Copy
EU ETS info

Presentatie infosessie EU-ETS handelsperiode 2021-2030


Op dinsdag 2 en donderdag 4 oktober organiseerde Departement Omgeving een infosessie over de toewijzingsregels voor de periode na 2020 en de Vlaamse aanpak voor de datacollectie om deze toewijzingen te berekenen.  Elke BKG-installatie die in aanmerking wilt komen voor een kosteloze toewijzing na 2020 moet verplicht meedoen aan deze datacollectie. 

Hieronder vindt u de verschillende stappen, de documenten voor de "Voorbereiding Monitoring Methodologie Plan" en de presentaties van de infosessie.
 

Stappen datacollectie

  • 15 november: formulier ‘Voorbereiding Monitoring Methodologie Plan’ indienen bij het VBBV (vbbv@vbbv.be).  
    Het Departement Omgeving zal binnen 30 werkdagen na de indiening haar beoordeling bezorgen, op advies van het VBBV;
  • 31 januari 2019: voorstel ‘Monitoring Methodologie Plan’ (MMP)  indienen bij het VBBV (vbbv@vbbv.be).
    Het sjabloon en bijkomende toelichting hiervoor zal zo snel mogelijk op onze website gezet worden, we zullen via onze nieuwsbrief laten weten wanneer dit gebeurd is. Het Departement keurt dit MMP ten laatste op 31 maart 2019 goed, op advies van het VBBV;
  • 30 juni 2019: een baseline rapport met de nodige gegevens per sub-installatie indienen bij het Departement Omgeving. Dit rapport moet vooraf geverifieerd worden door een externe, geaccrediteerde verificateur.
    Het sjabloon en bijkomende toelichting hiervoor zal zo snel mogelijk op onze website gezet worden. Als dit online staat, laten we dit weten via onze nieuwsbrief.

Documenten Voorbereiding Monitoring Methodologie Plan

Presentaties infosessie 

De presentaties van de infosessie van 2 en 4 oktober, met meer info over de gewijzigde toewijzingsregels en een overzicht van de verschillende stappen in de datacollectie:

Meer informatie

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Saartje Swinnen, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het team klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY