Copy
Logo DHD

foto

Nieuwsbrief verrichtingenthesaurus en diagnosethesaurus


In deze nieuwsbrief leest u over recente ontwikkelingen betreffende de verrichtingen- en diagnosethesaurus. Zo is de diagnosethesaurus na een jaar gebruik in ziekenhuizen geëvalueerd samen met gebruikers en andere stakeholders. De verrichtingenthesaurus is volop in ontwikkeling. U leest wat dit in de komende jaren betekent voor het beheer van het huidige verrichtingenbestand (CBV), maar ook over recente ontwikkelingen binnen de verrichtingenthesaurus, gebaseerd op feedback van toekomstige gebruikers.

 

Oproep: pilot-ziekenhuizen voor verrichtingenthesaurus gezocht

DHD komt graag in contact met ‘pilot-ziekenhuizen’ die begin 2017 van start willen gaan met de implementatie van de verrichtingenthesaurus. U kunt dan vanaf het vierde kwartaal van dit jaar een actieve rol spelen bij de voorbereidingen van de implementatie. Bovendien wordt u bijgestaan met advies waar het gaat om de specifieke voorbereidingen om de verrichtingenthesaurus in gebruik te nemen in uw instelling. Heeft u interesse, neem dan contact op met de Pleun Rijkers (projectmanager) via rijkers@dhd.nl of via 030-2739700.
 

Overige registratiegroepen CBV in verrichtingenthesaurus

Naast medisch specialistische verrichtingen omvat het verrichtingenbestand (CBV) een aantal andere registratiegroepen. Mede op verzoek van CBV-gebruikende ziekenhuizen breidt DHD de inhoud van de verrichtingenthesaurus uit met de overige relevante registratiegroepen uit het CBV. Dit zorgt ervoor dat zorgprofessionals ook na het verdwijnen van het CBV alle medische verrichtingen, bijvoorbeeld ook de paramedische verrichtingen, eenduidig kunnen vastleggen. Lees meer >>.
 

Beheer verrichtingenbestand (CBV) de komende jaren

De verrichtingenthesaurus vervangt op termijn het verrichtingenbestand (CBV). DHD beheert, onderhoudt en ontwikkelt het CBV voor de ziekenhuizen en gaat dit straks ook doen voor de verrichtingenthesaurus (VT). De VT wordt eind 2016 opgeleverd. Om het voor instellingen mogelijk te maken gecontroleerd over te gaan van het CBV naar de VT, beheert DHD het CBV én de VT nog minstens een jaar (geheel 2017) parallel. Lees meer >>

 

Klankbordgroep thesauri

Om gebruikers niet alleen tijdens, maar ook na de ontwikkeling, te betrekken bij de verrichtingenthesaurus en diagnosethesaurus wordt een klankbordgroep opgericht. Deze zal bestaan uit EPD-experts, informatie-architecten, artsen en zorgadministrateurs. Zij geven input over het ontwerp, de implementatie en het gebruik van de verrichtingenthesaurus. Ook wordt de doorontwikkeling van de diagnosethesaurus in de klankbordgroep besproken. De resultaten van de klankbordgroepen zullen worden verwerkt in de op te leveren producten vanuit het project, zoals richtlijnen en use-cases. Daarnaast komen ze terug in de implementatiehandreiking.  

Evaluatie diagnosethesaurus na 1 jaar gebruik door ziekenhuizen

De diagnosethesaurus is ruim een jaar in gebruik en wordt door meer dan de helft van de ziekenhuizen gebruikt. Om richting te geven aan de doorontwikkeling is de diagnosethesaurus geëvalueerd met gebruikers. Een belangrijke conclusie is dat de diagnosethesaurus werkt zoals bedoeld. En er zijn nog verbeterpunten op het gebied van de inhoud, de wijze van implementatie en het gebruik in de ziekenhuizen.
Ziekenhuizen, EPD-leveranciers en DHD hebben ieder een eigen aandeel in het realiseren van de verbeterpunten. DHD onderneemt in 2016 onder meer de volgende acties:
  1. Verkorten doorlooptijden wijzigingsverzoeken
  2. Minimaliseren aantal @DBC’s
  3. Completeren en valideren van de SNOMED CT-koppelingen (samen met Nictiz).
Bekijk het evaluatierapport en alle actiepunten >>
 

Nieuwe functionaliteit diagnosethesaurus: filter 'basis/uitgebreid'

Uit de evaluatie van de diagnosethesaurus blijkt dat sommige ziekenhuizen uitbreiding wensen van het aantal diagnosetermen en toevoeging van meer specifieke termen, terwijl andere ziekenhuizen juist met een beperkte basislijst van diagnosetermen willen werken. Dit verschil in behoefte hangt samen met het verschil in patiëntenpolulatie. Hierop is besloten een filtering op de diagnoselijst (uitgebreid ja/nee) mogelijk te maken, zodat een ziekenhuis per specialisme, of zelfs per specifieke gebruiker kan bepalen of de gebruiker in de eerste instantie de basislijst of uitgebreide lijst met diagnosetermen te zien krijgt. Lees meer >>
 

Voortgang wetenschappelijke verenigingen

Bij nagenoeg alle wetenschappelijke verenigingen van medisch specialisten zijn de kick-offs achter de rug en zijn vervolgafspraken gemaakt. De gesprekken met de wetenschappelijke verenigingen en de RAC (Registratie Adviescommissie) hebben er ook toe geleid dat de richtlijnen inhoudelijk aangevuld of verbeterd zijn.

 

De verrichtingenthesaurus

In onderstaand filmpje ziet u hoe de verrichtingenthesaurus in de praktijk werkt. Ook geeft het filmpje meer informatie over de achtergronden.Heeft u nog vragen?

Op de website vindt u een overzicht van veelgestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op via info@dhd.nl of 030-273 97 00.
Icon LinkedIn Volg ons op LinkedIn
DHD
Postbus 9696
3506 GR Utrecht
Servicedesk: 030 273 97 00

U ontvangt deze e-mail omdat u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, gebruikmaakt van onze producten en diensten of omdat uw ziekenhuis lid is van de NVZ.

Heeft u deze nieuwsbrief doorgestuurd gekregen en wilt u zich inschrijven? Klik dan hier

Afmelden | Stuur door | Bekijk nieuwsbrief in browser