Copy
Vlaanderen Departement omgeving.vlaanderen.be Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
Green Deal Natuurlijke Tuinen
Nieuwsbrief
Green Deal Natuurlijke tuinen

Februari 2021

Vlaming wil hulp bij het klimaatrobuust maken van tuin


Green Deal-deelnemer VLAM voerde in november 2020 een groot tuinonderzoek uit. Dat onderzoek geeft ons interessante inzichten:
  • 64% hecht veel belang aan zijn tuin,
  • 66% heeft plannen om zijn tuin binnen de twee jaar aan te passen,
  • 59% vindt dat zijn tuin een bijdrage moet leveren aan het tegengaan van klimaatopwarming,
  • meer dan 50% heeft niet voldoende kennis over planten en tuinonderhoud en kan daarbij hulp gebruiken.
Lees het volledige artikel.

Tuin in de kijker


Ontdek de principes van een natuurlijke tuin toegepast in de praktijk. Bekijk het voorbeeld van Green Deal-deelnemer Plant en Houtgoed.

Ook tuinaannemers moeten een KLIP-aanvraag doen bij graafwerken


Bij het vellen van grote bomen, het graven van een zwemvijver of zelfs het aanbrengen van zware lasten moet je een KLIP-aanvraag indienen om je in te dekken tegen de gevolgen van eventuele graafschade. Zonder de aanvraag kan je als uitvoerder van de werken aansprakelijk gesteld worden als je bijvoorbeeld een gasleiding raakt.

Meer info

Kalender

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid


Vlaamse overheid
Vragen of opmerkingen? Laat iets weten aan PBM.omgeving@vlaanderen.be.

Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Uitschrijven
DISCLAIMER                      PRIVACY