Copy
Nytt fra Stavangerregionens Europakontor
View this email in your browser

Nytt fra Stavangerregionens Europakontor

februar 2015


Kjære medlemmer,

Terrorisme, Ukraina og Hellas dominerte dagsorden da EUs stats- og regjeringsledere møttes denne måneden. De tragiske hendelsene i København har intensivert debatten om radikalisering og hjemvendte fremmedkrigere samt ført til økt fokus på grensekontroll. Våpenhvilen i Ukraina, som ble fremforhandlet av Merkel og Hollande, kan vel i beste fall betegnes som skjør, i verst fall som verdiløs. Et mulig Grexit har bidratt til mer eller mindre konstant hodepine siden Syrizas valgseier. Selv om det nettopp ble kjent at landene i eurosonen har godtatt Hellas’ forslag til reformprogram, vil også de neste ukene og månedene preges av uro. Eurosonens innvilgning av fire nye måneder med lån til Hellas vil sannsynligvis bidra til å stabiliserer banksektoren, men dette løser ikke nødvendigvis problemet med statsfinansene.

Stavangerregionens Europakontor har i samarbeid med Statoil og partnerne i kontoret avviklet nok et vellykket DG Energy-besøk. SrE har videre vært i Manchester på kick-off for Triangulum-prosjektet og deltatt i møte med helseminister Høie her i Brussel. Vi har også bidratt til utformingen av program, vært vertskap og holdt innlegg i forbindelse med studiebesøk fra Stavanger Universitetssykehus. Programmet for studiebesøk og styremøte i Barcelona 18.-19. mars er så godt som ferdigstilt, og det er god fremdrift i arbeidet videre med opplegg i forbindelse med Sjømat-Expo og lanseringen av Stavangeruker på Brussels restaurant-trikk 20-22. april. SrE er blitt med i to nettverkssøknader til Forskningsrådet denne måneden. Den ene er landsdekkende og har Smart Cities-mobilisering som formål, den andre heter Horisont Vest og skal bidra til mobilisering til økt deltakelse fra det vest-norske næringslivet i H2020. I sistnevnte søknad deltar også Vest-Norges Europakontor. SrE er dessuten i fortsatt dialogen med EU-delegasjonen om et felles Smart Cities seminar i mai.

Neste hjemmebesøk finner sted i uke 10 og inkluderer arbeidsgruppemøte i Haugesund. Direktøren deltar blant annet i strategimøte i regi av Haugaland Vekst, i møte med Internasjonal gruppe i Rogaland fylkeskommune, og besøker Time kommune.
 
Facebook
Facebook
Twitter
Twitter
Website
Website
Copyright © 2015 Stavangerregionens Europakontor, All rights reserved.


unsubscribe from this list    update subscription preferences 

Email Marketing Powered by Mailchimp