Copy
Het laatste nieuws van Ondernemend Wijdemeren
Bekijk deze email in je browser

Uitnodiging Stamppottenbuffet

Zoals u van ons bent gewend, organiseren wij in januari weer het succesvolle winterkostbuffet. Op maandag 13 januari bent u vanaf 18.00 uur welkom bij Ondernemend Wijdemeren-lid Het Spieghelhuys, Dammerweg 3 te
Nederhorst den Berg.
 
Agenda
18.00 uur inloop
19.00 uur welkomstwoord door de voorzitter Wim Lorjé.
19.15 uur start stamppottenbuffet
21.00 uur Einde

Introducees
Het is bij dit evenement mogelijk om een introducee mee te nemen. Hij/zij moet zichzelf wel zelf aanmelden via het aanmeldformulier.

Aanmelden
U kunt zich aanmelden voor dit evenement via onderstaande link

Klik hier om aan te melden

Samenvatting Ledenvergadering 26 november jl.

Dinsdag 26 november was de ledenvergadering en waren wij te gast bij Natuurmonumenten. 

Huishoudelijke gedeelte
- Tijdens de vergadering werd de begroting 2020 vastgesteld en nieuwe leden,
2e halfjaar werden welkom geheten. 
Bestuurswisselingen
- Binnen het bestuur zijn er met instemming van de ledenvergadering een aantal wisselingen: Hetty Kastelein en Hans Stalenhoef (periodiek aftredend en
niet herkiesbaar) hebben afscheid genomen. Tussentijds heeft ook Mark Reukers (penningmeester) zijn werkzaamheden voor de vereniging beëindigd.
- Er was een welkom voor nieuwe bestuursleden. Laura Pijl wordt de nieuwe penningmeester, Karin Steenvoorden als bestuurslid gaat zich vooral bezig houden met de commissie PR/Communicatie en evenementen. Steven Voorn en Dik van Enk treden toe als bestuurslid en Rosemarijn de Vink zal als aspirant bestuurslid
ook haar bijdrage gaan verlenen.
Voorzitter
- Voorzitter Wim Lorjé die ook periodiek aftredend en niet herkiesbaar was blijft nog tot de ALV in het voorjaar 2020 aan als voorzitter, deze tijd gebruikt het bestuur om te komen tot een voorstel voor een opvolger, dit kan vanuit het bestaande bestuur en anders wordt er extern geworven.
Ondernemend Wijdemeren 3.0
- Een behoorlijke verversing binnen het bestuur die voornemens zijn de vereniging nog beter op de kaart te zetten, meer betrokkenheid met en meer naar buiten treden als belangenbehartiger van alle leden, er wordt al stevig gewerkt om Ondernemend Wijdemeren 3.0 zoals gepresenteerd op de ledenbijeenkomst van september uit te werken in een plan van aanpak. Begin volgend jaar zal deze worden gepresenteerd. 
- Afscheid werd genomen van de leden van de evenementencommissie, Linda Kunst, Arjanne Bosch en Anneke van Looij. 

Na afloop van het huishoudelijke gedeelte werd  de bijeenkomst voortgezet bij de naastgelegen Brasserie Brambergen, waar naast een goed verzorgde borrel en bites, ook voorlichting over de sterrenwacht kon worden bijgewoond.
Regionale Energiestrategie voor Wijdemeren 
Beste ondernemers van Wijdemeren,
 
U als ondernemer heeft de kans om mee te denken over de Regionale Energiestrategie voor Wijdemeren. Wij nodigen u uit om mee te denken!
 
Aanmelden kan via https://formulieren.wijdemeren.nl/energiestrategie
 
Waarom?
Het is u vast niet ontgaan: in 2050 is er in Nederland geen aardgas meer beschikbaar. Daarom zijn er, bijvoorbeeld voor het opwekken van elektra,  verwarmen van onze huizen, voor koken en douchen, duurzame bronnen nodig. Denk bijvoorbeeld aan zonne- en windenergie. Denken jullie met ons mee?
 
Regionale Energiestrategie
In de regio Gooi en Vechtstreek maken we, samen met gemeenten, energiebedrijven, energiecoöperaties, netbeheerders, woningcorporaties, bedrijvenverenigingen en andere partners, een Regionale Energiestrategie (RES). Hierin nemen we op wat in onze regio de mogelijkheden zijn voor het opwekken
van zon- en windenergie.
 
Mogelijkheden voor Wijdemeren
Als belangrijke betrokkene willen we u van harte uitnodigen om op woensdag 11 december van 19.00 tot 22.00 uur in het gemeentehuis (Rading 1, Loosdrecht)
mee te denken over de mogelijkheden voor energieopwekking in onze gemeente. Op welke plekken zouden wij zon- en windenergie willen opwekken en wat zijn
dan de voorwaarden? Ook zijn we benieuwd naar de specifieke kansen of knelpunten die u ziet in onze gemeente.

Het resultaat nemen we mee naar de regio als input voor het opstellen van de Regionale Energiestrategie.

 

 

Volg Ondernemend Wijdemeren op social media

Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
 LinkedIn
LinkedIn

Bezoek ook onze website

www.ondernemendwijdemeren.nl

Inhoud: Ondernemend Wijdemeren
Verzending: Anticipate Media
Teksten: Ramona Poort

Ons e-mailadres is:
Ondernemend Wijdemeren
Havikskruid 5
Maartensdijk, 3738 TV
Netherlands

Add us to your address book


afmelden voor de nieuwsbrief    gegevens aanpassen

Copyright © 2019 Ondernemend Wijdemeren, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp