Copy
Minds nyhetsbrev om psykisk hälsa.
Visa i en webbläsare
För psykisk hälsa.
Mind.se
  


Äldre utan digital teknik riskerar utanförskap

Äldre personer som saknar kunskap om digital teknik riskerar utanförskap och sämre livskvalitet. Det enligt en studie av Linda Reneland-Forsman vid Linnéuniversitetet.

Mer om studien

Psykisk ohälsa hos unga som nättrakasseras


Psykiska ohälsa är omfattande bland unga som utsätts för mobbning, nättrakasserier och fysiskt våld, visar en avhandling från Lunds universitet. Det finns en koppling mellan psykisk ohälsa och nättrakasserier även vid enstaka händelser.

Läs vidare

Handbok för livskämpar


"Handbok för livskämpar" kommer ut den 10:e september på Suicidpreventiva dagen. I den delar författarna med sig av strategier för hur man kan stå ut när man mår dåligt, vägledning i hur man kan förstå sina tankar och hur man kan söka hjälp. Boken innehåller även personliga berättelser och ett kapitel om hur man kan stötta andra.

Beställning och mer info

Psykisk ohälsa och beroende kartläggs


Psykisk ohälsa är vanligt hos personer med missbruk och beroende. Därför vill regeringen att Socialstyrelsen, i samråd med bl. a Folkhälsomyndigheten, ska kartlägga hur förekomsten av kombinationen ser ut. 

Läs mer

Musiklektioner ger förståelse för autism


Musiklektioner med fokus på samverkan förbättrar skolelevers attityd gentemot sina kamrater med autism. Det enligt en studie från University of Surrey som publicerats i tidskriften Autism.

Läs vidare

Nya rön kring adhd och emotionell instabilitet


Vid adhd och emotionell instabilitet visar hjärnan upp liknande förändringar i överlappande områden och bör uppmärksammas samtidigt vid en diagnos. Det menar forskare bakom en ny studie vid Karolinska Institutet. 

Mer om studien

DBT kan minska självmord bland unga


En psykoterapi som kallas dialektisk beteendeterapi (DBT), som visat sig vara effektiv vid minskning av självmordsrelaterat beteende hos vuxna, kan även minska självmordsförsök hos ungdomar. Den enligt ny amerikansk forskning.

Läs mer
Nytt från Mind

Flera evenemang den 10:e september


På Suicidpreventiva dagen, måndagen den 10:e september, sker flera evenemang från Minds håll runtom landet. I Stockholm är det en ljusceremoni, i Halmstad och Malmö är det föreläsningar och i både Umeå och Göteborg hålls både och.

Hitta evenemangen på vår Facebooksida

Hur har man ett medmänskligt samtal?


Kampanjen Stör döden uppmärksammar män och självmordsrisk. Som en del av den har vi tagit fram filmer som lyfter hur man kan prata med någon som man tror mår dåligt - och vad som kan vara bra att undvika.

Se filmerna här
Mind.se
Facebook
Twitter
YouTube
Minds nyhetsbrev erbjuder aktuell information inom psykisk hälsa. Vi är en ideell förening som arbetar för psykisk hälsa och stödjer människor i kris. Stöd oss gärna genom en gåva.
 
Du får detta mejl därför att du har angivit att du vill ta emot vårt nyhetsbrev.

Antal prenumeranter: 9,846

Vår adress:
Mind
Wollmar Yxkullsgatan 14
11850 Stockholm

E-post:
info@mind.se

Gåva:
Swish 9008533
Plusgiro 90 08 53-3
Webbgåva mind.seVill du ändra hur du får våra mejl? Du kan uppdatera din inställningar  eller Avprenumerera. Du kan alltid läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter i vår integritetspolicy.