Copy
Minds nyhetsbrev om psykisk hälsa.
Visa i en webbläsare
För psykisk hälsa.
Mind.se
  


Viktiga fynd inom suicidpreventiv forskning 2016

Karolinska Institutet har publicerat en utökad version av avsnittet Nytt om suicidforskning som går att läsa i rapporten Suicidprevention 2016. En lägesrapport om det nationella arbetet med att förebygga självmord

Läs vidare

Stora skillnader i stöd till våldsutsatta kvinnor


Socialtjänstens hjälp till kvinnor som utsätts för våld av sin partner varierar stort. En del kommuner har ett väl utvecklat stöd, medan andra har knappast något. Det visar forskning från Linköpings universitet.

Läs mer

Ny bok om psykosocial arbetsmiljö


Boken Psykosocial arbetsmiljö ger exempel på hur de psykosociala arbetsmiljöbegreppen kan användas för att förstå, bedöma och tydliggöra hur arbetsmiljön bidrar till konkreta fall av stressrelaterad ohälsa.


Beställning och mer info

Missbrukande elever klandrar sig själva


Unga med alkohol- och narkotikaproblem lägger ofta skulden på sig själv om varför det går dåligt i skolan, enligt en studie vid Linnéuniversitetet. Studiens forskare menar att det är problematiskt då det tar bort ansvaret från skolan.

Läs vidare

KBT effektivt för patienter med psykos


För första gången har forskare lyckats visa hur kognitiv beteendeterapi utlöser förändringar i hjärnan, som ger långsiktig positiv effekt för patienter som lider av psykos. Rönen kommer från King's College London.

Läs mer

Alkoholvanor kopplat till ungas sociala status


Ungdomar från lägre sociala grupper dricker mer än andra. Skillnader i föräldrarnas uppfostranstil och alkoholvanor är möjliga förklaringar, enligt en studie som publicerad i tidskriften Addiction.

Läs mer

Ny vårdform för unga på ungdomshem


Socialstyrelsen utvärderat en ny vårdform, kallad MultifunC, och resultatet visar att ungdomsvården kan ge bättre resultat och bli effektivare. Dessutom till en lägre kostnad.

Läs vidare
Nytt från Mind

Bli volontär hos Mind


Vi söker efter volontärer i Självmordslinjen (både Stockholm och Göteborg) samt till vårt nya projekt Mind Forum (stockholm). Ett viktigt och givande uppdrag! Bor du på annan ort? Här finns info om hur du kan stödja Mind på andra sätt.

SVT gör serie om självmord


I april har dokumentärserien "30 liv i veckan" premiär, som handlar om självmord. Serien leds av Sofia Helin och Anne Lundberg, bägge med egna erfarenheter. Programmet sänds i tre delar.

Mind har suttit med i expertrådet bakom produktionen. Vi är oerhört tacksamma för detta initiativ och för att SVT vågar ta upp frågan.
Läs mer
Mind.se
Facebook
Twitter
YouTube
Minds veckobrev erbjuder aktuell information inom psykisk hälsa. Vi är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Stöd oss gärna genom en gåva.
 
Du får detta mejl därför att du har angivit att du vill ta emot vårt nyhetsbrev.

Antal prenumeranter: 9,643

Vår adress:
Mind
Wollmar Yxkullsgatan 14
11850 Stockholm

E-post:
info@mind.se

Gåva:
Swish 9008533
Plusgiro 90 08 53-3
Webbgåva mind.seVill du ändra hur du får våra mejl? Du kan uppdatera din inställningar  eller Avprenumerera.