Copy


 

View this email in your browser

Nieuwsbrief

December 2014

De Coöperatie BelsLijntje wenst u een bijzonder gelukkig en constructief 2015 toe. De beleving van het grensland in de regio Turnhout - Tilburg heeft in 2014 nóg meer nieuwe dimensies gekregen. Niet alleen is op 14 april de Coöperatie BelsLijntje U.A. notarieel geformaliseerd maar ook zijn er verscheidene ondernemersbijeenkomsten georganiseerd. Met veel genoegen kijken we terug op het succesvolle Cultureel Fietsevent van 13 en 14 september 2014. De groeiende belangstelling voor dit fietsevenement bewijst eens te meer welke potentie in het gebied schuilt. De aantrekkingskracht van het gebied en het evenement zijn bijzonder en de coöperatie ontving zowel van deelnemers, bestuurders, ondernemers als van de media lovende woorden. Die waardering willen we in 2015 eens te meer delen met de regio en u uitnodigen te participeren.
In het najaar hebben we stappen gezet met nieuwe perspectieven voor 2015. Daarover informeren wij u nu graag.
 

BelsLijntje is jarig in 2015!
Op weg naar het 150 jarig bestaan van het BelsLijntje in 2017 start vanaf 1 januari het jaar waarin het BelsLijntje 25 jaar geleden van verlaten spoorlijn werd omgevormd tot fietspad. Wij bruisen van de ideeën om dat samen met ondernemers, verenigingen/stichtingen, inwoners en gemeenten in het gebied te gaan vieren! Zo zijn we al gestart met het voorbereiden van het Cultureel Fietsevent op zondag 13 september 2015. Nadrukkelijk nodigen wij voor de editie 2015 jongeren uit om mee te doen en om een mooie, uitdagende programmering te maken. Daartoe leggen we contact met scholen en opleidingen in de streek. Dat is niet onopgemerkt gebleven en zowel de gemeente Tilburg als het Belgisch-Nederlandse samenwerkingsprogramma Beste Buren honoreren het Cultureel Fietsevent 2015 met een subsidie. 
Als u ideeën of plannen heeft rondom het BelsLijntje (of in een of andere vorm de verjaardag van het BelsLijntje op zondag 13 september mee wilt vormgeven) neem dan contact met ons op. We denken en doen graag met u mee.
Wij publiceren ook graag uw evenementen op Facebook en op onze website, waar regelmatig updates van activiteiten rondom het Belslijntje zijn te vinden.
 
Aan de slag met het langste bijenlint
Onze ambities gaan verder dan het organiseren van de fietsbeleving op het BelsLijntje. Eén van de sterkste punten van het gebied is de kwaliteit van het landschap, die we omschrijven als zijnde een  'Onthaastende landschap', een landschap dat mensen en dieren tot rust laat komen. Het afgelopen jaar hebben we voortgang gemaakt met ons plan om langs het tracé van het BelsLijntje gunstige omstandigheden te creëren voor bijen, hommels, vlinders en bestuivende insecten. Dat kan door het voedselaanbod voor deze dieren te vergroten en gelijktijdig de biodiversiteit en natuurwaarde van het gebied te versterken. Dit kan door in het voorjaar te zorgen voor voldoende drachtplanten, o.a. crocussen en sneeuwklokjes. Door het zaaien van boekweit profiteren bijen tijdens de nazomer en herfst van voldoende voedsel. 
Met 9 partners heeft de Coöperatie BelsLijntje meegedaan aan een landschapsprijsvraag van Vitaal Leisure Landschap. Op 18 december mochten we met veel plezier de hoofdprijs in ontvangst nemen. In 2015 gaan we de eerste vier stapstenen maken tussen Tilburg en Riel. De gemeente Tilburg geeft haar volle medewerking hieraan. We willen met de andere gemeenten langs het BelsLijntje vergelijkbare stapstenen creëren.   
 
Ambities en plannen 2015-2017
Op 22 december hebben we met ruim twintig mensen, waarmee we afgelopen jaar regelmatig hebben samengewerkt in de sfeer van horeca, toerisme, kunst/cultuur, natuur en agrofood van gedachten gewisseld over de ambities van de Coöperatie BelsLijntje. We hebben gepresenteerd hoe de Coöperatie zich kan ontwikkelen tot een Belgisch-Nederlands samenwerkingsverband om van het BelsLijntje een betekenisvolle Slow Leisure icoon te maken. Die ontwikkeling past in de grootschalige Leisure ambities van de gemeente Tilburg en omgeving en sluit ook aan op de beelden aan Belgische kant. We hebben nagedacht over lidmaatschap van de coöperatie en over manieren om eigen financiële middelen te kunnen genereren. Daar gaan we in 2015 mee verder en we nodigen mensen met ideeën op dit gebied van harte uit om met ons mee te doen.
 
Copyright © 2014 Coöperatie BelsLijntje, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp