Copy
EU ETS info

2 en 4 oktober 2018: infosessie EU-ETS handelsperiode 2021-2030

De handelsperiode 2013-2020 in het kader van het EU-ETS loopt stilaan naar zijn einde en dus zijn de voorbereidingen voor de handelsperiode 2021-2030 al aan de gang. Later dit jaar zullen in Vlaanderen exploitanten de eerste stap moeten zetten om een toewijzing van emissierechten voor de periode 2021-2030 aan te vragen.

Begin oktober 2018 organiseren we in Brussel voor alle geïnteresseerden een infosessie over de voorziene wijzigingen aan het EU-ETS vanaf 2021. Bedrijven krijgen een toelichting over de procedure om een kosteloze toewijzing van emissierechten voor de periode 2021-2030 aan te vragen.

Om iedereen de kans te geven om deze infosessie bij te wonen, wordt deze twee keer georganiseerd: 
  • Dinsdag 2 oktober 2018 –  voormiddag
  • Donderdag 4 oktober 2018 –  namiddag
Hou zeker één van deze twee data vrij in uw agenda. Begin september 2018 bezorgen we het volledige programma. Dan kunt u ook inschrijven.
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Saartje Swinnen, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van het team klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY