Copy
Ochranná známka: PTW GmbH

Dynamické zobrazenie objektov

Aj v tomto newslettri by sme Vás radi informovali o zaujímavých funkcionalitách aplikácie tablano.

Najnovšia verzia (1.3.5) prináša možnosť farebne zobraziť stav jednotlivých objektov. Farebne rozličné zobrazenie poskytne používateľovi už pri prvom pohľade na mapu jasnú predstavu o aktuálnom stave projektu. Napr. červená farba pre nevyhovujúci stav, žltá pre výstrahu a zelená pre vyhovujúci stav. Rôznym farbám je pritom možné priradiť akýkoľvek iný význam: funkčnosť, stav kontroly či revízie, priradená úloha, stav evidencie ai.
       
Funkcionalita je využiteľná v ľubovoľnom existujúcom projekte, stačí určiť atribút pre porovnanie a farbu pre zobrazenie. Ozvite sa nám, ak chcete vedieť viac.

tablano tím.
Viac informácií
info@tablano.sk  |  www.tablano.sk
GIS Services, s.r.o.  |  Nám. SNP 98/2  |  960 01 Zvolen

Ak sa Vám tento email nezobrazil správne, zobrazte si ho vo webovom prehliadači.

odhlásiť sa