Copy
View this email in your browser


Foto: Kewin Kamelarczyk

Naturturisme I/S, august 2016

KATAPULT - nyt udviklingsforløb for turisme-virksomheder

Som en del af Interreg 5A projektet REACT lancerer Naturturisme I/S til oktober forløbet KATAPULT. Forløbet er en opfølgning på det første Sælg-hinanden-forløb, som med stor succes bragte inspiration, input og netværk til Øhavets turismevirksomheder i perioden 2013-2014.

Med KATAPULT sættes der målrettet fokus på aktiv turisme og på hvor vigtigt det er for hele oplevelsesindustrien – fra hoteller, oplevelsesudbydere, forplejning, transport og til grejbutikker – at blive bedre til at sælge hinanden og et område, i stedet for kun at fokusere på sig selv.

Virksomhedsforløbet KATAPULT løber fra efteråret 2016 til udgangen af 2017 og giver turismevirksomheder mulighed for virkelig at komme ud over rampen og få – bedre – fat i de aktive turister, specifikt indenfor vandring, cykel og lystfiskeri. Eksempelvis ved at tune deres service eller deres tilbud, så de appellerer bedre til målgrupperne.
 
Det Sydfynske Øhav er en perle og et legeland for dem, der vil vandre, fiske eller cykle, men vi skal sammen og hver for sig være endnu skarpere i forhold til at få skabt de rette produkter og den rette service til de aktive turister, der vælger deres ferie- eller forlængede weekenddestination ud fra, hvor de kan få de fedeste MTB-oplevelser eller finde de bedste fiskespots.

For at være med, skal man som turismevirksomhed sende en ansøgning via et ansøgningsskema. Der vil være derefter være udvælgelse af deltagere på baggrund af samtaler med alle ansøgere. På denne måde håber vi at kunne indlede et samarbejde med de virksomheder, som virkelig har tid og lyst til at være med.

Se mere om forløbet og programmet samt find ansøgningsskemaet på www.øhav-i-verdensklasse.dk

Ansøgningsfrist 12. september kl. 9. 

KATAPULT er en en del af REACT, som finansieres med  midler fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling.

Vil du vide mere om KATAPULT eller have tilsendt et ansøgningsskema, kontakt: Nanna.Heinrich@svendborg.dk
Du kan også se mere på www.øhav-i-verdensklasse.dk

Indvielse af nyt MTB-spor

Mountainbikesporten på Sydfyn er i rivende udvikling og antallet af udøvere er stærkt stigende.


KA-Foto
Naturturisme I/S har sammen med private aktører, foreninger og kommuner de seneste år arbejdet aktivt for at udvikle gode og bæredygtige mountainbike-faciliteter på Sydfyn. Dette til glæde for lokale og turister med hang til den to-hjulede, men ikke mindst til gavn for skovenes øvrige gæster, som i højere grad vil opleve at kunne færdes i skovene uden at møde mountainbikere. Endvidere friholdes skovenes sårbare naturområder og fortidsminderne for færdsel på cykel.

Første skud på stammen i Naturturismes arbejde med MTB var SKOVHUGGEREN i Egebjerg Bakker. Projektet, som blev lavet i samarbejde med Hvidkilde Gods og lokale frivillige, har allerede høstet stor anerkendelse og oplevet en enorm interesse. Ligeledes har Naturturisme I/S været involveret i Valdemars Slots anlæg af mountainbikespor ved Bregninge på Tåsinge og Faaborg-Midtfyns Kommunes mountainbikespor i Pipstorn Skov øst for Faaborg.
 
Nu er vi kommet til næste skud på stammen – Svendborg Mountainbike-spor - i de bynære skove øst for Svendborg. Skovene er et populært udflugtsmål for en bred viste af brugere, inklusiv mountainbikere.
 

Åbning af Svendborg Mountainbike-Spor

Første del af det nye Svendborg Mountainbike-spor åbner lørdag den 3. september i Stevneskoven. Det er Svendborg Mountainbikeklub, som i samarbejde med Naturturisme I/S og Svendborg Kommune har taget initiativ til sporet og rejst de nødvendige midler.

Formålet med projektet har været at etablere bedre og mere ordnede rammer i Svendborg for den populære sport samt regulere den stigende trafik af de to-hjulede. I første omgang åbnes 4 km i Stevneskoven og en mindre strækning i Gl. Hestehave. I løbet af næste år udvides med yderligere 5 km spor i Halling Skov. Brugen af sporet er gratis.

Åbningseventen lørdag den 3. september afvikles ved p-pladsen på Hallindskovvej i Svendborg og starter kl. 09.00, hvor Svendborg Mountainbikeklub indbyder til åbent klubmesterskab på det nye spor. Alle kan deltage i løbet, både medlemmer og ikke-medlemmer. Mere information om arrangementet og tilmelding til klubmesterskab kan findes på www.svendborgmtb.dk

Fakta og baggrund:
Svendborg Kommune ejer skovene, og Svendborg Mountainbikeklub har ansvaret for vedligeholdelse af mountainbikesporet samt arbejdet med selve anlægget.
Flere private aktører har meldt sig på banen med opbakning til projektet: Oure Skolerne, Hotel Christiansminde, Svendborg  Medie- & og Sportsefterskole  samt Svendborg ErhversForskole.

Anlæggelsen af det nye spor er støttet med midler fra Friluftsrådet, Fonden for Fynske Bank, Svendborg Kommunes pulje til lokale initiativer, Naturturisme I/S og Svendborg Mountainbikeklub.

Alle brugere af skovene opfordres til at tage hensyn til hinanden, færdes ansvarligt og følger de regler og love, der gælder for brugen af skovene. Der opsat skilte med information om regler, sikkerhed mv. ved indgangen/start af de formelle mountainbikespor i området. 

Mere info, kontakt: Kewin.Kamelarczyk@svendborg.dk

Havnesamarbejdet i Det Sydfynske Øhav

Naturturisme I/S har modtaget tilsagn fra LAG Småøerne, LAG SØM og FLAG Langeland og Ærø om midler til yderligere udvikling af havnesamarbejdet i Det Sydfynske Øhav. Det er et samarbejde om at udvikle og markedsføre Det Sydfynske Øhav under sloganet ”Det Sydfynske Øhav – en sejlerdestination i verdensklasse”.
Med projektmidlerne fra de fire sydfynske kommuner, Udvikling Fyn og LAG’erne, vil Naturturisme I/S være facilitator for at udvikle og skabe opmærksomhed omkring vores fælles sejlerområde. Primært i Nordtyskland og sekundært i Danmark.

Sejlerne skal have lyst til at gå i land, blive længere for at komme ud at opleve nogle af de store og små oplevelser, der er i havnenes bagland. Allerede inden deres ankomst, skal sejlerne kende til havnenes kvalitetsniveau og finde motivationen til at tage hertil, både i høj- og ydersæsoner.

Der skal med andre ord komme flere lystsejlere til Det Sydfynske Øhav, som gerne skulle forlænge deres ophold og bruge flere penge, mens de er her. Projektet er målrettet både store og små havne i Øhavet, da forskelligheden netop er en af Øhavets styrker.
 

Handlinger

Vi vil arbejde med følgende aktiviteter:
 • Skabe sammenhæng i området: Arbejde med informationen i både store og små havne.
 • Skabe flere oplevelsesprodukter til sejlerne: Min. ét større oplevelsesprodukt, der binder området sammen, og som bliver et særkende for området.
 • Synliggøre kvalitetsniveauet i lystbådehavnene: Certificeringsordning og eventuelle investeringsplaner.
 • Synlighedsindsats: Markedsføring & synliggørelse på nye markeder
På nuværende tidspunkt er følgende havne med i samarbejdet:
 • Faaborg Havn
 • Falsled  Havn
 • Svendborg Havn
 • Svendborg Lystbådehavn
 • Rantzausminde Lystbådehavn
 • Drejø Havn
 • Skarø Havn
 • Vindeby Havn
 • Troense Havn
 • Rudkøbing Havn
 • Bagenkop Havn
 • Ristinge Havn
 • Strynø Havn
 • Søby Havn
 • Marstal Havn
 • Ærøskøbing Havn
 • Avernakø Havn
 • Ballen Havn
Men netværket er åbent for alle havne i hele Øhavet, og koster som udgangspunkt kun udgift til et kort og et flag med logoet for Øhavet.

Mere info, kontakt: Nina.Jacobsen@svendborg.dk
Copyright © 2016, Naturturisme I/S
Naturturisme I/S ejes af de fire kommuner på Sydfyn og øerne. Vi skaber bæredygtige oplevelser og aktiviteter for turister og fastboende med afsæt i områdets styrker - naturen og kulturhistorien.

Nyhedsbrevet udgives af Naturturisme I/S - kontakt:
Nanna.Heinrich@svendborg.dk

Naturturisme I/S
Abildvej 5A, 2. sal
5700 Svendborg
6223 3045
www.naturturisme.dk

Følg os på Facebook.com/Naturturisme

frameld nyhedsbrevet    opdater oplysninger 

 


This email was sent to <<Email addresse>>
why did I get this?    unsubscribe from this list    update subscription preferences
Naturturisme I/S · Abildvej 5A, 2. sal · Svendborg 5700 · Denmark

Email Marketing Powered by MailChimp