Copy
Minds nyhetsbrev om psykisk hälsa.
Visa i en webbläsare
För psykisk hälsa.
Mind.se
  


Traumabehandling kan förbättra öppenvården

Fler än hälften av de unga som behandlas för alkohol- eller narkotikaproblem har tidigare varit utsatta för någon form av våld i sin omgivning. Det visar forskare vid Linnéuniversitetet, som belyser vikten av fler behandlingsmöjligheter inom öppenvården.

Mer om studien

Stresshantering med act


Boken Tid att leva innehåller ett tioveckors program för stresshantering med metoden act. Den fokuserar på att hantera stressen som är en del av livet och att förändra den stress som är möjlig att göra något åt.

Mer info 
 

Lågaffektivt bemötande av traumatiserade barn 


I boken Lågaffektivt bemötande beskrivs hur lågaffektivt bemötande är användbart inom såväl förskola och skola som när man arbetar med traumatiserade barn och unga och inom psykiatrisk vård.

Beställning och mer info

Boende på familjehem mer nöjda


Boende på familjehem är mer nöjda med sitt boende än de som bor i andra typer av boenden, till exempel gruppboenden. Det enligt en rapport från Mikael Rask, docent vid Linnéuniversitetet.

Läs mer

Samarbete kan upptäcka barns psykiska ohälsa


Det är bra att systematisera informationsutbytet mellan föräldrar, förskola och barnavårdscentral om man vill öka fokus på små barn med psykisk ohälsa. Det enligt en studie vid Uppsala universitet.

Läs vidare

Rapport om arbetet med att minska självmord


Folkhälsomyndigheten har publicerat den första rapporten som sammanfattar bredden i de insatser som görs för att förebygga suicid, och menar att insatserna bör intensifieras om antalet självmord ska kunna minska.

Till rapporten

Lhbtq-personer oroar sig för bemötande i vården


Flera äldre personer som identifierar sig som lesbiska, homosexuella, bisexuella, transpersoner eller queera är oroliga för hur de ska bli bemötta inom äldreomsorgen. Det enligt en studie vid Linköpings universitet.

Läs mer
Nytt från Mind

Bli volontär i Mind Forum


Under våren startar vi Mind Forum, Sveriges första modererade stödforum på nätet som riktar sig till dig som mår dåligt av någon anledning. Ett ställe att vara på när livet känns tufft. Preliminärt sker lansering den 12 april. Forumet baseras på peer support och det är helt byggt med input och önskemål från referensgrupper. Vill du vara med som moderator?

Mer info och anmälan

Vill du bli volontär i Självmordslinjen?


Den 24 januari, kl. 17:30-19:00, är det informationsmöte för dig som är intresserad av att bli volontär i Självmordslinjen. Vi berättar om hur volontäruppdraget ser ut, vad du får och vad som förväntas av dig.

För dig som bor i Stockholm med omnejd.

Läs mer och anmäl dig

Föräldratelefonen kvällsöppen på torsdagar


Från och med 12/1 har Föräldratelefonen extra öppet på torsdagar mellan 19-21, utöver de ordinarie öppettiderna på vardagar mellan kl. 10-15. Välkommen att höra av dig om du är orolig för ett barn i din närhet. 

Föräldratelefonen 020-852000
Mind.se
Facebook
Twitter
YouTube
Minds veckobrev erbjuder aktuell information inom psykisk hälsa. Vi är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Stöd oss gärna genom en gåva.
 
Du får detta mejl därför att du har angivit att du vill ta emot vårt nyhetsbrev.

Antal prenumeranter: 9,643

Vår adress:
Mind
Wollmar Yxkullsgatan 14
11850 Stockholm

E-post:
info@mind.se

Gåva:
Swish 9008533
Plusgiro 90 08 53-3
Webbgåva mind.seVill du ändra hur du får våra mejl? Du kan uppdatera din inställningar  eller Avprenumerera.