Copy
Vlaanderen Departement omgeving.vlaanderen.be Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
Green Deal Natuurlijke Tuinen
Nieuwsbrief
Green Deal Natuurlijke tuinen

December 2021

Gebruik van compost en beheerresten in sierteelt


Nulbemesting is voor land- en tuinbouwgewassen vaak geen optie. Bovendien is het niet interessant met het oog op koolstofopbouw. Meer organische koolstof in de bodem betekent minder CO2 in de lucht en een betere waterhuishouding. Om de klimaat- en milieu-impact van hun teelten te verbeteren zijn siertelers dus op zoek naar bodemverbeteraars met een hoge verhouding koolstof ten opzichte van fosfor. Uit het Vlaams onderzoeksproject Bi-o-ptimal@work blijkt nu dat potchrysanten geteeld op veenarm substraat en bemest op het veld met lokale beheerresten even goed, of zelfs beter groeien dan potchrysanten geteeld op veenrijk substraat en bemest met stalmest. Lees het volledige artikel.

Tuin in de kijker


Deze landelijke tuin in Aartselaar van Green Deal-deelnemer Joris Vleugels wisselt een doorkijk naar het omliggend landschap af met meer besloten hoekjes. Onder andere de vele groenvolumes en fruitbomen zorgen voor een biodivers geheel. Bekijk het inspirerende voorbeeld.

BLIKVELD: nieuwe vakvereniging voor landschaps- en tuinarchitectuur


BLIKVELD vzw is dé nieuwe vakvereniging die professionelen, verenigingen, instituten en alle belanghebbenden binnen de wereld van landschaps- en tuinarchitectuur verbindt. BLIKVELD vzw is een samenwerking tussen de Nederlandstalige werking van de Belgische beroepsvereniging van Tuin- en Landschapsarchitecten en Kubiekeruimte vzw. Lees het volledige bericht.

Puin hergebruiken


Green Deal-deelnemer Provincie Vlaams-Brabant maakte samen met Green Deal-initiatiefnemer Kenniscentrum Tuin+ drie interessante filmpjes met tips voor professionals en particulieren om de tuin te ontharden. Bekijk het tweede filmpje en ga zelf aan de slag!

Kalender

Organiseer je een event of voor natuurlijke tuinprofessionals? Laat het weten!
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid


Vlaamse overheid
Vragen of opmerkingen? Laat iets weten aan PBM.omgeving@vlaanderen.be.

Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Uitschrijven
DISCLAIMER                      PRIVACY