Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

januar 2014Kjære medlemmer,

Det nye året er i gang og EU har startet offensivt med utvidelse av Euroområdet og oppheving av restriksjonene for fri bevegelse av arbeidskraft fra Bulgaria og Romania. Videre er EU stadig nærmere en bankunion, Irland har avsluttet hjelpeprogrammet, og de økonomiske prognosene peker ørlite oppover i det grekerne tar over det roterende EU-formannskapet for det kommende halve året.

Og ikke minst viktig for Stavangerregionen, presenterte EU nylig rammene for sin klima- og energipolitikk frem mot 2030. Den norske klimaministeren har allerede uttalt seg positivt til rammeverket.

På kontoret er vi også godt i gang med 2014. En rekke arrangement knyttet til Horisont 2020 er under planlegging, Smart Cities prosjektsøknaden er i fremdrift, og i skrivende stund er nok en kontingent junioreksperter fra Europakommisjonens energidepartement på besøk i regionen.

Videre er kontoret involvert i fylkeskommunens styredeltakelse i CPMR og vi arbeider med å definere samarbeidsflater (prosjekt og politikk) mellom de tre europeiske byene i World Energy Cities, blant annet i forbindelse med et ordførermøte i Esbjerg neste måned der blant andre Lyse deltar.

Vi har laget studieprogram for Ap’s fylkestingslag sammen med LO denne måneden, tatt i mot både Bergeland og Sandvika videregående skoler og dessuten hatt møte med Stortingspolitikere på studiebesøk i Brussel. Kontoret har også deltatt i møte i UDs gruppe for tidlig varsling.

Neste hjemmebesøk finner sted 18. – 20. februar - ta kontakt dersom du ønsker et møte.


 
Copyright © 2014 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp