Copy
Vlaanderen Departement omgeving.vlaanderen.be Mail onleesbaar?
Bekijk de online versie
Green Deal Natuurlijke Tuinen
Nieuwsbrief
Green Deal Natuurlijke tuinen

April 2021

Vind een collega of samenwerking


Het online overzicht van de deelnemers aan de Green Deal Natuurlijke tuinen is geüpdatet en overzichtelijker gemaakt. Het nieuwe overzicht maakt het makkelijker om een collega of parnter voor samenwerking te vinden. De lijst geeft per beroepscategorie een overzicht van de deelnemers met vermelding van de regio en de engamenten die de deelnemer aanging. Raadpleeg het overzicht.

Tuin in de kijker


Green Deal-deelnemer Natuurtuinen Deburggraeve paste de principes van een natuurlijke tuin toe in een voortuin met oprit. Bekijk het voorbeeld.

Pelouse, biljartlaken, grasmat, gazon, ...


De laatste weken ging het er vaak over. Eén ding is zeker: er zijn betere dingen voor de biodiversiteit, dus beter met mate. En dat bevestigen ook de campagnes van een aantal Green Deal-deelnemers zoals Maai Mei Niet (het Ministerie voor Natuur, Velt, MijnTuinlab, KU Leuven), ByeByeGrass (Commensalist) en het radio2-interview met Wim Collet (EhB/Natuurlijk).

Zij roepen op om de nectarscore in je tuin te bepalen, mee te werken aan Europa's grootste bloemenweide en geven tips voor een gazonbeheer dat beter is voor de biodiversiteit. Lees de vuistregels en de aanvullende info van Jurgen Van de Walle.

Professionele klimaattuincoaches in Limburg


Green Deal-deelnemer Provincie Limburg subsidieert professionele tuincoaches. De tuineigenaar betaalt 50 euro, de provincie past de overige 200 euro bij. De provincie voorziet in een tussenkomst voor 30 bezoeken per gemeente. Lees het volledige artikel.

Koolstofopslag in particuliere tuinen


Uit een studie van het ILVO blijkt dat gazons en siertuinen evenveel koolstof bevatten als landbouwgrasland. Moestuinen slaan zelfs dubbel zoveel koolstof op als akkerland. Lees het volledige artikel.

Kalender

Dit is een officiële nieuwsbrief van de Vlaamse overheid


Vlaamse overheid
Vragen of opmerkingen? Laat iets weten aan PBM.omgeving@vlaanderen.be.

Departement Omgeving
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Uitschrijven
DISCLAIMER                      PRIVACY