Copy
EU ETS info

EU ETS Nieuwsbrief – 24 oktober 2018– Nr. 19

 

Actualisering monitoringplan emissies

Exploitanten wordt gevraagd om tegen 15 november 2018 een ‘Voorbereiding Monitoringmethodologieplan’ in te dienen bij het VBBV.

Om misverstanden te vermijden, willen we benadrukken dat, zoals elk jaar én ook tegen 15 november, het monitoringplan emissies (MP) geactualiseerd moet worden voor het volgende jaar.
Daarvoor moet je het volgende bezorgen aan vbbv@vbbv.be:
  • een aangepast voorstel tot initieel MP voor 2019, waarin alle wijzigingen aan het MP 2018 tot en met 15 november 2018 zijn geïntegreerd
  • een kopie van de (geactualiseerde) logboeken wijzigingen en tijdelijke wijzigingen
  • voor wie op deze clausule een beroep wenst te doen: de onderbouwing van de technische onhaalbaarheid of onredelijke kosten bij het niet voldoen aan de vereiste niveaus
  • voor wie vloeibare biomassa gebruikt: de onderbouwing van de duurzaamheid van deze bronstroom
  • de risicoanalyse zoals bedoeld in artikel 12§1,b) van de Monitoring & Reporting Regulation, zo nodig aangepast (niet verplicht voor installaties met geringe emissies)
De goedkeuring van de monitoringplannen 2019 door de afdeling Energie, Klimaat en Groene Economie is voorzien in de maand februari 2019.

Heb je vragen, neem dan contact op met emissierechten@vlaanderen.be.


 
Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid
DEPARTEMENT
OMGEVING
Vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief?
Laat iets weten via emissierechten@vlaanderen.be

Inhoud: Stijn Caekelbergh, Jorre De Schrijver,
Pieter-Willem Lemmens, Tomas Velghe.

Deze nieuwsbrief is een initiatief van de dienst klimaat van het Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel,
omgevingvlaanderen.be/klimaatbeleid

Inschrijven | Uitschrijven
DISCLAIMER                     PRIVACY