Copy
milieueducatie.be
NME-ZINE   Departement Omgeving
Vlaanderen is omgeving

NME-flits - JAN 2021

Webinars 'Ruimte voor EDO'

Wellicht nam jij tijdens deze coronaperiode ook je toevlucht tot de natuur. Misschien ondervond je dat er te weinig aangename groene ruimten zijn in jouw omgeving, of te weinig speelruimte voor jongeren.
Het virus heeft veel mensen doen inzien hoe belangrijk het is om doordacht om te gaan met de beperkte ruimte die we in Vlaanderen hebben. Doordacht ruimtegebruik is een hefboom om ecologische en maatschappelijke uitdagingen aan te pakken.
  • Maar is er in het proces rond ruimtelijke vraagstukken ook plaats voor educatie?
  • Kunnen burgers, organisaties, verenigingen, scholen, jongeren … op een zinvolle manier betrokken worden bij het overleg en de besluitvorming over de invulling van onze gemeenschappelijke ruimte?
  • Welke competenties hebben ze hiervoor nodig?
In een reeks van drie webinars zoeken we naar een antwoord op deze vragen. Denk je met ons mee?
  • 27 januari 2021: De kracht van disciplineoverschrijdend leren bij een proces over een duurzame gebiedsontwikkeling
  • 22 maart 2021: Aan de slag met duurzaam ruimtegebruik volgens de nieuwe eindtermen van de eerste graad secundair onderwijs
  • 01 april 2021: Open kaart. Regio onder de loep – Een interactieve en dynamische expo voor en door bezoekers
>> Info en inschrijven
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Reactie op dit NME-zine?
Laat iets weten aan milieueducatie.omgeving@vlaanderen.be.

Ken je nog andere geïnteresseerden?
Stuur hen dit NME-zine.

Deze nieuwsbrief informeert over evoluties in de natuur- en milieu-educatieve sector, stimuleert netwerkvorming binnen deze sector en maakt het brede publiek warm voor actuele milieuproblemen door vernieuwende educatieve acties, pakketten en publicaties.

Dit e-zine bereikt 2200 abonnees uit het onderwijs, de NME-centra, de natuur- en milieu-verenigingen, de administraties, de provincies, de gemeenten, de landbouweducatie, het jeugd-werk en het sociaal-culturele volwassenenwerk.

Vlaamse overheid, Departement Omgeving,
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM),
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
tel. 02 553 82 03, fax 02 553 80 55,
milieueducatie.omgeving@vlaanderen.be - www.milieueducatie.be

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     TOEGANKELIJKHEID