Copy
milieueducatie.be
NME-ZINE   Departement Omgeving
Vlaanderen is omgeving

NME-flits - FEB 2021

Jouw leerlingen? Duurzame wereldburgers!


Je wil van je leerlingen wereldburgers maken die meebouwen aan een duurzame samenleving. Hoe kan je samen met hen nadenken over een leefbare wereld voor onszelf en onze medemensen, nu en in de toekomst? Wat zijn de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties en hoe kunnen we ze inzetten bij het maken van keuzes?

Kruit, 11.11.11 en 'MOS - duurzame scholen, straffe scholen' stellen voor:
Teach Up! 2030 – Inspiratiedag voor duurzame wereldburgers.

Teach Up! 2030 is dé inspiratiedag voor duurzame wereldburgers op school en spoort leerkrachten, educatief personeel en educatieve aanbieders aan om op school aan de slag te gaan met duurzame en mondiale thema’s. De SDG’s (Sustainable Development Goals) van de Verenigde Naties vormen de inhoudelijke leidraad.

Wanneer?
donderdag 4 maart 2021 - volledig online

Bekijk het programma
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Reactie op dit NME-zine?
Laat iets weten aan milieueducatie.omgeving@vlaanderen.be.

Ken je nog andere geïnteresseerden?
Stuur hen dit NME-zine.

Deze nieuwsbrief informeert over evoluties in de natuur- en milieu-educatieve sector, stimuleert netwerkvorming binnen deze sector en maakt het brede publiek warm voor actuele milieuproblemen door vernieuwende educatieve acties, pakketten en publicaties.

Dit e-zine bereikt 2200 abonnees uit het onderwijs, de NME-centra, de natuur- en milieu-verenigingen, de administraties, de provincies, de gemeenten, de landbouweducatie, het jeugd-werk en het sociaal-culturele volwassenenwerk.

Vlaamse overheid, Departement Omgeving,
Afdeling Partnerschappen met Besturen en Maatschappij (PBM),
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel
milieueducatie.omgeving@vlaanderen.be - www.milieueducatie.be

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     TOEGANKELIJKHEID