Copy
ICOΜ | Σεμινάριο - Υλοποίηση 3D μοντέλων
View this email in your browser
Σεμινάριο
Υλοποίηση τρι(σ)διάστατων μοντέλων με χρήση κινητών συσκευών και δημιουργία ιστοτόπων χωρίς προγραμματισμό
Το σεμινάριο-Εργαστήριο με τίτλο «Υλοποίηση τρι(σ)διάστατων (3D) μοντέλων με χρήση κινητών συσκευών και δημιουργία ιστοτόπων χωρίς προγραμματισμό» απευθύνεται σε εργαζόμενους/ες σε μουσεία και συναφείς πολιτιστικούς οργανισμούς. Έχει ως στόχο την παρουσίαση, επίδειξη και εκπαίδευση για την αξιοποίηση καινοτόμων τεχνολογιών που προσφέρονται στο διαδίκτυο προκειμένου να αναπτυχθούν online προϊόντα για τη βέλτιστη ανάδειξη και προβολή πολιτιστικού αποθέματος, αλλά και οργανισμών από τα προγράμματα των οποίων προάγονται πολιτιστικές δράσεις και αναπτύσσονται νέες πολιτιστικές προοπτικές.
Περιεχόμενο Σεμιναρίου
Στο προτεινόμενο σεμινάριο, οι συμμετέχοντες και οι συμμετέχουσες θα αποκτήσουν πρακτικές γνώσεις για την αξιοποίηση νέων και προσιτών σε κόστος τεχνολογιών, ώστε να είναι σε θέση να δημιουργούν και να επικοινωνούν πολιτιστικό υλικό. 

Συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση:
•    Να δημιουργούν 3Δ μοντέλα αντικειμένων, μνημείων και αρχαιολογικών χώρων με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών φωτογραμμετρίας 
•    Να επεξεργάζονται και να διορθώνουν τα παραχθέντα 3Δ μοντέλα 
•    Να διαχειρίζονται 3Δ μοντέλα σε κατάλληλα αποθετήρια
•    Να δημιουργούν ιστοτόπους για την ανάδειξη και προβολή των δράσεων των οργανισμών τους, αλλά και του υλικού που παρήχθη στα προηγούμενα βήματα
•    Να δημιουργούν απλές εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας με χρήση κινητών συσκευών  
•    Να γνωρίσουν πώς να χρησιμοποιούν βασικές αρχές κοινωνικής δικτύωσης για την προβολή των δραστηριοτήτων τους  
Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί σε 15 ώρες (5 τρίωρες διαλέξεις), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν από τις 14 ως τις 18 Νοεμβρίου 2016, καθημερινά από 17:00-20:00 μ.μ.
Κόστος Συμμετοχής:
80€ Μέλη του Ελληνικού Τμήματος του ICOM | 120€ Μη μέλη
Προσχέδιο Προγράμματος Εργαστηρίων
Διάλεξη 1: Λογισμικά δημιουργίας 3Δ μοντέλων (1)
 • Πολυμέσα, 3Δ γραφικά
 • Εισαγωγή στο Google Sketchup, Agisoft Photoscan
 • Παράδειγμα: Δημιουργία 3Δ μοντέλου
 • Παράδειγμα Εισαγωγή μοντέλου στο Google Earth
Διάλεξη 2: Λογισμικά δημιουργίας 3Δ μοντέλων (2)
 • Εισαγωγή στο Autodesk 123dCatch
 • Παρουσίαση του αποθετηρίου 3Δ μοντέλων της Autodesk
 • Λογισμικά οπτικοποίησης/επεξεργασίας 3Δ μοντέλων
 • Δημιουργία μοντέλου – μελέτη περίπτωσης
Διάλεξη 3: Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (1)
 • Παγκόσμιος ιστός
 • Παρουσίαση λογισμικών δημιουργίας site χωρίς προγραμματισμό (Ενδεικτικά: Wix, Weebly) 
 • Διαχείριση ιστοτόπου μέσω επιλεγμένου λογισμικού
 • Παράδειγμα: Ενδεικτική δημιουργία ιστοτόπου (πρώτη έκδοση)
Διάλεξη 4: Διαδικτυακά Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (2)
 • Σύνδεση/διαχείριση ιστοτόπου με αποθετήριο 3Δ αντικειμένων 
 • Δημιουργία εφαρμογής επαυξημένης πραγματικότητας στο διαδίκτυο (ενδεικτικά: Augment mobile app)
 • Παράδειγμα: Ενδεικτική δημιουργία ιστοτόπου (δεύτερη έκδοση)
Διάλεξη 5: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προβολή εταιρικής ταυτότητας
 • Τεχνικές marketing σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Social Media)
 • Μελέτη περίπτωσης σε Linkedin, Twitter
Προϋποθέσεις Συμμετοχής
- Για την εξασφάλιση της ποιότητας τα τμήματα θα είναι ολιγομελή (μέχρι 15 άτομα), ενώ για την παρακολούθηση των σεμιναρίων είναι απαραίτητη η βασική γνώση χειρισμού Η/Υ (εγκατάσταση και χειρισμός λογισμικού) και κινητών συσκευών (smartphones, tablets, cameras).
- Ο απαραίτητος προσωπικός εξοπλισμός των συμμετεχόντων στα σεμινάρια είναι: ένας φορητός υπολογιστής με δυνατότητα σύνδεσης στο διαδίκτυο και μια κινητή συσκευή (είτε smartphone, είτε tablet με κάμερα).
Δήλωση Συμμετοχής
Όσοι επιθυμούν να παρακολουθήσουν το σεμινάριο θα πρέπει να δηλώσουν συμμετοχή στέλνοντας email στο icom@otenet.gr έως και τη Δευτέρα 10 Οκτωβρίου.
Βεβαίωση Συμμετοχής
Με την ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα χορηγηθεί Βεβαίωση Παρακολούθησης σε όσους συμμετέχοντες το επιθυμούν.
Λίγα λόγια για τον εισηγητή...
O Χρήστος-Νικόλαος Αναγνωστόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής υπηρετεί ως μέλος ΔΕΠ το Τμήμα Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας από το 2003. Επιπρόσθετα, είναι μέλος ΣΕΠ (Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό) στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο στο Πρόγραμμα Σπουδών Πληροφορικής από το 2004 έως σήμερα.
Έχει συγγράψει πάνω από 120 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων. Είναι μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος και του οργανισμού IEEE Intelligent Transportation Systems, ενώ διατελεί αναπληρωτής επιμελητής (Associate Editor) στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό IEEE Intelligent Transportation Systems Magazine. Τα επιστημονικά του ενδιαφέρονται εστιάζουν στα πεδία της Επεξεργασία Εικόνας και Βίντεο, των 3Δ Γραφικών με Η/Υ, της Τεχνητής Νοημοσύνη και της Πολιτισμικής Πληροφορικής.

Πρόσφατες ενδεικτικές δημοσιεύσεις:
•    “Semantic query suggestion using Twitter Entities”, I. Anagnostopoulos, G. Razis, P. Mylonas, C.N. Anagnostopoulos, Neurocomputing vol. 163, pp. 137-150, 2015. 
•    “Splicing of Concurrent Upper-Body Motion Spaces with Locomotion”, C. Mousas, P. Newbury, C.N. Anagnostopoulos, Procedia Computer Science, Elsevier, vol. 25, pp. 348-359, 2013.
•    “3D Digital Reassembling Of Archaeological Ceramic Pottery Fragments Based On Their Thickness Profile”, M. Stamatopoulos, C.N. Anagnostopoulos,  Proceedings of the 14th Conference Culture & Computer Science, May 2016, Berlin, Germany, pp.233-245.

Πλήρης κατάλογος δημοσιεύσεων:
• scholar.google.gr
• researchgate.net
• aegean.academia.edu
Copyright © 2016 ICOM Ελληνικό Τμήμα, All rights reserved.


Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

Email Marketing Powered by Mailchimp