Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

august 2014


Kjære medlemmer,

Juli er den store feriemåneden for nord-europeere, i august er alle EU-institusjonene stengt og det er stille i Brussel. Samtidig har det ikke vært stille i EU-samarbeidet de seneste par månedene. Over sommeren har det nye Europaparlamentet hatt sine første samlinger og Europakommisjonen har fått ny president.  På et bakteppe av handelskrig og generell geopolitisk ustabilitet, skal resten av puslespillet rundt EUs nye lederskap legges. I Rådsmøtet 30-31. august håper EUs statsledere å enes om hvem som tar over utenrikskoordineringen etter Ashton og presidentvervet i Rådet etter van Rompuy. Samtidig arbeider Juncker med å sette sammen nytt team av kommissærer. I mellomtiden går handelsavtale-forhandlingene med USA sin gang og i oktober håper man på enighet om klima- og energipakken.

På kontoret gleder vi oss over at både Lyse og Greater Stavanger er tatt opp som medlemmer i EUs innovasjonsplattform for smarte byer og samfunn (EIP SCC) og krysser fingre for at også Smart cities fyrtårnsprosjektsøknaden innvilges. Arbeidet med H2020 fortsetter, og Høgskolen Stord-Haugesund går blant annet inn som arbeidspakkeleder i et prosjekt om åpen innovasjon i SMBer. Kontoret har også assistert Strand kommune og Ryfylke IKS i et partnersøk i forbindelse med en INTERREG-søknad. Direktøren har deltatt under ONS og hatt møter med Sandnes kommune.

Neste hjemmebesøk er i uke 37, i forbindelse med møte i Arbeidsgruppen (Sandnes,10. september). I tillegg til møter med fylkeskommunen, arrangeres også Europanettverksmøte med INTERREG og Smart Cities på dagsorden. I løpet av sommeren har vi takket av en medarbeider og ønsker en ny velkommen 1. september. Den nye Europarådgiveren Terje Gravdal, vil også delta i hjemmebesøket. 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp