Copy
Vlaanderen Departement omgeving.vlaanderen.be Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
Green Deal Natuurlijke Tuinen
Nieuwsbrief
Green Deal Natuurlijke tuinen

November 2021

Gezocht: Klimaattuincoaches Limburg


Ben jij een gemotiveerde tuinontwerper (bv. landschaps- of tuinarchitect) met ervaring in ecologisch tuinontwerp en wil je inwoners advies geven over het klimaatrobuust maken van hun tuin? Werk mee aan een Limburgs project om zoveel mogelijk tuinen klimaatrobuust (her)in te richten en wordt Klimaattuincoach!

Tuin in de kijker


Deze kindvriendelijke tuin van Green Deal-deelnemer Geert Meysmans nodigt uit tot buitenspelen, beperkt de verharding en heeft aandacht voor biodiversiteit en gelaagdheid in het tuinontwerp. Bekijk het inspirerende voorbeeld.

Bloemen erin, beton eruit


Green Deal-deelnemer Provincie Vlaams-Brabant maakte samen met Green Deal-initiatiefnemer Kenniscentrum Tuin+ drie interessante filmpjes met tips voor professionals en particulieren om de tuin te ontharden. Bekijk het eerste filmpje en ga zelf aan de slag!

Nieuwe ‘Naamlijst van houtige gewassen en vaste planten’


Met de internationaal erkende naamlijsten van houtige gewassen en van vaste planten kan je snel de wetenschappelijke voorkeursnaam en de correcte schrijfwijze van deze gewassen achterhalen. Deze lijsten bevatten ook de meest gebruikte synoniemen en handelsaanduidingen van bijna 45.000 houtige boomkwekerijgewassen en 30.000 vaste planten die in Europa en grotendeels ook in de VS worden verhandeld. Lees meer over de nieuwe edities.

Presentatie klimaatadaptatie in tuin en stad, Vlaanderen-Nederland


Op 8/11 gaven Floris Boogaard en Thomas Klomp een lezing over water in de tuin en de stad en gingen zij dieper in op de synergie tussen het openbare en particuliere gebied. Zij lichtten onder andere hun databank ClimateScan.org met inspirerende voorbeelden toe. Bekijk de presentatie van deze lezing.

Kalender

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid


Vlaamse overheid
Vragen of opmerkingen? Laat iets weten aan PBM.omgeving@vlaanderen.be.

Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Uitschrijven
DISCLAIMER                      PRIVACY