Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 21 Mei 2019 – Nr. 24 

Toewijzingen 2021-2025: publicatie EU FAQ’s/aanpassing Vlaamse FAQ’s

Op 13 mei 2019 heeft de Europese Commissie een aantal Europese FAQ’s gepubliceerd over de toewijzingsregels voor de periode 2021-2025. Deze FAQ’s wijken op een aantal punten af van de Vlaamse FAQ’s die eerder werden gepubliceerd op onze website en gecommuniceerd via onze nieuwsbrief (zie nieuwsbrief nr. 21 van 8 maart 2019). Om een geharmoniseerde aanpak in de EU te verzekeren, zijn de Vlaamse FAQ’s waar nodig aangepast om deze in lijn te brengen met de Europese FAQ’s. Bijgevolg zullen er voor sommige bedrijven dus nog wijzigingen moeten worden aangebracht in het MMP en/of het baseline-rapport.  Deze Europese FAQ’s (en de resulterende aanpassingen aan de Vlaamse FAQ’s) komen erg laat in het proces van de datacollectie. Om deze wijzigingen alsnog zo vlot mogelijk te verwerken, worden volgende maatregelen voorzien:
 1. In de herwerkte Vlaamse FAQ’s is duidelijk aangegeven wat de wijzigingen zijn t.o.v. de vorige versies;
   
 2. Het Departement Omgeving en/of het VBBV zullen ook rechtstreeks contact opnemen met die installaties waarvan we weten dat de aangebrachte wijzigingen relevant zijn. Toch raden we alle exploitanten aan om de wijzigingen ook zelf te bekijken en indien nodig contact op te nemen met het Departement Omgeving en/of het VBBV;
   
 3. Oplijsting van de wijzigingen tussen de vorige versie en de nieuwe versie van de Vlaamse FAQ’s:
 • Warmte voor de behandeling van afvalwater: in de vorige Vlaamse FAQ’s kwam dit warmteverbruik in aanmerking voor een toewijzing onder de warmtebenchmark. Zoals verduidelijkt in de Europese FAQ’s kan er echter geen toewijzing verleend worden voor dit warmteverbruik;
 • Behandeling naverbranders: in de vorige Vlaamse FAQ’s kwamen naverbranders in aanmerking voor een toewijzing onder de brandstofbenchmark. Zoals verduidelijkt in de Europese FAQ’s kan er echter geen toewijzing verleend worden voor naverbranders, behalve als: 
  • er meetbare warmte wordt gerecupereerd, die wordt gebruikt voor de productie van producten, van mechanische energie of de opwekking van warmte of koeling. Warmte die wordt gebruikt voor de ondersteuning van het naverbrandingsproces (bv. bij RTO’s) voldoet niet aan deze voorwaarde en ontvangt dus ook geen toewijzing;
  • de naverbrander een open vlam heeft. Dan kan er een toewijzing gegeven worden indien er sprake is van veiligheidsaffakkeling;
 • Ook voor afgassen (‘waste gases’) die worden naverbrand, werd er in de vorige Vlaamse FAQ’s een mogelijkheid voorzien om een toewijzing te verlenen onder de brandstofbenchmark voor het brandstofverbruik van deze naverbranders. Overeenkomstig de bovenstaande wijziging zal er echter ook voor dit brandstofverbruik geen toewijzing kunnen worden verleend (dus noch voor de steunbrandstoffen, noch voor de energie-inhoud van de afgassen). De aanpak voor een eventuele toewijzing voor afgassen onder de proces emissie sub-installatie is niet gewijzigd t.o.v. de vorige Vlaamse FAQ’s.
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY