Copy
View this email in your browser


KAFoto

Naturturisme I/S, december 2015

REACT - Nordens bedste resort for moderne aktiv kystferie!

Grønt lys for ambitiøst turismeprojekt med fokus på udvikling af det vestlige Østersø-område.
 
Naturturisme I/S har fået grønt lys for et stort og ambitiøst turismeprojekt, der skal løbe over tre år fra 2015 til 2018. Naturturisme I/S er udpeget som leadpartner og vil, sammen med 12 andre danske og tyske partnere, skabe ”Nordens bedste resort for moderne aktiv kystferie”.


Projektet har navnet REACT og er det hidtil største og mest visionære dansk-tyske samarbejdsprojekt i mange år og ligeledes det største Østersøsamarbejde på turismeområdet. Projektet er et såkaldt Østersø-projekt under EU-programmet Interreg 5A.

Baggrunden for projektet et, at Naturturisme I/S igennem de seneste år har haft et skarpt fokus på at udvikle Special Interest Tourism – den interessebårne aktive ferie. Et arbejde der bl.a. har resulteret i en stor national interesse for det potentiale, som denne ferieform rummer. Den aktive interessebårne ferieform er især interessant, da den har et kæmpe potentiale i forhold til at få trukket flere og andre typer gæster til området og få udvidet sæsonen.

Med det dansk-tyske Østersø-projekt REACT er målet, at Det Sydfynske Øhav for alvor kan blive hele Danmarks ”Outdoor Area no. 1” og ”legeplads” for bæredygtige aktive turismeformer, som fx vandring og cykling. Det kræver en indsats at nå dette mål helt, og det er netop, hvad Naturturisme I/S har til hensigt at nå ved at gå sammen med andre danske og tyske partnere. I fællesskab vil partnerkredsen fremhæve og styrke den indre Østersøs styrkeposition indenfor aktiv turisme. Ved at gå sammen opnås en større gennemslagskraft på markedet for aktiv turisme, partnerne lærer af hinanden, udvikler sig sammen og løfter i fællesskab kvalitet og markedsføring samtidig med, at det samlede kundegrundlag udvides.

Naturturisme I/S vil i REACT-projektet fokusere på tre ud af de i alt fem fælles temaspor, som de danske og tyske partnere er blevet enige om at arbejde med. I Det Sydfynske Øhav vil der således blive arbejdet konkret med udvikling af faciliteter, events og certificeringer m.v. indenfor vandring, cykel og lystfiskeri. De andre partneres aktiviteter indenfor vandsport og strandliv vil på sigt kunne inspirere til en indsats også indenfor disse områder. I løbet af de tre år, som projektet løber, vil Naturturisme I/S ligeledes gentage succesen med Sælg-hinanden-forløb (Company-dating), der vil blive tilbudt turismeerhvervet forår og efterår. 


Vil du vide mere:
Interreg5A: www.interreg5a.dk: Den Europæiske Union står bag programmet Interreg, der støtter op om og fremmer samarbejde på tværs af landegrænser i Europa. Programperioden løber fra 2015 til 2020.

Naturturisme I/S vil være leadpartner for projektet, der ellers består af følgende deltagere:
Business Lolland-Falster, Partnerskabet for Østersøturisme, Destination Fyn, Destination Lillebælt, Destination Sønderborg, Ostsee Holstein Turismus e.V., Stadt Fehmarn Umwelt, Kiel Marketing GmbH,
Timmendorfer Strand Niendorf Tourismus GmbH, Tourismus Agentur Lübecker Bucht, Wirtschafts-Förderungs-Agentur Kreis Plön GmbH, Entwicklundsgesellschaft Ostholstein mbH

Projektpartnerne har ansøgt om ca. 33 mio. til fordeling over tre år og skal komme med en egenfinansiering på 25 %. Projektet løber fra 2015 til 2018.

Kontakt:
Bestyrelsesformand, Naturturisme I/S: Jens Elmgreen:
jeel@faaborgmidtfyn.dk / 7253 1711
Direktør, Naturturisme I/S: Tina Fogh Aagaard: tina.aagaard@svendborg.dk / 2129 6540

For faktuel information kontakt:
Projektleder hos Naturturisme I/S: Nina Brandt Jacobsen: nina.jacobsen@svendborg.dk / 5134 7353
Copyright © 2015, Naturturisme I/S
Naturturisme I/S ejes af de fire kommuner på Sydfyn og øerne. Vi skaber bæredygtige oplevelser og aktiviteter for turister og fastboende med afsæt i områdets styrker - naturen og kulturhistorien.

Nyhedsbrevet udgives af Naturturisme I/S - kontakt:
Nanna.Heinrich@svendborg.dk

Naturturisme I/S
Abildvej 5A, 2. sal
5700 Svendborg
6223 3045
www.naturturisme.dk

frameld nyhedsbrevet    opdater oplysninger