Copy
Vlaanderen Departement omgeving.vlaanderen.be Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
Green Deal Natuurlijke Tuinen
Nieuwsbrief
Green Deal Natuurlijke tuinen

Oktober 2021

Gezocht: onthardingsprojecten


Met de onthardingscampagne Van Tegel Naar Egel wil Green Deal-initiatiefnemer GroenGroeien zoveel mogelijk Vlamingen stimuleren om verharding weg te nemen of te voorkomen. De tuinprofessionals zijn een belangrijk aanspreekpunt voor hen die kwalitatief willen ontharden. De campagne wil deze rol versterken en in de kijker zetten. Om de campagne kracht bij te zetten zijn wij op zoek naar inspirerende onthardingsprojecten in (voor)tuinen. Heb jij er zo één? Laat het ons weten via dit formulier.

8/11: Klimaatadaptatie in tuin en stad, Vlaanderen-Nederland


Floris Boogaard en Thomas Klomp gaan in deze lezing over water in de tuin en de stad dieper in op de synergie tussen het openbare en particuliere gebied. Hoe pakt Nederland het aan? Welke succesvolle initiatieven op het gebied van water en tuinen spelen er allemaal? En gaat dat eigenlijk wel goed? Waarom zijn Nederlandse waterspecialisten soms zo jaloers op Vlaanderen? Welke tools voor een klimaatadaptieve transitie zijn beschikbaar? Laat je meenemen van het microniveau van de tuin naar het grotere plaatje van de openbare ruimte en schrijf je in voor deze lezing.

Tuin in de kijker


Green Deal-deelnemer Natuurlijk beperkt de verharding en heeft aandacht voor biodiversiteit en gelaagdheid in het tuinontwerp. Bekijk het inspirerende voorbeeld.

Nieuwe oproep volkstuinen


Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir trekt 249.000 euro uit voor de oproep volkstuinen 2021. Met de oproep wil de minister lokale projecten ondersteunen die kwalitatieve en ambitieuze nieuwe volkstuinen realiseren, of de kwaliteit en ambitie van bestaande volkstuinen verbeteren. Duurzaamheid, innovatie en samenwerking tussen de partners en de lokale gemeenschap staan centraal in de oproep. Naast de ‘klassieke’ volkstuinen kunnen ook aanvragen ingediend worden voor samentuinen, warme tuinen, zorgtuinen, schooltuinen, buurtmoestuinen, eetbare buurten en voedselbossen. Meer info en het oproepregelement.

2de Dag van TuinBodem


Green Deal-deelnemer Bodemkundige Dienst van België organiseerde op 14/10 een webinar over bodems in tuinen en openbaar groen. Zij gingen dieper in op bodemvruchtbaarheid en bodemverontreiniging in tuinen, de groeiende interesse voor druiventeelt en nieuwe tuinvormen zoals bv. voedselbossen en permacultuur. Bekijk de opnames van het webinar en de presentaties.

Kalender

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid


Vlaamse overheid
Vragen of opmerkingen? Laat iets weten aan PBM.omgeving@vlaanderen.be.

Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Uitschrijven
DISCLAIMER                      PRIVACY