Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

oktober 2015


Kjære medlemmer,

Flyktningsituasjonen setter sitt tydelige preg på EU-samarbeidet for tiden. Som Schengen-land berøres også Norge, og ikke minst norske kommuner, av flyktningestrømmen og EU-landenes håndtering av denne. Medlemslandene er dypt splittet og behovet for fellesskapsløsninger er åpenbar. Fraværet av slike setter landene opp mot hverandre, og flyktningetilstrømningen skaper betydelig turbulens i enkeltlandene, men også innad i EU. På dette dramatiske bakteppet fortsetter EU-maskineriet sitt arbeid, og Europakommisjonen har nylig presentert arbeidsprogrammet for 2016 samt lansert en plan for et felles kapitalmarked. Månedens gladnyhet er dessuten at Europaparlamentarikerne støtter Kommisjonens forslag om å gjøre slutt på roaming-avgiftene i EU.

På kontoret har vi hatt en hektisk måned. I forbindelse med Open Days arrangerte vi som vanlig medlemsseminar sammen med de andre norske regionskontorene, i tillegg til at vi i år arrangerte to fagseminarer med ulike europeiske samarbeidspartnere. Videre har vi deltatt i ERRINs prosjektverksted rettet mot helseutlysningene i Horisont 2020, samt vært medarrangør i ERRINs prosjektverksted om Smart Cities-utlysningene i samme program. På alle arrangementene har vi hatt deltakelse fra Stavangerregionen (Greater Stavanger, IRIS, UiS og Rogaland fylkeskommune, Stavanger, Gjesdal og Klepp kommuner), og det inspirerer! For øvrig er vi i dialog med flere aktører i regionen om prosjektutvikling og partnersøk i forbindelse med programutlysninger.

Husk også å sjekke kalenderen vår på hjemmesiden. Den oppdateres jevnlig. 
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp