Copy
Minds nyhetsbrev om psykisk hälsa.
Visa i en webbläsare
För psykisk hälsa.
Mind.se
  


Krafttag mot stressrelaterad ohälsa på jobbet

Sjuktalen i Arvika är höga och kommunen tar nu krafttag för friskare medarbetare. Projektet Kollegiala reflekterande samtalsgrupper prövar en ny metod för att förebygga sjukskrivning till följd av stressrelaterad ohälsa.

Läs vidare

Färre självmord med alkoholpolitiska åtgärder


Restriktiva alkoholpolitiska åtgärder kan minska självmord, särskilt bland män. Det visar en litteraturöversikt från Folkhälsomyndigheten i serien Utblick folkhälsa.

Läs vidare

Ny bok om stödsamtal och stödterapi


Boken Stödsamtal och stödterapi operationaliserar och konkretiserar begrepp som hjälper läsaren att förstå vad skickliga stödterapeuter gör, hur de gör det och varför.

Beställning och mer info

Kroppsdysmorfi vanligare än man trott


Kroppsdysmorfi kan vara vanligare än man tidigare trott. En studie vid holländska University of Groningen indikerar att tillståndet är underdiagnostiserat av kosmetiska kirurger.

Läs mer

Stamning kan botas med KBT via Skype


Stamning kan botas effektivt med KBT och dessutom genom Skype. Det skriver Tomas Ekström,
leg läkare och specialist i smärtlindring och internmedicin, i en debattartikel hos Läkartidningen.

Till artikeln

Psykisk ohälsa vanligt bland nyanlända


Idag släpper Barnombudsmannen en ny rapport om nyanlända barns hälsa. Resultatet visar att det vanligaste hälsoproblemet hos nyanlända barn är psykisk ohälsa och barnens tillstånd riskerar dessutom att bli värre under asylprocessen. 

Till rapporten

Självmord bland ensamkommande


Flera kommuner känner oro för den senaste tidens ökande antal självmordsförsök bland unga ensamkommande. Det visar en enkät som Socialstyrelsen genomfört i veckan.Läs vidare
 

Mind samarbetar med BO för att hindra självmord bland ensamkommande


- Vi har både direkt i möten med barn och i en skrivelse från nätverket #vistårinteut uppmärksammats på att barn och unga i slutna grupper i sociala medier diskuterar samordnade självmord, säger barnombudsman Fredrik Malmberg i ett pressmeddelande.

Barnombudsmannen har därför fört samtal med både berörda myndigheter och organisationer för att vidta ett antal åtgärder. Tillsammans med Mind, NASP och Rädda barnen kommer man därför bl.a. att ta fram informationsfilmer och utbildning.

Dessutom kommer man föreslå att regeringen vid behov bistår Rädda Barnen med ekonomiska medel för deras stödlinje för nyanlända.

- Det är en allvarlig situation som kräver omedelbara åtgärder, säger Fredrik Malmberg.

Läs hela pressmeddelandet
 
Nytt från Mind

Vill du bli volontär i Självmordslinjen?


Som volontär hos oss sitter du tillsammans med andra volontärer på vårt kansli vid Mariatorget i Stockholm. Det är ett viktigt, ibland svårt och ofta väldigt givande uppdrag. Du får utbildning och stöd av Mind.

Anmäl dig här till informationsmöte via hemsidan så får du veta mer
Mind.se
Facebook
Twitter
YouTube
Minds veckobrev erbjuder aktuell information inom psykisk hälsa. Vi är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Stöd oss gärna genom en gåva.
 
Du får detta mejl därför att du har angivit att du vill ta emot vårt nyhetsbrev.

Antal prenumeranter: 10,405

Vår adress:
Mind
Wollmar Yxkullsgatan 14
11850 Stockholm

E-post:
info@mind.se

Gåva:
Swish 9008533
Plusgiro 90 08 53-3
Webbgåva mind.seVill du ändra hur du får våra mejl? Du kan uppdatera din inställningar  eller Avprenumerera.