Copy
Vlaanderen Departement omgeving.vlaanderen.be Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
Green Deal Natuurlijke Tuinen
Nieuwsbrief
Green Deal Natuurlijke tuinen

april 2022
 

Mei belooft een interessante tuinmaand te worden. Heel wat Green Deal-deelnemers, -initiatiefnemers en andere organisaties organiseren interessante studie- en infodagen. In deze extra nieuwsbrief geven wij graag een overzicht.

Infosessie Groen-blauwe Parels - 02/05 - online


Subsidieoproep gericht aan vzw’s, intercommunales, koepelorganisaties voor onderwijs, zorg, sport of jeugdbeweging, lokale overheden en POM’s voor ontharding en groen-blauwe inrichting van de bebouwde omgeving.


Met deze projectoproep spoort het Vlaams Departement Omgeving deze organisaties aan om eigenaars, huurders of beheerders van terreinen te activeren en te begeleiden met hun expertise. De terreinen die binnen deze oproep kunnen worden onthard zijn publieke en private delen van terreinen van onderwijsinstellingen, jeugdbewegingen, zorginstellingen, sport- en bedrijventerreinen, woonwijken en buurten die in het Vlaamse gewest liggen. Elk gesubsidieerd project kan rekenen op een financiële ondersteuning van 150.000 euro tot 245.000 euro. Kom meer te weten tijdens de infosessie.

Studiedag biodivers zorggroen - 02/05 - Gent/online

 

Gezonde mensen, gezond groen. Een biodiverse tuin rond zorgvoorzieningen kan cliënten, personeel, bezoekers en buurtbewoners rust bieden, activeren en verbinden met elkaar.


Door zijn ontwerp en inrichting is hij inzetbaar als onderdeel van de behandeling en draagt bij tot een kwalitatieve zorg. Tegelijkertijd ondersteunt de tuin de biodiversiteit en het klimaat in de ruimere omgeving. Maar biodivers zorggroen gaat verder dan tuinen van zorginstellingen. Ook steden en gemeenten, scholen, bedrijven en burgers hebben baat bij het biodivers inrichten van groene ruimtes en tuinen. Biodivers zorggroen is immers belangrijk voor iedereen. Schrijf je in voor deze boeiende HOGENT-studieavond.

Lerend netwerk 'Natuurlijke beplanting' - 03/05 - Beveren/Oudenaarde

 

Bij de start van het nieuw PDPO-project Oost-Vlaanderen ‘Biodivers groen: klimaatrobuust en budgetvriendelijk’ wordt dieper ingaan op het potentieel van tuinen en openbaar groen om de biodiversiteit in Oost-Vlaanderen te verhogen.


De professionele groensector, nl. gemeentelijke groendiensten, landschaps- en tuinarchitecten en tuinaannemers, is klaar om een transitie te maken naar een meer biodiverse inrichting van groenzones en tuinen. Maar we zitten allen met nog veel vragen, bv. wat natuurlijke beplanting is, of natuurlijke beplanting budgetvriendelijk is, over ontwerp en beheer, over biodiversiteit, voor het gebruik van machines, ... Daarom hebben we jullie ervaringen nodig. Schrijf je vanaf 19/04 in voor dit lerend netwerkmoment.

Klimaatkrachtige tuinen vandaag en morgen - 05/05 - Leuven

 

Welke klimaatkracht zit er verborgen in onze tuinen? Met 2,5 miljoen zijn ze en samen bedekken ze zo’n 12% van de Vlaamse oppervlakte. Maar wat kunnen privétuinen betekenen in het licht van klimaatverandering? En hoe kunnen we hun klimaatkracht effectief ontsluiten?


Dat zoeken we samen uit tijdens deze Garlock-inspiratienamiddag rond klimaatkrachtige tuinen (KU Leuven). In het decor van de provincieraadszaal van Vlaams-Brabant verkennen we het potentieel en het proces van burgerwetenschapsinitiatieven, brengen we het huidige onderzoek en beleid rond tuinen in kaart en gaan we het debat aan over de kansen en keuzes voor toekomstig tuinenbeleid. Tegen die achtergrond lanceren we voor het brede publiek het ambitieuze KU Leuven onderzoeksproject rond klimaatkrachtige tuinen, een kruisbestuiving tussen de Afdeling Bos, Natuur en Landschap en het Instituut voor de Overheid. Schrijf je in voor deze inspiratienamiddag.

Nog meer op de Agenda

Organiseer je een event of opleiding voor natuurlijke-tuinprofessionals? Laat het weten!
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid


Vlaamse overheid
Vragen of opmerkingen? Laat iets weten aan PBM.omgeving@vlaanderen.be.

Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Uitschrijven
DISCLAIMER                      PRIVACY