Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

mars 2014


Kjære medlemmer,

Ukraina fortsetter å dominere EUs politiske dagsorden. Toppmøtet nylig hadde både energi-, industri- og finanspolitikk på tapetet, men en stor del av møtet gikk med til å diskutere Ukraina. For øvrig begynner ting å roe seg ned ettersom Europaparlamentet lukker i midten av april for å drive valgkamp frem til valget i slutten av mai. De sakene som ikke er behandlet i Europaparlamentet nå, må pent vente til det nye parlamentet er satt sammen og har begynt å virke, grovt regnet vil det si september.

På kontoret har vi uansett nok av spennende saker å holde på med. Denne måneden har kontoret bistått Fylkestingsutvalget med studiebesøk til Malmø, Skåne og København, hatt besøk av Katedralskolen og dessuten utarbeidet besøksprogram for Haugaland Kraft. I forbindelse med samferdselsministerens besøk til Brussel, leverte kontoret et skriftlig innspill.

Videre har det blitt avviklet styremøte i Haugesund der blant annet årsrapport og regnskap ble lagt frem. I forbindelse med hjemmebesøket, arrangerte kontoret seminar sammen med NFR og EU-fagenheten ved UiS/HSH/IRIS/SUS/Polytec/Misjonshøgskolen om Horisont 2020 og mulighetene for offentlig sektor. Kontoret har også deltatt i det første møtet i det endelige Smart Cities konsortiet, der byene Eindhoven, Stavanger, Manchester utgjør kjernen. Prosjektsøknaden skal leveres innen 7. mai.

Neste hjemmebesøk er i uke 24, i forbindelse med møte i arbeidsgruppen (Eigersund 10. juni).

På grunn av påsken, blir det ingen nyhetsbrev i april – god påske!


 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp