Copy
View this email in your browser


KAFoto

Naturturisme I/S, november 2015

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

  • Mountainbike spor i Egebjerg Bakker
  • Ny national cykelrute går gennem Det Sydfynske Øhav
  • Cykelnetværket
  • Fuld fart på ny udstilling på Strynø

Mountainbike spor i Egebjerg Bakker

Der er fart over feltet i Egebjerg Bakker og på tilblivelsen af Sydfyns nye, store mountainbikespor.
 
For en måned siden faldt myndighedsgodkendelserne på plads, så arbejdet for alvor kunne gå i gang med at anlægge mountainbikespor i den 150 ha store Folehaven Skov i Egebjerg Bakker. Allerede nu er mere end 4 km. spor blevet anlagt (ud af de i alt 15-20 km.) .


På frivillig basis har mere end 40 såkaldte ”trailbuilders” (eller sporbyggere på almindeligt dansk) kæmpet med stikkende brombær og klæbende mudder. De har anlagt flotte egetræsbroer og lagt drænende lag af sten og grus i bunden af sporet i særligt våde sektioner. For at sikre et højt niveau i hele anlægsfasen er ekspertise indenfor design af mountainbikespor blevet inddraget fra dag et, 
ligesom Naturturisme I/S har bistået med know-how og assistance i hele processen. Ikke mindst har lodsejeren Hvidkilde Gods sørget for fremdrift i projektet ved smidigt at kunne stille maskiner, materialer og rådgivning til rådighed.

At den nye attraktion har stor bevågenhed vidner Facebook gruppen Egebjerg MTB Sporbyggerlaug om. På det sociale netværk opdaterer og kommunikerer folk med interesse for sporet. Gruppens medlemmer er ikke kun fra Sydfyn, men også fra andre dele af landet og sågar udlandet.
 
Bestyrelsen for den forening, som fremover skal drive sporet, har kastet sig ind i arbejdet med ildhu. De har store, men også realistiske ambitioner. Målet er at skabe et af Danmarks bedste mountainbikespor og arbejdet med branding, sponsorater, hjemmeside og betalingssystem er langt fremme og lover en høj kvalitet. Også i anlægsarbejdet har bestyrelsen trukket et kæmpe læs og sat høje standarder.
 
I januar afholdes et todages sporbyggerkursus med landets nok bedste sporbygger, Esben Kronborg, fra Slette Strand MTB. Kurset tilbydes de mest ihærdige trailbuilders og har som mål, udover at motivere de frivillige, yderligere at styrke de generelle sporbygger-færdigheder. Flere kurser planlægges i fremtiden.

Det forventes, at sporet kan åbnes for de første betalende gæster i det tidlige forår 2016. Indtil da vil sporene være forbeholdt frivillige trailbuilders, som skal agere testpiloter. Det forventes, at en årslicens vil koste i omkring 500 kr., når sporet står helt klart. 

Projektet har et samlet budget på ca. 1.3 mio. kr. Midlerne, som er rejst af Naturturisme I/S, kommer fra fonde og er øremærkede til anlæg af sporet. Udover Nordea-fondens bevilling på 769.000 kr. har LAG SØM og Svendborg Kommune bidraget med henholdsvis 200.000 kr. og 100.000 kr. Hertil kommer medfinansiering til projektet fra Hvidkilde Gods og Naturturisme I/S på henholdsvis 100.000 kr. og 50.000 kr.

For mere info, kontakt: Kewin.Kamelarczyk@svendborg.dk

Ny national cykelrute går gennem Det Sydfynske Øhav

Naturturisme I/S indgår i samarbejdet omkring en 800 km lang national cykelrute i Syddanmark. Ruten skal være med til at tiltrække flere cykelturister til området og løfte turismen.

Arbejdet med etableringen af den nye nationale cykelrute omfatter i alt 17 kommuner, som i fællesskab omlægger national cykelrute 8 til en ny ringrute. Ruten får
en god og ensartet ruteskiltning.

Den samlede rute bliver over 800 km lang og løber fra den dansk-tyske grænse, gennem det Sydfynske Øhav, henover Lolland-Falster, Møn, Sydsjælland og over Lillebælt, indtil ruten føres tilbage til Padborg.

Ruten kommer hele vejen igennem Det Sydfynske Øhav og danner en ringrute, så man kan tage hele turen rundt i området.

  


”Cykelturisme er en sund og miljøvenlig ferieform, men det er også en ferieform med et økonomisk potentiale. Vi ved, at cykelturister generelt bruger flere penge end den typiske sommerhusturist, da de f.eks. tager på flere udflugter, shoppingture og museumsbesøg.  Den nye cykelrute kan derfor være med til at skabe økonomisk vækst i turismeerhvervet i de syddanske kommuner,” siger Andreas Egense, afdelingsleder i Vejdirektoratet.

Vejdirektoratet forventer, at cykelturisterne vil få glæde af ruten i 2017.


Se Vejdirektoratets pressemeddelelse om projektet her: www.vejdirektoratet.dk/DA/om-os/nyheder-og-presse/

For mere info, kontakt Nina.Jacobsen@svendborg.dk 

Cykelnetværket
Cykelnetværket havde et inspirerende møde med spændende indlæg og gode diskussioner

Har du lyst til at se referatet fra cykelnetværkets møde d. 12.11. - så find det på www.øhav-i-verdensklasse.dk

Vil du høre mere om fremtidens cykelnetværk, så kontakt Nina.Jacobsen@svendborg.dk

Fuld fart på ny udstilling på Strynø

Samarbejdet med Kvorning Design & Kommunikation om udstillingen på Øhavets Smakkecenter fortsætter i fuld fart.

Arbejdet med at færdigtegne udstillingen på Strynø går derudaf. De dygtige udstillingsdesignere fra Kvorning Design & Kommunikation er ved at omsætte ideer til en faktisk udstilling.

Udstillingen, som bliver til med støtte fra Nordea-fonden, Friluftsrådet og LAG-midler, rummer fem temaområder: Naturen i Øhavet, Det lave vand, Fuglene i Øhavet, Øhavet skabt af isen og Øen i Øhavet.

Det smukke udstillingsrum på Øhavets Smakkecenter danner en flot ramme om de kommende 5 udstillings-"øer", som alle bliver skabt i træ og som fremstår som abstraktioner over Øhavet med organiske former som udgangspunkt. Billeder fra Kvorning Design & Kommunikations oplæg.

Indholdet på "øerne" skal gøre de besøgende nysgerrige efter at komme ud i området omkring Øhavets Smakkecenter og opleve både naturen og kulturhistorien på Strynø: 
Hvad er ”Øhavets Folkevogn”? Hvordan blev Det Sydfynske Øhav egentlig et øhav? Hvem er det, vi hvert år får besøg af i tusindvis her i Øhavet? Hvad er Øhavets toprovdyr? Hvad findes der under Øhavets overflade?

De 10 nye Kys Frøen aktiviteter på stedet er koblet sammen med temaerne i udstillingen og inviterer børnefamilien til oplevelser på egen hånd.
Der vil også være et sjovt børneområde i den nye udstilling, hvor mindre børn kan udforske havet under overfladen klædt ud som en flot fisk, en sær snegl eller en klog krabbe.
 
Følg med på Øhavets Smakkecenters Facebook: www.facebook.com/Smakkecenter 

For mere info, kontakt: Nanna.Heinrich@svendborg.dk
Copyright © 2015, Naturturisme I/S
Naturturisme I/S ejes af de fire kommuner på Sydfyn og øerne. Vi skaber bæredygtige oplevelser og aktiviteter for turister og fastboende med afsæt i områdets styrker - naturen og kulturhistorien.

Nyhedsbrevet udgives af Naturturisme I/S - kontakt:
Nanna.Heinrich@svendborg.dk

Naturturisme I/S
Abildvej 5A, 2. sal
5700 Svendborg
6223 3045
www.naturturisme.dk

frameld nyhedsbrevet    opdater oplysninger