Copy
Jaargang 4 (2015), nummer 3, 27 februari 2015
Klik hier om de nieuwsbrief op de website te lezen.
Share
Tweet
Forward
+1
Share

Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw.

Nieuwsbrief.

 

Voorwoord


Beste lezer
 
Februari is een korte maand. Het zal u dan ook niet verbazen dat dit een betrekkelijk korte nieuwsbrief wordt. ZieZo-Vlaanderen komt snel dichterbij. Er zijn nog verschillende leuke taken waar een helpende hand zeker en vast erg welkom is. Hebt u zin om als vrijwilliger de handen uit de mouwen te steken op de beurs? Geef gerust een seintje door te mailen of te bellen naar ons secretariaat.
 
Veel leesplezier!
 
Zicht op Cultuur²
Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw

 

DOSSIER. Audiodescriptie en toegankelijk televisiekijken


In onze vorige nieuwsbrief, begin februari, lieten we u weten dat het SBPV teleurgesteld was toen de nieuwe fictiereeks ‘Tom & Harry’ zonder audiodescriptie werd uitgezonden. We appreciëren de inspanningen die de VRT doet om haar programma’s zo toegankelijk mogelijk te maken, maar volgens ons kan de Vlaamse regering nog meer doen. Daarom stuurden we een brief naar de heer Sven Gatz, minister van Cultuur, Jeugd, Media en Brussel. Op dinsdag 17 februari 2015 ontvingen we een uitnodiging van het kabinet van minister Sven Gatz. Begin maart zullen Lieven Cobbaert (Media) en Marleen Platteau (sociaal-cultureel werk) ons te woord staan. We kijken alvast uit naar het resultaat van deze bijeenkomst en houden u in een volgende nieuwsbrief zeker en vast op de hoogte!
 
Bovendien bereikte ons persbericht ook Vlaams Volksvertegenwoordiger Katia Segers (sp.a). Op donderdag 26 februari 2015 bevroeg zij minister Sven Gatz in de commissie Media over de mogelijkheden om de toegankelijkheidsinitiatieven, met name audiodescriptie, op de VRT verder uit te breiden. Zij wordt bijgestaan door de heren Johan Verstreken (CD&V) en Marius Meremans (N-VA). Minister Gatz antwoordt dat hij wil inzetten op de maximale toegankelijkheid voor personen met een sensoriële handicap.
 
“In dit kader geeft de VRT zelf ook aan dat ze haar aanbod zo toegankelijk mogelijk wil kunnen aanbieden voor iedereen in Vlaanderen, dus ook voor slechthorenden en slechtzienden. Voor personen met een visuele beperking heeft de VRT mij alvast aangegeven dat het aanbod met kwalitatieve audiodescriptie in principe nog vergroot kan worden.” (Sven Gatz, Handelingen Vergadering Commissie voor Cultuur, Jeugd, Sport en Media, 26 februari 2015).
 
Dit antwoordt stelt ons min of meer gerust, maar toch zullen we bij alle betrokken actoren blijven aandringen op een zo toegankelijk mogelijk televisieaanbod.
 

Bestaat blinencultuur?


Bestaat blindencultuur? Het is een vraag die velen onder ons bezighoudt. Samen met enkele studenten van de Universiteit Gent werd een eerste onderzoek opgestart. Op donderdag 19 februari 2015 kwamen drie studenten naar het Vlaamsoogpunt Gent om samen met vier blinde en slechtziende personen te praten over blindencultuur. Het  werd een verkennend gesprek, maar of er nu daadwerkelijk een blindencultuur bestaat of niet, blijft nog maar de vraag. De studenten verwerken nu alle gegevens en binnenkort zullen we u hopelijk meer kunnen vertellen over de eerste bevindingen. Indien u interesse heeft om ook mee te denken rond blindencultuur, nu of in de toekomst, dan kunt u altijd een seintje geven aan ons secretariaat.
 

PROJECT. Koffie laat culturen smaken.


Zicht op Cultuur² werkte samen met de Federatie van Marokkaanse en Mondiale Democratische Organisaties (FMDO) en VeBeS een leuk project uit rond multiculturaliteit. Het project draagt de naam ‘Koffie laat culturen smaken’. De eerste editie vond vorige week plaats op zaterdag 21 februari 2015 in Oostende.

Mensen zitten rond de tafel en luisteren naar elkaar
Figuur 1: Mensen zitten rond de tafel en luisteren naar elkaar

Het initiatief werd gesmaakt en bracht culturen dichter bij elkaar. Er was een oprechte interesse in de achtergrond van zowel de mensen met een migratieachtergrond als het persoonlijke verhaal van de blinde en slechtziende deelnemers.

 

ACTIE. 'Wij willen geen zoethoudertjes

meer' krijgt opvolging


In januari ontving u een speciale nieuwsbrief waarin we u op de hoogte brachten van onze actie tegen de 24-urenregeling van de NMBS.
 
Naar aanleiding van onze bezorgdheden ontvingen we reeds in januari een persoonlijke brief van de heer Jo Cornu, huidig spoorbaas bij de NMBS. Hij schrijft ons het volgende:
 
“De dienstverlening voor personen met een beperkte mobiliteit is een zeer belangrijk en voortdurend aandachtspunt voor NMBS. […] In de huidige economische context en met de middelen waarover NMBS momenteel beschikt, kan helaas niet meteen voor een versoepeling van deze reserveringstermijn worden gezorgd.” (persoonlijke mededeling, 21 januari 2015)
 
Na onze actie werden we eveneens gecontacteerd door het kabinet van de minister van Mobiliteit, Jacqueline Galant. We kregen een uitnodiging om langs te komen voorstellen op het kabinet. De minister is bereid waar mogelijk onze acties te steunen of althans in de aandacht te brengen. In een volgende nieuwsbrief hierover meer!
 

De nieuwe dokter is een app??!


Naar aanleiding van het debat op donderdag 26 februari 2015 in het wetenschapscafé in Hasselt over gezondheidsapps waarbij het mogelijk is om medische gegevens van een patiënt door te sturen naar de arts, vraagt het SBPV aandacht voor het toegankelijkheidsaspect bij de ontwikkeling ervan. Deze technologische vooruitgang bezorgt immers niet enkel dokters, maar ook blinde en slechtziende patiënten heel wat kopzorgen. Het Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw (SBPV) verstuurde daarom een persbericht waarin we mee opkomen voor een striktere wetgeving rond de privacy, maar er vooral voor pleiten dat deze applicaties ook toegankelijk zijn voor blinde en slechtziende smartphonegebruikers.
 

Eye Liner: Passa Porta Festival 2015


26, 27, 28 en 29 maart 2015

Ook personen met een visuele beperking kunnen volop van het Passa Porta Festival genieten. Een heus literair parcours werd voor hen uitgetekend.
 
Blinde en slechtziende personen die zich aan het infopunt in de lokettenzaal van het Centraal Station in Brussel aanmelden om 14 uur worden naar het parcours begeleid (inschrijven verplicht: 02 226 04 54 of nathalie.goethals@passaporta.be).
 
Het volledig programma vindt u op www.passaporta.be.

Doe je mee met SBPV?

 

Deel je mening

Om een goede werking van SBPV te kunnen garanderen is het belangrijk te weten wat blinde en slechtziende Vlamingen zelf belangrijk vinden. Daarom nodigen wij u graag uit om als ervaringsdeskundige uw mening te laten horen. Dit kan steeds via onze website of via ons vast mailadres dat u op het einde van de nieuwsbrief terug kan vinden.
 

Deel je ervaring

Omdat we niet enkel uw mening belangrijk vinden, maar ook graag een beroep willen doen op uw ervaring, werken we met resonantiegroepen rond bepaalde thema’s. Er zijn een dertiental thema’s, meer bepaald gaat het om cultuur en media; gelijke kansen; jeugd; mobiliteit; openbare werken; onderwijs; sport; tewerkstelling en economie; toegankelijkheid van websites en informatie; toerisme; welzijn, volksgezondheid, gezin en armoedebeleid; wetenschappelijk onderzoek; wonen en huisvesting.
 
Niet alle groepen worden constant aangesproken, want dit is afhankelijk van de dossiers waar we op het moment mee bezig zijn. Op basis van het onderwerp van die dossiers doen we een beroep op de specifieke groep die zich opgaf voor een bepaald thema.
 
Zin om deel te nemen? Aarzel niet langer en laat ons weten welke drie thema’s uw voorkeur wegdragen. U kunt ons natuurlijk ook altijd bellen om uw interesses door te geven.
 

Meer informatie


Indien u graag meer informatie ontvangt over deze of vorige nieuwsbrieven kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat van het SBPV. 
 

Ook lid worden?

Dat kan. Alle verenigingen die werken rond blinden en slechtzienden, kunnen lid worden. Verenigingen die bestuurd worden door blinden, slechtzienden en andere personen met visusproblemen hebben stemrecht. Leden betalen 50,00 euro over te maken op rekeningnummer IBAN 738-0029843-86 van het SBPV met vermelding ‘lidgeld 2015’.
 
Ook dienstverlenende organisaties die blinden en slechtzienden ondersteunen, kunnen lid worden en zijn erg welkom. Zij hebben geen stemrecht. Ze geven waardevol advies aan de andere leden van de vereniging.
 
Copyright © 2015.

Zicht op Cultuur²
Slechtzienden en Blinden Platform Vlaanderen vzw
Kortrijksesteenweg 304
9000 GENT

Telefoon: 09 292 40 81
E-mail: secretariaat@sbpv.be
Website: www.sbpv.be

Wilt u onze nieuwsbrief niet langer meer ontvangen, stuur een mailtje naar secretariaat@sbpv.be.