Copy

Samen sterk,
sterker samen

Van de Voorzitter

In moeilijke tijden ben je ervoor elkaar!
 
Wat nu in Nederland plaatsvindt is ongekend, nimmer in onze recente geschiedenis heeft er maatschappelijk en economisch in zo’n korte tijd een virus ons maatschappelijk en economisch leven zo aangetast. Het massaal sluiten van horeca, sportclubs, fitnessclubs, scholen en universiteiten en het laten thuiswerken/thuisblijven van vele werknemers is nog nooit vertoond.
 
Dit vraagt veel van iedereen en zeker van ons als ondernemer. Een deel van de kosten lopen gewoon door, terwijl de inkomsten achterwege blijven en sterk gereduceerd worden. Juist nu is het van belang de blik op de toekomst te richten. Natuurlijk moeten de eerste brandjes geblust worden, zie hier onder voor praktische zaken, maar direct daarna moeten we ons richten op de periode na dit virus en die komt!
 
Het adagium van Amsterdam in de Goude Eeuw, “Eenheid maakt Macht” geldt ook vandaag de dag nog steeds. In gezamenlijkheid kunnen wij als ondernemers meer bereiken dan ieder voor zich. Kijk in je eigen branche waar je elkaar kunt helpen. Zorg dat er, bijvoorbeeld, een groot feest wordt georganiseerd op de Oud-Loosdrechtsedijk, waar alle horeca, jachthavens en recreatieparken aan meedoen, dat laat zien dat Loosdrecht nog steeds op de kaart staat met geweldige ondernemers.
Dat geldt ook voor andere sectoren, vele aannemers zullen het ook moeilijk hebben, projecten komen stil te liggen, of het onderhoud bij particulieren en bedrijven komt onder druk te staan of wordt onmogelijk. Ook hier: kijk hoe je gezamenlijk als lokale vakbroeders een plan kunt maken om direct na deze crisis weer met verve aan de slag te gaan. Als groep blijf je interessant voor de consument, als enkeling val je niet meer op.
 
Laten we met elkaar zorgen dat Ondernemend Wijdemeren sterker uit deze crisis komt. Dat kan, het recente verleden heeft het bewezen, de ondernemers in Wijdemeren zijn sterk, innovatief en bovenal ondernemend.
 
Praktische zaken voor nu:
Corona-tijdverkorting
Hoe werkt dat: de overheid biedt bedrijven de mogelijkheid tot werktijdverkorting. In beginsel geldt voor een werkgever een verbod om de werktijd van werknemers eenzijdig te verminderen, indien dit gepaard gaat met inlevering van salaris. Eenzijdige vermindering van werktijd met behoud van salaris, is niet verboden.
 
Op bovenstaand verbod geldt de uitzondering van Werktijdverkorting. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verleent nu ontheffing aan die werkgevers, welke door het Corona virus zwaar getroffen worden.
 
Werktijdverkorting houdt concreet in dat werknemers voor wie tijdelijk geen of minder werk is in dienst blijven van de werkgever, terwijl de niet-gewerkte uren worden betaald vanuit de Werkeloosheidswet (WW). De werkgever betaalt het loon aan de werknemer en de WW-uitkering wordt aan de werkgever betaald.
 
De werkgever bespaart zo loonkosten. Let wel, niet het volledige loon wordt gecompenseerd. De werkgever ontvangt 70% van het loon van het UWV (hier zit wel een maximum aan). De werkgever zal dit meestal moeten aanvullen tot 100%.
 
De vergunning loopt via het ministerie van SZW en wordt in eerste instantie verleend voor zes weken, welke verlengd kan worden met telkens zes weken, tot max. 24 weken.
 
Liquiditeitsproblemen
Quido Schaafsma, van ActivFinance, stuurde hierover een informatief stuk, dit vindt u als bijlage.
http://ondernemendwijdemeren.nl/pdf/Whitepaper-Corona-liquiditeit.pdf
 
Rest mij nog iedereen veel sterkte en gezondheid toe te wensen!

De recente ontwikkelingen rondom het Corona virus hebben ook grote gevolgen voor ondernemers. Daarom wil ik jullie graag wijzen op twee informatiesites van de rijksoverheid. De eerste betreft een verruiming van de kredietregeling voor ondernemers die door het virus in de financiële problemen komen, en daaronder een informatiepagina met veel gestelde vragen voor werkgevers.

Link voor MKB

Link voor Werkgevers

Met vriendelijke groet,
Natasja Zak Ondernemersmanager

M 06-29605356
T 035-6559412
E n.zak@wijdemeren.nl
Gemeente Wijdemeren
Rading 1, 1231 KB Loosdrecht Postbus 190, 1230 AD Loosdrecht
www.wijdemeren.nl
Bekijk de email in je browser

Volg Ondernemend Wijdemeren op social media

Facebook
Twitter
LinkedIn

Bezoek ook onze website

www.ondernemendwijdemeren.nl

Inhoud: Ondernemend Wijdemeren
Verzending: Anticipate Media
Teksten: Ramona Poort

Ons e-mailadres is:
Ondernemend Wijdemeren
Havikskruid 5
Maartensdijk, 3738 TV
Netherlands

Add us to your address book


afmelden voor de nieuwsbrief    gegevens aanpassen

Copyright © 2020 Ondernemend Wijdemeren, All rights reserved.

 
Email Marketing Powered by Mailchimp