitten volop in de overgangsperiode, wat betekent dat de toekomst nog zal uitwijzen welke van beide theorieën als dé theorie aanzien moet worden. Wanneer we de theorie van het voorspellend brein als uitgangspunt zouden nemen, heeft dit ook een invloed op hoe we het gedrag en denken van mensen met autisme kunnen begrijpen en hoe we hen kunnen ondersteunen. We houden jullie op de hoogte! 


Perspectief 1: Het ABC van de sensorische verwerking
Prikkelverwerking, sensorische verwerking, hypersensitiviteit,... Er zijn heel wat termen die door elkaar gebruikt worden wanneer het gaat over hoe mensen met autisme reageren op zintuiglijke prikkels. Wij kiezen voor de term sensorische verwerking aangezien dit het meest omvat dat het om een procesmatig gebeuren gaat. Een prikkel (daarom ook de term prikkelverwerking) is informatie die via onze zintuigen binnenkomt (= registratie). Dit stelt ons in staat hierop te focussen (= oriëntatie). Vervolgens wordt de prikkel verwerkt in de hersenen, waarbij de prikkel wordt vergeleken met eerdere ervaringen (= interpretatie).
Lees Perspectief 1
Perspectief 2 : Autisme en de theorie van het voorspellend brein
In perspectief 1 kon je lezen dat we de wereld ervaren via onze zintuigen. Eerst komen de prikkels (opgevangen via onze zintuigen), gevolgd door verwerking in de hersenen, gevolgd door een reactie of gedrag. Laten we nu even stilstaan bij de idee dat onze zintuigen 100% verantwoordelijk zijn voor hoe we de wereld waarnemen. 
Lees Perspectief 2

Getuigenissen

Getuigenis van een ouder

 
Het ‘volle’ hoofd of het gekende ‘punthoofd’ komt in ons gezin wat vaker voor dan in andere gezinnen. Het begon al bij ons zoontje als baby. Veel huilen, niet kunnen slapen en wat later helemaal niet uit angsten geraken. Sociale angsten, maar ook geluiden die hij niet kende, nieuwe situaties en aanrakingen.
Katleen Van den Bosch
Lees de column

Getuigenis van een mama met autisme

 
Omgaan met prikkels blijft vaak een uitdaging. Wat prikkels met je lichaam en je beleving doen is niet altijd eenduidig te interpreteren, ook het leren herkennen van de signalen van over- en/of onderprikkeling, kan moeilijk zijn. Annelies (35 en mama van drie) vertelt hoe een verzwaringsdeken haar helpt. 
Annelies (35 en mama van drie)
Lees de column

Werking in de kijker: Een dag in het leven van…

Adolescent in de kijker

Een dreunend geluid maakt me wakker. Mijn wekker, 7u, maandagmorgen.  Rek me uit en duw het mormel op snooze. Grrr,  rotgeluid. Tien minuten laten hoor ik weer dat geluid dat me zegt dat de dag gaat beginnen. Er is geen ontkomen aan.
Lees Een dag in het leven van...

Project in de kijker: de BRUSSENVALIES op reis

In onze vorige nieuwsbrief stelden we jullie onder ‘project in de kijker’ de BRUSSENVALIES van de Liga Autisme Vlaanderen voor. Graag nemen we je ditmaal al even mee op reis! 

Want zoals velen onder ons reisplannen hadden om afgelopen zomer te bekomen van het gekke coronajaar, had Tanderuis ook de reismicrobe te pakken.  Zo ging collega Christel op reis met de brussenvalies. De brussenvalies is bedoeld voor broers en zussen (= brussen 😊) van een kind met autisme.  Er wordt een reistraject uitgestippeld, waarbij verschillende landen worden bezocht en de brus zo meer te weten komt over zichzelf als brus en over het autisme van zijn of haar broer/zus.  Collega Christel ging effectief aan de slag met de brussenvalies en hieronder zie je enkele leuke sfeerbeelden.  Samen met de brus bezocht ze de volgende bestemmingen: stam van hermanos, droomland en de wereld van autisme.

We wensen Christel verder nog een fijne reis toe!
Stam van Hermanos
Droomland
Wereld van Autisme:

Workshop in de kijker: verzwaringsmateriaal maken binnen naaiatelier

In ons naaiatelier maak je zelf een verzwaringsvest of verzwaringsdeken. Voor jezelf, je kind, kleinkind, … Stevige druk op het lichaam kan personen met autisme helpen om beter om te gaan met de stress en onrust die zij in het dagelijks leven kunnen ervaren. Op de professionele markt zijn er reeds heel wat materialen te verkrijgen, vaak tegen een hogere prijs. Daarom begeleiden we geïnteresseerden in het zelf maken. Onder deskundige begeleiding en met een uitgebreide werkbeschrijving  heb je na drie naaimomenten een afgewerkt product in handen.
Bekijk de activiteit

Prikkelende wist-je-datjes

Wist je dat sensorische overprikkeling niet wil zeggen dat je last hebt van sterke prikkels? Daar heeft immers iedereen last van! Het is wel last hebben van alledaagse prikkels; bv. het ritselen van papier.
Wist je dat er tegenwoordig ook prikkelarme momenten op kermissen en prikkelarme lokalen op voetbalmatchen georganiseerd worden? 
Wist je dat bamboe bestek en servies minder klettert? 
Wist je dat Irlen-brilglazen bepaalde lichtstralen filteren, waardoor ze zeer verlichtend kunnen zijn voor sommige mensen met visuele overgevoeligheden?
Wist je dat je makkelijk zelf snoezelmaterialen kan maken? Hier alvast wat inspiratie. Nood aan meer insteken, bezoek alvast onze ASStheek.
Wist je dat we op zoek zijn naar bewoners voor ons Woonproject Evergem?
Download de flyer

Tanderuis wist-je-datjes

Wist je dat er sinds enkele maanden een klimaatwerkgroep in Tanderuis actief is?

Zij realiseerden intussen een aantal projecten met het oog op zorgdragen voor het milieu. Er staat een nieuwe kraan geïnstalleerd in onze keuken zodat plastic flessen niet meer aangekocht moeten worden. Sinds enkele maanden slorpen onze nieuwe zonnepanelen zoveel mogelijk zon op en proberen we zo groen mogelijke energie te verbruiken. We lanceerden eind mei een fietsactie op de dienst om zoveel mogelijk groene kilometers te verzamelen. Het was een geslaagde actie! Velen ontdekten de geneugten van het fietsen tijdens de werkuren...

Op naar een nog meer milieubewuste werkomgeving..!
Wist je dat Tanderuis samenwerkt!?
 • Vijf medewerkers zijn halftijds actief in de regionale intersectorale projecten van 1 Gezin 1 Plan.  Ze brengen hun autisme-specifieke kennis over aan hun intersectorale collega’s en laten zichzelf onderdompelen in diverse innoverende begeleidingsmethodieken in kader van krachtgericht werken.  
 • Diverse medewerkers van het volwassenenteam werken samen met VDAB om activeringstrajecten op te zetten om volwassen personen met autisme toe te leiden naar werk.  
 • Zes medewerkers zijn deeltijds actief in het intersectorale netwerk crisisbegeleiding.  Tanderuis werkt hiervoor samen met De Schelp CAW en netwerkorganisatie RADAR.  Zo wordt autisme-specifieke kennis binnengebracht in de crisishulpverlening.
 • Tanderuis werkt ook actief samen met Pleegzorg Oost-Vlaanderen om kinderen en jongeren met autisme te laten logeren in gastgezinnen tijdens het weekend of in vakantieperiodes.
 • In ons eigen autisme-specifiek netwerk Liga Autisme Vlaanderen worden samen met reguliere partners (Afya, Jonge Helden, Sport Vlaanderen) kampen georganiseerd voor kinderen met autisme

ASStheek

Onze ASStheek wordt steeds aangevuld met nieuw materiaal. Een greep uit ons aanbod vind je steeds terug in de ASStheek nieuwbrief.
Lees de ASStheek nieuwsbrief
Raadpleeg de AURA online catalogus

Liga Autisme Vlaanderen

De datum en locatie voor het tweede congres van de Liga Autisme Vlaanderen zijn bekend!

We hopen jullie op 19 mei 2022 massaal te mogen verwelkomen in het auditorium van BEL.Brussels op de site van Tour & Taxis. De Liga Autisme legt momenteel de laatste hand aan het programma, maar lichten al een tipje van de sluier met de afbeelding hierboven.

Verder nieuws te volgen op ligaautismevlaanderen.be.
Bezoek de website van Liga Autisme Vlaanderen
Chat met ons
Chat met ons!

Wetenschappelijke studies

Altijd al willen weten of diepe druk materialen zoals een verzwaard deken of drukvesten écht werken?


Vraag je je af of het de moeite loont om deze te gebruiken? Je bent niet alleen. Deze materialen worden regelmatig gebruikt, maar er is weinig geweten over hoe goed ze eigenlijk werken én hoe we deze materialen het beste kunnen gebruiken.

De Liga Autisme Vlaanderen ontwikkelde samen met Stijn vzw, Thomas More Antwerpen, de KU Leuven en Multiplus twee vragenlijsten om de kennis en ervaringen van gebruikers van diepe druk materialen te bundelen en een antwoord te bieden op bovenstaande vragen. 

Invullen duurt (afhankelijk van je ervaring) ongeveer 10 à 15 minuten per vragenlijst.

Heb je deze materialen nog nooit gebruikt maar ken je iemand die het wel gebruikt? Verspreid deze oproep dan gerust verder.

Alvast hartelijk bedankt voor jouw bijdrage aan de wetenschap!

1 Gebruik(te) je een verzwaard deken? 
Deel uw ervaring
2 Gebruik(te) je andere diepe druk materialen?
Deel uw ervaring

ASS in de transgenderzorg


Ik heet Mathilde Weyers, ben 23 jaar oud en gebruik de voornaamwoorden zij/haar. Ik hou van sporten, heb 2 broers en zit daarnaast in mijn tweede master klinische psychologie aan de UGent. Al jaren heb ik een interesse in gender en hoe de ervaring van gender samengaat met zelfontwikkeling en mentale gezondheid. Bijgevolg was ik dan ook heel enthousiast als ik de toestemming kreeg voor dit onderzoek.  

Dit onderzoek is gericht op de persoonlijke ervaring van u: Een volwassen persoon (minimum 16 jaar) uit Vlaanderen die een diagnose ASS heeft ontvangen en daarnaast ofwel beroep heeft gedaan op de transgenderzorg, ofwel nog steeds beroep doet op deze zorg. Dit in eender welke mate. Graag zou ik jouw ervaringen in deze zorg beter in kaart brengen, met als doel te kijken hoe we deze beter kunnen afstemmen op de noden van mensen met ASS. Dit zal gebeuren aan de hand van een interview waarin een aantal vragen op voorhand voorbereid zijn en de andere vragen afhangen van wat jij mij weet te vertellen.

Contacteer Mathilde via mathilde.weyers@ugent.be.
Lees het volledige artikel

Administratie

Bereikbaarheid
Algemene vragen of informatie kan je steeds verkrijgen op het secretariaat van Tanderuis vzw. Het secretariaat is elke werkdag telefonisch bereikbaar op het nummer: 09 228 18 33.
Dag    Voormiddag    Namiddag   
Ma 9u00-12u30 13u00-16u00
Di 9u00-12u30 13u00-16u00
Wo 9u00-12u30 -
Do 9u00-12u30 -
Vr 9u00-12u30 -

U kan ook een e-mail sturen naar info@thuisbegeleidingautisme.be.
Administratieve wijzigingen
 • Administratie in verband met adresgegevens of gezinssamenstelling kan u doorgeven op het nummer 09.228.18.33 of via mail: info@thuisbegeleidingautisme.be

Contactpersonen

Onze cel contactpersonen blijft uw aanspreekpunt binnen Tanderuis vzw.
Hebt u vragen met betrekking tot de wachtlijst, procedures,… aarzel dan niet om contact met ons op te nemen:

Contact

Wij zijn op maandagnamiddag van 13u-16u30 en donderdagvoormiddag 9u-12u30 telefonisch bereikbaar op het nummer: 09 339 15.76.

Aanmelden

Ook in 2022 werken we voor de kinder-, adolescenten- en volwassenenwerking met een digitale aanmelding. We streven er naar om per leeftijdsgroep tweemaal per jaar open te stellen.
Bekijk onze aanmeld pagina

Activiteitenkalender


Het jaar 2021 dienen we nog in schoonheid af te sluiten, maar toch kijken we samen met jullie al graag eens vooruit naar wat 2022 kan bieden! 

Ook nieuwsgierig? Check ons jaarprogramma 2022.
 
Bezoek jaarprogramma 2022

Sponsors

Een grote dankjewel voor uw solidaire steun!

Op 24 juli organiseerde Marc Michiels van VZW Warm Water (warmwater.be) een benefietconcert ‘As time goes by’. De Ghent Baroque players brachten samen met het team van MUZIKAAL! een gevarieerd concert. Muziek van vroeger en nu, een schouwspel van kleur en klank. Dankjewel voor het warme initiatief en de mooie opbrengt van 565 €.
Ook willen we firma Mercier Vanderlinden (merciervanderlinden.com) van harte bedanken voor hun mooie gift ter waarde van 10.000 euro.

Steun Tanderuis


Steun Tanderuis gratis door online te winkelen! Ga als volgt te werk:
 1. Ga naar de Trooperpagina van Tanderuis
 2. Op deze pagina staan links naar webshops.
 3. Als je via die links naar de webshop surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.
 4. De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt, zonder € 1 extra uit te geven.
 5. Van elke aankoop die jij doet, gaat er een percentje naar jouw vereniging. Iedereen blij!
Bezoek de Tanderuis Trooper pagina
Wilt u zelf Tanderuis steunen? Voor giften vanaf 40 euro ontvangt u een attest voor belastingaftrek.


Ons rekeningnummer:
IBAN: BE98 7370 3501 2393
BIC: KREDBEBB

Uw mening telt!

Als lezer van de nieuwsbrief van Tanderuis heeft u waarschijnlijk wel zelf een idee over bepaalde onderwerpen die aangebracht worden.

Wat vindt u van ons aanbod binnen de overbruggingshulp?
Geef hier uw mening
Website
Website
Facebook
Facebook
Email
Email
Like Nieuwsbrief november 2021 on Facebook

Copyright © 2021 Tanderuis vzw, Alle rechten voorbehouden.


uitschrijven    uw gegevens aanpassen