Copy
Vlaanderen Departement omgeving.vlaanderen.be Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
Green Deal Natuurlijke Tuinen
Nieuwsbrief
Green Deal Natuurlijke tuinen

oktober 2022

Opleiding bodemkwaliteit als basis voor natuurlijke tuinen

 

De kwaliteit van een natuurlijke tuin staat of valt met de bodem. Kennis over de bodemkenmerken is dan ook cruciaal bij de aanleg en het beheer van ervan. De chemische, fysische en biologische bodemkwaliteit moeten immers in balans zijn. Deze opleiding gaat dieper in op de beschikbare online bodemdata, interpretatie van analyseresultaten en correct bodemgebruik. Afsluitend volgt een toelichting vanuit de praktijk van een van de Green Deal-deelnemers. Schrijf u in voor deze opleiding.

Tuin in de kijker


Green Deal-deelnemer Roosen Lanscape zorgt met een voedselbosrand en wadi in een bestaande hoogstamboomgaard voor meer biodiversiteit. Bekijk dit klimaatadaptief voorbeeld.

Opleidingsgamma Voedselbossen


Voedselbossen zijn erg waardevol, maar er bestaan nog veel misvattingen rond. Daarom organiseren Inverde en BOS+ samen met experten en topwetenschappers uit diverse disciplines een reeks opleidingen, webinars en excursies voor wie concreet aan de slag wil met een voedselbos. Bekijk het aanbod.

Agenda

Organiseer je een event of opleiding voor natuurlijke-tuinprofessionals? Laat het weten!
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid


Vlaamse overheid
Vragen of opmerkingen? Laat iets weten aan PBM.omgeving@vlaanderen.be.

Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Uitschrijven
DISCLAIMER                      PRIVACY