Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

september 2015


Kjære medlemmer,

Den uholdbare flyktningsituasjonen har dominert EUs dagsorden denne måneden. Europakommisjonens president Jean-Claude Juncker brukte størstedelen av sin State of the Union-tale på dette, og i et ekstraordinært toppmøte ble EU-landene enige om en omfordeling av 120 000 flyktningen slik at land som Hellas og Italia avlastes, dette til tross for at fire land stemte imot. I Hellas har Syriza vunnet valget, uten at dette betyr at økonomien er i positiv utvikling eller at man er sikre på at reformene statsminister Tsipras lovet i bytte mot nye lån, faktisk vil bli gjennomført.

For Stavangerregionens Europakontor har Nordic Edge Expo vært et høydepunkt. Det har vært inspirerende å oppleve et så velorganisert og vellykket arrangement preget av stor entusiasme, der dyktige innledere fra inn- og utland og fra forskjellige sektorer har diskutert smart-muligheter og -utfordringer. Nordic Edge er et viktig bidrag i omstillingsdebatten, og vi gleder oss til fortsatt samarbeid med regionens dyktige aktører også omkring neste års arrangement.

Stavangerregionens Europakontor har avviklet studiebesøk for en gruppe fra IVAR, Ryfylkes IKS, Sandnes, Sola og Stavanger kommuner denne måneden. Kontoret har dessuten holdt orienteringer for Fylkesrådmennene, og om smart-arbeidet for Vestfold fylkeskommune. Videre har vi stort sett ferdigstilt alle tre arrangement i forbindelse med Open Days, og Smart Cities-prosjektverkstedet i regi av ERRIN der vi er medarrangør.

Sist men ikke minst, er vi svært glade for å ønske Anne-Marte Teigmo velkommen som intern ved kontoret denne høsten. 

Husk også å sjekke kalenderen vår på hjemmesiden. Den oppdateres jevnlig. 

 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp