Copy
View this email in your browser


KAFoto

Naturturisme I/S, maj 2016


Kære Turismeerhverv

Vi vil hermed gerne invitere dig til Kick-off på det nye projekt: REACT, der vil arbejde med aktiv turisme indenfor temaerne lystfiskeri, vandring og cykel. Naturturisme I/S vil frem til sommeren 2018 være engageret i REACT, til gavn for turismen i vores område.

Kom og hør om REACT, og hør om, hvordan du kan få glæde af projektet nu og i nærmeste fremtid.

Torsdag d. 26. maj 2016 Kl. 15-17
Maritimt Center, Pakhuset. Havnepladsen 2, Svendborg.

Program:
Kl. 15.00 
Velkomst ved Nina Brandt Jacobsen, Naturturisme I/S

Kl. 15.15
Dorte Kiilerich, fra Living Concepts, tidligere direktør i Visit Nordsjælland:
Oplæg om de gode og værdiskabende samarbejder i turistbranchen – hvad skaber virkelig værdi?!

Kl. 15:50           
Præsentation af REACT ved Nina
  • Temaerne i projektet – hvilke temaer arbejder vi med i Det Sydfynske Øhav
  • Grænseoverskridende arbejde – undskyld hvad for noget?
  • Udviklingsmuligheder for virksomheder; netværk, individuel sparring og værktøjskassemøder
  • Status, ønsker og input fra erhvervet
Kl. 16.15           
Kaffe og kage og Company dating: ”Hej igen og hvordan går det?”

Kl. 16.45           
Opsamling og next step ved Nina: Hvad sker der nu – og hvornår sker der mere?
                         
Vi håber, at du har lyst til at komme og høre mere.

Tilmelding til nanna.heinrich@svendborg.dk senest fredag d. 20. maj
 
REACT står for REsort for Active Coastal Tourism og er et projekt, hvor vi sammen med i alt 12 danske og tyske projektpartnere (turistbureauer og destinationsselskaber) vil arbejde målrettet med den interessebårne, aktive turisme – dvs. med at få trukket flere vandrere, cyklende og lystfiskere til den indre Østersø.
 
Baggrund for REACT:
Den globale turisme vokser med 3,4 % om året og er estimeret til at fortsætte med samme vækst frem til 2030. Trods dette er turismen i programområdet faldet. Turismen udvikler sig i to modsatrettede retninger med masseturismens komfortorientering som den ene og den mere individuelle, aktive turisme som den anden. I samspil med Danmarks overordnede turismestrategi for udvikling af naturturisme, ønsker de fire sydfynske kommuner at satse endnu mere målrettet på de aktive turister – også kaldet Special Interest Tourists (SIT).
 
Formål – Overordnet i REACT
Vi vil udvikle Det Sydfynske Øhav og hele den indre Østersø til Nordeuropas bedste resort for moderne, aktiv kystferie. Med en grænseoverskridende resort-tankegang ønsker projektpartnerne at skabe et unikt, innovativt samarbejde, hvor der er fokus på bæredygtig turismeudvikling, der højner kvaliteten af turismeudbuddene i hele området – og som tiltrækker nye typer turister.
 
Vi glæder os til at se dig!
Mange hilsner fra
Nina & Nanna
Naturturisme I/S
 
Copyright © 2016, Naturturisme I/S
Naturturisme I/S ejes af de fire kommuner på Sydfyn og øerne. Vi skaber bæredygtige oplevelser og aktiviteter for turister og fastboende med afsæt i områdets styrker - naturen og kulturhistorien.

Nyhedsbrevet udgives af Naturturisme I/S - kontakt:
Nanna.Heinrich@svendborg.dk

Naturturisme I/S
Abildvej 5A, 2. sal
5700 Svendborg
6223 3045
www.naturturisme.dk

frameld nyhedsbrevet    opdater oplysninger 

 


This email was sent to <<Email addresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Naturturisme I/S · Abildvej 5A, 2. sal · Svendborg 5700 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp